Dokument & lagar (1 787 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 00160/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:774 av Mikael Larsson C Säkra rastplatser för yrkeschaufförer Mikael Larsson har frågat mig vad jag tänker göra för att se till att de säkra rastplatserna ökar i Sverige så att alla åkerier såväl svenska som internationella

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/00159/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:773 av Mikael Larsson C Tillfällig klassning av BK4-vägar Mikael Larsson har frågat mig hur jag avser att jobba för att kommunerna ska få bättre kunskap och kompetens för att tillfälligt kunna klassa upp sina vägar

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:772 av Mikael Larsson C Depositionsavgifter för utländska åkerier Mikael Larsson har frågat mig om jag är villig att titta på möjligheten att låta åkerier från EU-länder och länder utanför EU betala en depositionsavgift när de kommer till Sverige. Jag håller med Mikael Larsson om att det är viktigt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/ 00202 OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:768 av Lars Hjälmered M Svågerpolitik och korruption i offentlig upphandling Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag har och avser att vidta för att minska korruption i upphandlingar med offentlig sektor. Det är allvarligt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/00130/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:761 av David Josefsson M SJ:s biljettförsäljningskanaler David Josefsson har frågat mig när ett konkurrensneutralt biljettförsäljningssystem för tågresor kan införas. Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:740 av Boriana Åberg M Presidentvalet i Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om jag, å den feministiska regeringens vägnar, kommer att skicka officiella gratulationer till president Tsai Ing-wen. EU, och därigenom Sverige, har från utrikestjänsten

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:736 av Hans Wallmark M Utrikesministerns närvaro i riksdagen Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att under riksmötet 2020/21 i större utsträckning prioritera deltagande vid riksdagens frågestunder i kammaren. Som frågeställaren uttrycker

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:813 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:813 Distribution av lågfrekventa tidningar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Vi står inför stora förändringar när det gäller postfrågan. Allt färre brev skickas medan mängden skickade paket ökar i samband med en ökande e-handel. Postnord har ansvar för att post ska kunna komma ut till hela

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:813 av Mikael Larsson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:812 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2019/20:812 Ursprungsgarantier för förnybar kraftproduktion av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Elmarknaden genomgår nu en förändring, från ett fåtal större producenter till allt fler mindre. För att nå målet om ett helt förnybart elsystem krävs ett brett engagemang från hela samhället. Fler och

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:812 av Rickard Nordin (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:811 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:811 Skäliga villkor för anvisade elavtal av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Alltsedan omregleringen av den svenska elmarknaden har en relativt stor andel av elkunderna inte gjort något aktivt val för sina energileveranser och i stället fått ett anvisat elavtal. Problemet med

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:811 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:810 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:810 Prövningskapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Totalförsvarets rekryteringsmyndighet TRM har som ett av flera uppdrag att stödja Försvarsmaktens personalförsörjning. Det innebär bland annat att TRM mönstrar, skriver in och kallar

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:810 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:809 av Pia Steensland (KD)

Fråga 2019/20:809 LSS-utredningen av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Den 10 januari 2019 överlämnades betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 2018:88även kallad LSS-utredningen, till regeringen och ansvarig socialminister Lena Hallengren. Bakgrunden är att S-MP-regeringen

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:809 av Pia Steensland (KD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:808 av Tony Haddou (V)

Fråga 2019/20:808 Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar av Tony Haddou V till Finansminister Magdalena Andersson S I dag har ca 660 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring. Det är inte förenligt med principen om vård efter behov och på lika villkor att man genom en sjukvårdsförsäkring kan komma före till

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:808 av Tony Haddou (V) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:807 av Staffan Eklöf (SD)

Fråga 2019/20:807 Kontinuitet för landsbygdsutveckling av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Landsbygdspolitiken bedrivs delvis genom medel som kommer från landsbygdsprogrammen, vilka delfinansieras med EU-gemensamma medel. Det gör att verksamheten bedrivs i programperioder. Förhandlingarna om den gemensamma

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:807 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:806 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2019/20:806 Arbetarnas fackliga kamp i Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Hassan Saeedi och Seyed Moghaddam, två ledande medlemmar av bussförarnas illegala fackliga organisation i Teheran, har nyligen dömts till fem respektive två års fängelse, förvisning, förbud att medverka i någon som helst

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:806 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:712 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:712 av Ida Gabrielsson V Bostadstillägg i sjuk- och aktivitetsersättningen Ida Gabrielsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att höja bostadskostnadstaket i bostadstillägget för sjuk- och aktivitetsersättningen. De som är långvarigt sjuka och inte kan jobba har länge halkat efter

Svarsdatum: 2020-01-24 Frågeställare: Ida Gabrielsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:712 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:805 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2019/20:805 Ansvar för att konkurrensneutralitet ska råda av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Finansminister Magdalena Andersson S Jag hade nyligen en interpellationsdebatt med finansministern, där jag fick följande svar på mina frågor om konkurrensneutralitet inom vård- och omsorgssektorn. Det här är ett direkt

Inlämnad: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:805 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:804 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2019/20:804 Åtgärder mot ojämlikhet inom sjukförsäkringen av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Riksrevisionen har i en rapport granskat om män och kvinnor bedöms likvärdigt i sjukskrivningsprocessen. Granskningen konstaterar att det finns tydliga skillnader i sjukskrivning mellan

Inlämnad: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2019/20:804 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:803 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2019/20:803 Lagstiftning för att skydda Sveriges säkerhet av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Dagens Nyheter har nyligen avslöjat att en person som haft flera anställningar som officer inom Försvarsmakten och även varit anställd inom andra myndigheter och företag i försvarssektorn har ljugit

Inlämnad: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:803 av Jan R Andersson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:802 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:802 Ungas beställning till samhället av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S Utredningen Ungas beställning till samhället 2.0 lämnades till den dåvarande socialministern, Annika Strandhäll, i maj 2018. I utredningen har den tidigare nationella samordnaren med ansvar för området psykisk

Inlämnad: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:802 av Clara Aranda (SD) (pdf, 102 kB)