Dokument & lagar (59 träffar)

Omröstning 2006/07:FiU21p28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner a regeringens förslag till riktlinjer för statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn, b den föreslagna användningen av 1. det under

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 dels besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB Riksdagen bemyndigar regeringen att dels vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB, dels tillskjuta högst 30 000 000

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p3 Det finanspolitiska ramverket

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 3 Det finanspolitiska ramverket Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande till i genomsnitt 1 av BNP över en konjunkturcykel samt godkänner regeringens förslag till ändrad redovisning

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p2 Riktlinjer för budgetpolitiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 2 Riktlinjer för budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Fi6

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna Riksdagen antar regeringens förslag om ändring i utjämningssystemet för kommunerna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 17 och avslår motionerna

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU27p1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005

Votering: betänkande 2006/07:FiU27 Utvärdering av penningpolitiken, förslagspunkt 1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005 Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi1 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Fi2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående

2007-06-14

Omröstning 2006/07:FiU16p6 Upphandling av livsmedel

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 6 Upphandling av livsmedel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkande 2, 2006/07:Fi5 yrkande 8, 2006/07:Fi213, 2006/07:So464 yrkande 26 och 2006/07:MJ267 yrkande 4. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p5 Upphandling av mobiltelefoner

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 5 Upphandling av mobiltelefoner Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi5 yrkande 7, 2006/07:Fi243 och 2006/07:So464 yrkande 9. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi4 yrkande 6. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkandena 1 och 3-5 samt 2006/07:Fi5 yrkandena 2, 6 och 10. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-31

Omröstning 2006/07:JuU10p3 Skärpning av lagen om besöksförbud

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 3 Skärpning av lagen om besöksförbud Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju221. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 76 0 0 21 c 24 0

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p10 Årliga skrivelser om åtgärder mot våld mot kvinnor och barn

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 10 Årliga skrivelser om åtgärder mot våld mot kvinnor och barn Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju368 och 2006/07:Ju369. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p13 Kostnadsberäkning av mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 13 Kostnadsberäkning av mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkande 2. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 2 0 31 m 76

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p4 Elektronisk övervakning av besöksförbud

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 4 Elektronisk övervakning av besöksförbud Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 11 och 2006/07:Ju331. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p22 Barnahus

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 22 Barnahus Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju258, 2006/07:Ju261, 2006/07:Ju294, 2006/07:Ju318, 2006/07:Ju341 yrkande 11, 2006/07:Ju371 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ju373. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-16

Omröstning 2006/07:FiU9p4 Statliga sociala lån och saneringslån

Votering: betänkande 2006/07:FiU9 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 4 Statliga sociala lån och saneringslån Riksdagen avslår motion 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. v yrkande 8. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0

2007-04-25

Omröstning 2006/07:JuU8p12 Rättshjälpsfrågor m.m.

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Rättshjälpsfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju313 yrkande 2, 2006/07:Ju383 och 2006/07:U232 yrkande 5. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU8p16 Svensk domstolsbehörighet vid internationell frysning av tillgångar

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Svensk domstolsbehörighet vid internationell frysning av tillgångar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 9 och 2006/07:Ju379. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 s, v, mp Parti Ja Nej

2007-04-11

Paginering