Dokument & lagar (67 träffar)

Omröstning 2006/07:FiU21p28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner a regeringens förslag till riktlinjer för statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn, b den föreslagna användningen av 1. det under

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 dels besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB Riksdagen bemyndigar regeringen att dels vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB, dels tillskjuta högst 30 000 000

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p3 Det finanspolitiska ramverket

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 3 Det finanspolitiska ramverket Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande till i genomsnitt 1 av BNP över en konjunkturcykel samt godkänner regeringens förslag till ändrad redovisning

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p2 Riktlinjer för budgetpolitiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 2 Riktlinjer för budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Fi6

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna Riksdagen antar regeringens förslag om ändring i utjämningssystemet för kommunerna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 17 och avslår motionerna

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU27p1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005

Votering: betänkande 2006/07:FiU27 Utvärdering av penningpolitiken, förslagspunkt 1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005 Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi1 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Fi2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående

2007-06-14

Omröstning 2006/07:FiU16p6 Upphandling av livsmedel

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 6 Upphandling av livsmedel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkande 2, 2006/07:Fi5 yrkande 8, 2006/07:Fi213, 2006/07:So464 yrkande 26 och 2006/07:MJ267 yrkande 4. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p5 Upphandling av mobiltelefoner

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 5 Upphandling av mobiltelefoner Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi5 yrkande 7, 2006/07:Fi243 och 2006/07:So464 yrkande 9. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi4 yrkande 6. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkandena 1 och 3-5 samt 2006/07:Fi5 yrkandena 2, 6 och 10. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p3 Information till föräldralediga

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 3 Information till föräldralediga Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p2 Beräkning av anställningstid

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 2 Beräkning av anställningstid Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd såvitt avser 3 och 39 Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 1 i denna del och

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2006:440 om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen proposition

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU13p3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1 i denna del, 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s i

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 1976:157 om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 2-4, 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 7, 2006/07:A275 av Maryam Yazdanfar s och

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m. Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229b lag om ändring i lagen 2000:625 om arbetsmarknadspolitiska program såvitt avser 7 dels godkänner

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring, såvitt avser 48 a, 48 b, 48 g och 48 h b lag om ändring i lagen 2000:625

2007-05-30

Paginering