Dokument & lagar (63 träffar)

Omröstning 2010/11:FiU42p1 Ramverk för finanspolitiken

Votering: betänkande 2010/11:FiU42 Ramverk för finanspolitiken, förslagspunkt 1 Ramverk för finanspolitiken Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi2 av Johnny Skalin och David Lång båda SD och lägger skrivelse 2010/11:79 till handlingarna. Datum: 2011-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD

2011-06-22

Omröstning 2010/11:FiU21p14 Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag

Votering: betänkande 2010/11:FiU21 Vårändringsbudget för 2011, förslagspunkt 14 Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar anslag i enlighet med specifikationen i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 14 och avslår

2011-06-22

Omröstning 2010/11:FiU21p5 Bemyndigande för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Votering: betänkande 2010/11:FiU21 Vårändringsbudget för 2011, förslagspunkt 5 Bemyndigande för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:53 Särskilda utgifter

2011-06-22

Omröstning 2010/11:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Votering: betänkande 2010/11:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:100 punkt 1 och

2011-06-22

Omröstning 2010/11:FiU34p2 Stöd till den kommunala sektorn

Votering: betänkande 2010/11:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010, förslagspunkt 2 Stöd till den kommunala sektorn Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. SDatum: 2011-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-06-21

Omröstning 2010/11:FiU34p3 Slopande av sfi-bonusen

Votering: betänkande 2010/11:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010, förslagspunkt 3 Slopande av sfi-bonusen Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi7 av Richard Jomshof och Josef Fransson båda SDDatum: 2011-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-21

Omröstning 2010/11:FiU24p1 Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010

Votering: betänkande 2010/11:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 20082010 förslagspunkt 1 Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken 2008-2010. Datum: 2011-06-21 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-21

Omröstning 2010/11:FiU37p6 Utvärderingen 2012

Votering: betänkande 2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, förslagspunkt 6 Utvärderingen 2012 Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi4 av Siv Holma m.fl. V yrkande 1. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-06-16

Omröstning 2010/11:FiU37p2 Vissa persontransporttjänster

Votering: betänkande 2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, förslagspunkt 2 Vissa persontransporttjänster Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi4 av Siv Holma m.fl. V yrkande 2 och 2010/11:Fi5 av Jonas Eriksson m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan

2011-06-16

Omröstning 2010/11:FiU37p1 Nationell miljöpolitik

Votering: betänkande 2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, förslagspunkt 1 Nationell miljöpolitik Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi6 av Josef Fransson SDDatum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-16

Omröstning 2010/11:FiU27p1 Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris

Votering: betänkande 2010/11:FiU27 Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris, förslagspunkt 1 Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-06-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-16

Omröstning 2010/11:FiU40p4 Rörlig ersättning

Votering: betänkande 2010/11:FiU40 Ändrade kapitaltäckningsregler CRD 2 och 3förslagspunkt 4 Rörlig ersättning Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. V yrkande 5. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 1 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:FiU40p1 Beslut på gruppnivå om kapitalbasen som fattas av en utländsk behörig myndighet

Votering: betänkande 2010/11:FiU40 Ändrade kapitaltäckningsregler CRD 2 och 3förslagspunkt 1 Beslut på gruppnivå om kapitalbasen som fattas av en utländsk behörig myndighet Riksdagen antar 10 kap. 6 c regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar. Därmed bifaller riksdagen

2011-06-01

Omröstning 2010/11:FiU23p4 Skatt på valutatransaktioner

Votering: betänkande 2010/11:FiU23 Riksbankens förvaltning 2010, förslagspunkt 4 Skatt på valutatransaktioner Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi273 av Annika Lillemets m.fl. MPDatum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 20

2011-04-13

Omröstning 2010/11:FiU23p3 Sveriges förhållande till euron

Votering: betänkande 2010/11:FiU23 Riksbankens förvaltning 2010, förslagspunkt 3 Sveriges förhållande till euron Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi215 av Ulla Andersson m.fl. V2010/11:Fi216 av Gustav Fridolin m.fl. MP och 2010/11:Fi224 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg båda M yrkande 2. Datum: 2011-04-13 Omröstning

2011-04-13

Omröstning 2010/11:FiU29p10 Hälso- och sjukvården m.m.

Votering: betänkande 2010/11:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 10 Hälso- och sjukvården m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So481 yrkande 3, 2010/11:So573 yrkande 5, 2010/11:N386 yrkande 4 och 2010/11:N421 yrkande 3. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, V Parti

2011-03-09

Omröstning 2010/11:FiU29p9 Fackliga organisationers insyn

Votering: betänkande 2010/11:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 9 Fackliga organisationers insyn Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi253. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 98 0 14 M 100 0 0 7 MP 23 0 0 2 FP

2011-03-09

Omröstning 2010/11:FiU29p2 Kollektivavtal

Votering: betänkande 2010/11:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Kollektivavtal Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi207, 2010/11:Fi208, 2010/11:Fi254 och 2010/11:A385 yrkande 5. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-03-09

Omröstning 2010/11:FiU28p4 Skärpta betalningsrutiner

Votering: betänkande 2010/11:FiU28 Statlig förvaltning, förslagspunkt 4 Skärpta betalningsrutiner Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi244. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 98 0 14 M 100 0 0 7 MP 23 0 0 2 FP 21

2011-03-09

Omröstning 2010/11:FiU28p7 Rökfria arbetsplatser

Votering: betänkande 2010/11:FiU28 Statlig förvaltning, förslagspunkt 7 Rökfria arbetsplatser Riksdagen avslår motion 2010/11:So283 yrkande 12. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2 FP

2011-03-09

Paginering