Dokument & lagar (726 träffar)

Riksdagsskrivelse 1945:498

16 Riksdagens skrivelse nr 498. Nr 498. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående Sveriges anslutning till den vid luftfartskonfevensen i Chicago år 1944 antagna internationella luftfart

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:498 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:497

14 Riksdagens skrivelse nr 496497. och familjepensionsreglementena, folkskolans tjänste- och familjepensionsreglementen samt tjänste- och familjepensionsreglementena för de högre kommunala skolorna, m. m. Stockholm den 28 juni 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 497. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:497 (pdf, 195 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:496

Riksdagens skrivelse nr 495496. 13 Nr 495. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i allmänna tjänsteoch familjepensionsreglementena, 1942 års tjänstepensionsreglemente

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:496 (pdf, 204 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:495

Riksdagens skrivelse nr 495496. 13 Nr 495. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i allmänna tjänsteoch familjepensionsreglementena, 1942 års tjänstepensionsreglemente

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:495 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:477

Riksdagens skrivelse nr 476477. 13 Nr 476. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående provisoriskt lönetillägg och tillfälligt barntillägg under budgetåret 1945/46 till vissa befattningshavare

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:477 (pdf, 201 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:476

Riksdagens skrivelse nr 476477. 13 Nr 476. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående provisoriskt lönetillägg och tillfälligt barntillägg under budgetåret 1945/46 till vissa befattningshavare

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:476 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:475

12 Riksdagens skrivelse nr 474475. Nr 474. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om statsunderstöd till Balsgårds växtförädlingsanstalt. Jordbruksutskottets utlåtande nr 76.Till Konungen. Under åberopande

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:475 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:474

12 Riksdagens skrivelse nr 474475. Nr 474. Godkänd av första kammaren den 28 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om statsunderstöd till Balsgårds växtförädlingsanstalt. Jordbruksutskottets utlåtande nr 76.Till Konungen. Under åberopande

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:474 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:473

Riksdagens skrivelse nr 472473. 11 ende prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m. jämte i ämnet väckta motioner får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse med vad utskottet i utlåtandet hemställt. Stockholm den 28 juni 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 473. Godkänd av första kammaren

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:473 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:472

10 Riksdagens skrivelse nr 471472. Nr 471. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 28 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen angående upplysningsverksamhet för kommunalmän m. m. Första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 12 Andra kammarens första tillfälliga utskotts

1945-06-28

Riksdagsskrivelse 1945:472 (pdf, 187 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:506

10 Riksdagens skrivelse nr 505506. Nr 505. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner ann undantagande från skatteplikt av viss ersättning, som utgår på grund av tvångsvis gjord upplåtelse av mark, tillhörande

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:506 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:505

10 Riksdagens skrivelse nr 505506. Nr 505. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner ann undantagande från skatteplikt av viss ersättning, som utgår på grund av tvångsvis gjord upplåtelse av mark, tillhörande

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:505 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:499

Riksdagens skrivelse nr 499. 1 Nr 499. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m. Sammansatt utrikes- och

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:499 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:481

Riksdagens skrivelse nr 481. 1 Nr 481. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1945/46 till avlöningar vid de allmänna läroverken m.m. jämte i ämnet väckta motioner.

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:481 (pdf, 661 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:479

18 Riksdagens skrivelse nr 479. Nr 479. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag till utbildning av personal inom den halvöppna barnavården. Statsutskottets utlåtande nr 219.Till

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:479 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:478

14 Riksdagens skrivelse nr 477478. m. m.såvitt angår nionde huvudtiteln, till Täckning av planeringskostnader å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1944/45 anvisat ett reservationsanslag av 1 925 000 kronor. Stockholm den 28 juni 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 478. Godkänd av första kammaren den 27 jim

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:478 (pdf, 321 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:455

Riksdagens skrivelse nr 455. 11 Nr 455. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar i bestämmelserna rörande rekreationsresor mot nedsatt avgift för viss personal i övre Norrland.

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:455 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:453

Riksdagens skrivelse nr 453. 7 Nr 453. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag för budgetåret 1945/46 till socialstyrelsen. Statsutskottets utlåtande nr 216.Till Konungen.

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:453 (pdf, 255 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:452

6 Riksdagens skrivelse nr 452. Nr 452. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bidrag till omhändertagande av utlandssvenskar. Statsutskottets utlåtande nr 206.Till Konungen. I propositionen

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:452 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:451

Riksdagens skrivelse nr 451. 5 Nr 451. Godkänd av första kammaren den 27 juni 1945. Godkänd av andra kammaren den 27 juni 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1945/46 till flyktingverksamheten. Statsutskottets utlåtande nr 205.Till Konungen. I

1945-06-27

Riksdagsskrivelse 1945:451 (pdf, 127 kB)