Dokument & lagar (50 träffar)

Omröstning 2006/07:FiU21p28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 28 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner a regeringens förslag till riktlinjer för statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn, b den föreslagna användningen av 1. det under

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 6 Bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 dels besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU21p27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB

Votering: betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007, förslagspunkt 27 Bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB Riksdagen bemyndigar regeringen att dels vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB, dels tillskjuta högst 30 000 000

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p3 Det finanspolitiska ramverket

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 3 Det finanspolitiska ramverket Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande till i genomsnitt 1 av BNP över en konjunkturcykel samt godkänner regeringens förslag till ändrad redovisning

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p2 Riktlinjer för budgetpolitiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 2 Riktlinjer för budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Fi6

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU20p6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna

Votering: betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslagspunkt 6 Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna Riksdagen antar regeringens förslag om ändring i utjämningssystemet för kommunerna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 17 och avslår motionerna

2007-06-20

Omröstning 2006/07:FiU27p1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005

Votering: betänkande 2006/07:FiU27 Utvärdering av penningpolitiken, förslagspunkt 1 Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005 Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi1 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Fi2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående

2007-06-14

Omröstning 2006/07:FiU16p6 Upphandling av livsmedel

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 6 Upphandling av livsmedel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkande 2, 2006/07:Fi5 yrkande 8, 2006/07:Fi213, 2006/07:So464 yrkande 26 och 2006/07:MJ267 yrkande 4. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p5 Upphandling av mobiltelefoner

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 5 Upphandling av mobiltelefoner Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi5 yrkande 7, 2006/07:Fi243 och 2006/07:So464 yrkande 9. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 13 Hänsyn till koldioxidutsläpp och avstånd vid offentlig upphandling Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi4 yrkande 6. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-31

Omröstning 2006/07:FiU16p2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling

Votering: betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Kvantitativa mål för miljöanpassad offentlig upphandling Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi4 yrkandena 1 och 3-5 samt 2006/07:Fi5 yrkandena 2, 6 och 10. Datum: 2007-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-31

Omröstning 2006/07:KrU11p3 HBT-frågor i trossamfunden

Votering: betänkande 2006/07:KrU11 Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund, förslagspunkt 3 HBT-frågor i trossamfunden Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr306 yrkande 3. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 1 31

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU11p1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Votering: betänkande 2006/07:KrU11 Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund, förslagspunkt 1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr216 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Kr234 och 2006/07:Kr281 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU10p5 Huvudansvaret för amatörkulturen

Votering: betänkande 2006/07:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 5 Huvudansvaret för amatörkulturen Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr278. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 79 0 0 18 c 20 0 0 9 fp

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU10p2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen

Votering: betänkande 2006/07:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr233. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31 m 78

2007-05-10

Omröstning 2006/07:FiU9p4 Statliga sociala lån och saneringslån

Votering: betänkande 2006/07:FiU9 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 4 Statliga sociala lån och saneringslån Riksdagen avslår motion 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. v yrkande 8. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0

2007-04-25

Omröstning 2006/07:KrU8p2 Annonsering och reklam för spel

Votering: betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 2 Annonsering och reklam för spel Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 48. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 86 0 0 11 c 23

2007-04-12

Omröstning 2006/07:KrU8p1 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 1 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr222, 2006/07:Kr284 yrkande 7, 2006/07:Kr286 yrkande 1, 2006/07:Kr292, 2006/07:Kr324, 2006/07:Kr327 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ201 yrkande 3. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan

2007-04-12

Omröstning 2006/07:KrU7p1 Icke-diskriminerande scenkonst

Votering: betänkande 2006/07:KrU7 Teater-dans- och musikfrågor, förslagspunkt 1 Icke-diskriminerande scenkonst Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr240 yrkande 1. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 86 0 0 11 c

2007-04-12

Paginering