Dokument & lagar (726 träffar)

Riksdagsskrivelse 1945:491

6 Riksdagens skrivelse nr 491. Nr 491. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts förslag om avskrivning å investeringar för tillverkning av syntetiskt gummi. Statsutskottets utlåtande nr 248.Till Konungen. I

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:491 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:490

Riksdagens skrivelse nr 490. 5 Nr 490. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1944/45 m. m.i vad propositionen avser kommunikationsdepartementets

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:490 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:489

4 Riksdagens skrivelse nr 488489. förslagsanslag av 200 000 kronor samt till Civilförsvaret:Kostnader för avveckling av civilförsvarsberedskapen ett förslagsanslag av 50 000 kronor dels ock medgivit, att i enlighet med vad som i statsrådsprotokollet över soeialärenden för den 11 maj 1945 anförts vid behandlingen av anslaget

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:489 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:488

2 Riksdagens skrivelse nr 487488. Nr 487. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1945/46 till särskild ersättning för debitering av värnskatt. Statsutskottets utlåtande

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:488 (pdf, 238 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:487

2 Riksdagens skrivelse nr 487488. Nr 487. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1945/46 till särskild ersättning för debitering av värnskatt. Statsutskottets utlåtande

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:487 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:486

Riksdagens skrivelse nr 486. 1 Nr 486. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående anslag för budgetåret 1945/46 till utrotning av råttor och möss. Statsutskottets utlåtande nr 241.Till Konungen. I

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:486 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:485

Riksdagens skrivelse nr 485. 9 Nr 485. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1915. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Marits proposition angående anslag till de tekniska högskolorna m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 252.Till

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:485 (pdf, 531 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:484

Riksdagens skrivelse nr 484- 1 Nr 484. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag för budgetåret 1945/46 till universiteten och den medicinska undervisningen. Statsutskottets

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:484 (pdf, 467 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:483

4 Riksdagens skrivelse nr 483. Nr 483. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1915. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts förslag om anslag för budgetåret 1945/46 till avskrivning av nya kapitalinvesteringar. Statsutskottets utlåtande nr 250.Till KONUNGEN.

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:483 (pdf, 407 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:482

Riksdagens skrivelse nr 482. 1 Nr 482. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1915. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1944/45 m. m.i vad propositionen avser avskrivning av nya

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:482 (pdf, 218 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:480

Riksdagens skrivelse nr 480. 19 Nr 480. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1945/46 till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. m. Statsutskottets utlåtande

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:480 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:471

10 Riksdagens skrivelse nr 471472. Nr 471. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen angående upplysningsverksamhet för kommunalmän m. m. Första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 12 Andra kammarens första tillfälliga utskotts

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:471 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:470

Riksdagens skrivelse nr 469470. 9 kammare, får riksdagen anhålla dels om utredning av frågan örn lämpliga åtgärder för att befordra anordnandet av hygieniska inrättningar på arbetsplatserna, dels ock örn framläggandet för riksdagen av de förslag, vartill utredningen kan giva anledning. Stockholm den 29 juni 1945. Med

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:470 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:469

8 Riksdagens skrivelse nr 468469. Nr 468. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen angående ålderspension åt fiskare TO. TO. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 4 Andra kammarens tredje tillfälliga utskotts utlåtande

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:469 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:468

8 Riksdagens skrivelse nr 468469. Nr 468. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen angående ålderspension åt fiskare TO. TO. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 4 Andra kammarens tredje tillfälliga utskotts utlåtande

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:468 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:459

Riksdagens skrivelse nr 459. 1 Nr 459. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående utbyggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken m. m. Statsutskottets utlåtande nr 232.Till

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:459 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:458

Riksdagens skrivelse nr 457458. 15 11 maj 1945 har riksdagen till Täckning av utgifter för markförvärv för flygfält å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1944/45 anvisat ett investeringsanslag av 1 900 kronor. Försvarets bostadsanskaffningsfond. 7:o Anordnande av bostäder. Kungl. Majit har föreslagit riksdagen

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:458 (pdf, 195 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:457

Riksdagens skrivelse nr 456457 13 har riksdagen beslutat bifalla Kungl. Maj ts förslag och får alltså anmäla, att riksdagen till Grundförstärkning av beskickningsfastigheten i Helsingfors å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1944/45 anvisat ett investeringsanslag av 150 000 kronor. Stockholm den 29 juni

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:457 (pdf, 259 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:456

12 Riksdagens skrivelse nr 456. Nr 456. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1944/45 m. m.i vad propositionen avser utrikesdepartementets

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:456 (pdf, 214 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:422

Riksdagens skrivelse nr 422. 1 Nr 422. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående upprättande av passbåtsförbindelser mellan öarna i Öckerö socken och Hjuvik i Torslanda kommun samt öarna i Styrsö

1945-06-29

Riksdagsskrivelse 1945:422 (pdf, 229 kB)