Dokument & lagar (76 632 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:494 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

En trygg övergång från daglig verksamhet konvertering

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:494 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:493 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03152/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:493 av Ann-Sofie Alm M Vägnätet på landsbygden Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag avser att se över Trafikverkets agerande och vidta åtgärder för att bilister på landsbygden ska vara säkra. En god tillgänglighet i

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:493 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:490 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:490 av Björn Söder SD Uttalanden om sanktioner Björn Söder har frågat mig om mitt uttalande gällande sanktioner i samband med besöket i Minsk den 25 november innebär att regeringen har ett nytt förhållningssätt gentemot auktoritära regimer inklusive

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:490 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:489 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2019/20:489 av Aron Emilsson SD Kristendomen och svensk kultur Aron Emilsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar för att värna betydelsen av kristendomen som en del av den svenska kulturen. Med anledning av frågan vill jag framhålla att de nationella kulturpolitiska målen slår fast att kulturen

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:489 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:486 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:486 av Boriana Åberg M Felaktig utbetalning av bidrag från Försäkringskassan, 2019/20:500 av Lars Püss M Behov av kontroll i socialförsäkringssystemen och 2019/20:510 av Julia Kronlid SD Bidragsbrottslighet och felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:486 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:484 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03963/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:484 av Boriana Åberg M Bristande kontroll i folkbokföringen Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att det ska finnas en fungerande kontroll av personuppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:484 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:483 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03929/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:483 av Boriana Åberg M Kraven för medborgarskap Boriana Åberg har, mot bakgrund av att Iraks försvarsminister Najah Al-Shammari beviljats svenskt medborgarskap, frågat mig vilka initiativ som jag kommer att vidta för att kraven för svenskt medborgarskap ska stramas

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:483 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:481 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/0 3906 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:481 av Magdalena Schröder M Kronvittnen och anonyma vittnen Magdalena Schröder har frågat mig när jag kommer att återkomma till riksdagen med ett lagförslag som möjliggör ett system med kronvittnen och anonyma

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:481 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:480 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/ 03946 B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:480 av Peter Persson S Penningtvätt Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att penningtvätt genom svenska penninginstitut och växlingsföretag helt ska

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:480 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:479 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/03031/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:479 av Lars Beckman M Statlig konkurrens Lars Beckman har frågat mig hur jag säkerställer att inte statliga företag konkurrerar ut privata företag i alltför stor omfattning med exempelvis låg prissättning i vissa fall. Samhall AB och övriga bolag

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:479 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 57 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:476 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:476 av Anders Hansson M Fiberutbyggnad på landsbygd Anders Hansson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta för att öka anslutningsgraden såväl i storstad som på landsbygden, som i dagsläget inte når upp till mer än 81 respektive 41 procent utbyggnad. Regeringens vision är ett helt uppkopplat

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:476 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:475 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/03127/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:475 av Anders Hansson M Lokaliseringsprincipen inom bredbandsutbyggnad Anders Hansson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för en förändring av lokaliseringsprincipen i syfte att undanröja

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:475 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:473 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01942/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:473 av Jonas Andersson SD Framtiden för klostermuseet i Vadstena Jonas Andersson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att säkerställa att klostermuseiverksamheten i Vadstena kan bestå i framtiden.

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Jonas Andersson i Linköping (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:473 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:472 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

N2019/03035/EIN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:472 av Ida Drougge M Minskande andel kvinnor som startar företag Ida Drougge har frågat jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation vilka slutsatser statsrådet och regeringen

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:472 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:471 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:471 av Joar Forssell L Sveriges relation till Taiwan Joar Forssell har frågat mig om regeringen är beredd att sända valobservatörer i det fall Taiwan skickar en förfrågan till Sverige eller OSSE. Vidare har Forssell frågat mig om regeringen är

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Joar Forssell (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:471 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:470 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03880 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:470 av Linda Westerlund Snecker V Hemlig dataavläsning Linda Westerlund Snecker har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson hur de brottsförebyggande myndigheternas handlingsutrymme, förmåga och möjlighet

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Linda Westerlund Snecker (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:470 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:466 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03935/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:466 av Rickard Nordin C Skattebefrielsen för biodrivmedel Rickard Nordin har frågat mig vad jag avser att göra för att värna de svenska höginblandade biodrivmedlens ekonomiska förutsättningar. Nordin har bl.a. anfört att EU verkar

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:466 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:464 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2019/20:464 av Tony Haddou V EU:s lista över skatteparadis Tony Haddou har frågat mig om jag avser att verka för att skärpa kriterierna för EU:s lista över skatteparadis och därmed verka för att unionen applicerar sina kriterier på sina egna medlemsländer. Bakgrunden till frågan är att rådet i maj 2016 antog

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Tony Haddou (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:464 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:462 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03932/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:462 av Tony Haddou V om Offentlig land-för-land-rapportering Tony Haddou har frågat mig om jag avser att stödja förslaget om offentlig land-för-landrapportering i EU:s konkurrenskraftsråd. EU:s konkurrenskraftsråd hade möte den

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Tony Haddou (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:462 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:459 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:459 av Jonas Sjöstedt V Färjeförbindelsen till Holmön Jonas Sjöstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Trafikverket fullgör sitt uppdrag och garanterar Holmöborna rimliga kommunikationer denna vinter. Inledningsvis vill jag börja med att redogöra för vilket

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:459 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)