Dokument & lagar (46 träffar)

Omröstning 2015/16:FiU21 Vårändringsbudget för 2016

Votering: betänkande 2015/16:FiU21 Vårändringsbudget för 2016, förslagspunkt 1 Vårändringsbudget för 2016 Datum: 2016-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 1 0 76 7 SD 0 40 0 8 MP 21 0 0 4 C 0 0 21 1 V 20

2016-06-21

Omröstning 2015/16:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2015/16:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Datum: 2016-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 0 77 0 7 SD 1 0 39 8 MP 21 0 0 4

2016-06-21

Omröstning 2015/16:FiU39 Offentlig upphandling

Votering: betänkande 2015/16:FiU39 Offentlig upphandling, förslagspunkt 4 Offentlig upphandling Datum: 2016-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 73 1 0 10 SD 0 46 0 2 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2

2016-06-16

Omröstning 2015/16:FiU34 Förstärkt insättningsgaranti

Votering: betänkande 2015/16:FiU34 Förstärkt insättningsgaranti, förslagspunkt 2 Förstärkt insättningsgaranti Datum: 2016-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 76 0 0 8 SD 42 0 0 6 MP 23 0 0 2 C 16 0 0 6 V 0

2016-05-26

Omröstning 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Votering: betänkande 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar, förslagspunkt 1 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2016-04-27

Omröstning 2015/16:FiU29 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Votering: betänkande 2015/16:FiU29 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar, förslagspunkt 1 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 75 0

2016-04-27

Omröstning 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

Votering: betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 11 Statlig förvaltning och statistikfrågor Datum: 2016-04-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 0 70 14 SD 0 42 0 6 MP 20 0 0

2016-04-21

Omröstning 2015/16:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 1 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 80 0 0 4 SD 42 0 0 6 MP

2016-04-14

Omröstning 2015/16:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 7 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 80 0 0 4 SD 0 42 0 6 MP

2016-04-14

Omröstning 2015/16:FiU40 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

Votering: betänkande 2015/16:FiU40 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMFförslagspunkt 1 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMF Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2016-03-23

Omröstning 2015/16:FiU26 Kommunala frågor

Votering: betänkande 2015/16:FiU26 Kommunala frågor, förslagspunkt 1 Kommunala frågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 89 0 23 M 70 0 0 14 SD 40 0 0 8 MP 1 22 0 2 C 17 0 0 5 V 0 20 0 1 L 16

2016-03-17

Omröstning 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Votering: betänkande 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Datum: 2015-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 111 0 0 2 M 0 80 0 4 SD 42 0 0

2015-12-17

Omröstning 2015/16:FiU18 Extra ändringsbudget för 2015

Votering: betänkande 2015/16:FiU18 Extra ändringsbudget för 2015, förslagspunkt 1 Extra ändringsbudget för 2015 Datum: 2015-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 71 1 0 12 SD 0 38 0 10 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6

2015-12-10

Omröstning 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 - Rambeslutet

Votering: betänkande 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 Rambeslutet, förslagspunkt 2 Statens budget 2016 Rambeslutet Datum: 2015-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 1 75 0 8 SD 0 39 0 9 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3

2015-11-25

Omröstning 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 - Rambeslutet

Votering: betänkande 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 Rambeslutet, förslagspunkt 1 Statens budget 2016 Rambeslutet Datum: 2015-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 75 0 9 SD 2 37 0 9 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3

2015-11-25

Omröstning 2015/16:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014

Votering: betänkande 2015/16:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014, förslagspunkt 1 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Datum: 2015-11-11 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 99 0 0 14 M 75 0 0 9 SD 41 0 0 7 MP 23

2015-11-11

Omröstning 2006/07:FiU21p28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner a regeringens förslag till riktlinjer för statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn, b den föreslagna användningen av 1. det under

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 dels besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB Riksdagen bemyndigar regeringen att dels vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB, dels tillskjuta högst 30 000 000

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p3 Det finanspolitiska ramverket

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 3 Det finanspolitiska ramverket Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande till i genomsnitt 1 av BNP över en konjunkturcykel samt godkänner regeringens förslag till ändrad redovisning

2007-06-20

Paginering