Dokument & lagar (86 träffar)

Omröstning 2010/11:UFöU3p1 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Votering: betänkande 2010/11:UFöU3 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, förslagspunkt 1 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader

2011-04-01

Omröstning 2010/11:UFöU1p2 Tillbakadragande av den svenska insatsen inom ISAF år 2013

Votering: betänkande 2010/11:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Tillbakadragande av den svenska insatsen inom ISAF år 2013 Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U2 och 2010/11:U3 yrkande 1. Datum: 2010-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2010-12-15

Omröstning 2010/11:UFöU1p3 Utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna

Votering: betänkande 2010/11:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna Riksdagen avslår motion 2010/11:U3 yrkande 2. Datum: 2010-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej

2010-12-15

Omröstning 2010/11:UFöU2p3 Sveriges roll i EU:s stridsgrupper

Votering: betänkande 2010/11:UFöU2 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011, förslagspunkt 3 Sveriges roll i EU:s stridsgrupper Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö1 yrkande 1 och 2010/11:Fö3 yrkande 1. Datum: 2010-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående

2010-12-14

Omröstning 2010/11:UFöU2p1 Det svenska bidraget efter 2011

Votering: betänkande 2010/11:UFöU2 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011, förslagspunkt 1 Det svenska bidraget efter 2011 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det är lämpligt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur Sverige ska bidra till EU:s

2010-12-14

Omröstning 2010/11:UFöU2p4 En nordisk stridsgrupp under nordiskt kommando

Votering: betänkande 2010/11:UFöU2 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011, förslagspunkt 4 En nordisk stridsgrupp under nordiskt kommando Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö3 yrkande 2. Datum: 2010-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-12-14

Omröstning 2009/10:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan Riksdagen avslår motion 2009/10:U4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning Riksdagen avslår motion 2009/10:U3 yrkandena 1-4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:U5 yrkande 1. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-11-19

Omröstning 2008/09:UFöU1p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2008/09:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen bemyndigar regeringen att, med de preciseringar utskottet anger, ställa en väpnad styrka om

2008-12-19

Omröstning 2008/09:UFöU1p2 Vissa frågor rörande den internationella säkerhetsstyrkans verksamhet

Votering: betänkande 2008/09:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Vissa frågor rörande den internationella säkerhetsstyrkans verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U9 yrkandena 2-5, 2008/09:U10 yrkandena 1 och 3-5, 2008/09:U11 yrkandena 2-7 och

2008-12-19

Omröstning 2007/08:UFöU4p2 Civilt och militärt agerande - ett samlat bidrag

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 2 Civilt och militärt agerande ett samlat bidrag Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U245 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U19 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:U348 yrkandena 1

2008-06-18

Omröstning 2007/08:UFöU4p4 FN-resolution 1325

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 4 FN-resolution 1325 Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U17 yrkande 2, 2007/08:U204 yrkande 2, 2007/08:U348 yrkande 4 och 2007/08:Fö261 yrkande 12. Datum: 2008-06-18 Omröstning

2008-06-18

Omröstning 2007/08:UFöU4p7 Skrivelsen

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 7 Skrivelsen Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:51 till handlingarna. Datum: 2008-06-18 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja

2008-06-18

Omröstning 2007/08:UFöU3p1 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen

Votering: betänkande 2007/08:UFöU3 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen, förslagspunkt 1 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö6 yrkandena 1-3, 2007/08:Fö7 yrkandena 1-3 och 2007/08:Fö261 yrkande 10 och lägger skrivelse 2007/08:5 till handlingarna. Datum: 2007-12-19

2007-12-19

Omröstning 2006/07:UFöU3p4 Övriga frågor

Votering: betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, förslagspunkt 4 Övriga frågor Riksdagen avslår motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. v yrkande 1. Datum: 2007-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UFöU3p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

Votering: betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan Riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande t.o.m. den 20 december 2008

2007-06-01

Omröstning 2005/06:UFöU1p1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan

Votering: betänkande 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan, förslagspunkt 1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan Riksdagen bifaller proposition 2005/06:34 och avslår motionerna 2005/06:U1 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U2

2005-12-07

Omröstning 2004/05:UFöU2p5 Europeiska unionen (EU)

Votering: betänkande 2004/05:UFöU2 Sveriges säkerhetspolitik, förslagspunkt 5 Europeiska unionen EU Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U278, 2003/04:U256 yrkande 1, 2004/05:K431 yrkandena 8 och 10, 2004/05:U216 yrkande 5, 2004/05:U222 yrkandena 1-4, 2004/05:U223 yrkandena 1, 3 och 4, 2004/05:U242 yrkandena 2 och 15, 2004/05:U287

2004-12-15