Dokument & lagar (14 träffar)

Departementsserien 2020:5

ds 2020 5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ds 2020:5 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.

2020-02-17

Departementsserien 2020:5 (pdf, 3899 kB)

Departementsserien 2020:4

Klimatdeklaration för byggnader Ds 2020:4 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts

2020-02-17

Departementsserien 2020:4 (pdf, 862 kB)

Departementsserien 2020:3

ds 2020 3 Konkurrensverkets befogenheter Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter Ds 2020:3 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-02-13

Departementsserien 2020:3 (pdf, 2919 kB)

Departementsserien 2020:2

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Ds 2020:2 Förord Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson beslutade den 19 juni 2019 att ge kammarrättsrådet tillika vice ordföranden vid Kammarrätten i Stockholm Ingela Fridström i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att lämna

2020-01-31

Departementsserien 2020:2 (pdf, 1020 kB)

Departementsserien 2020:1

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet Ds 2020:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-01-17

Departementsserien 2020:1 (pdf, 1652 kB)

Framställning / redogörelse 1942:KMB367 - höst

Kungl. Majlis skrivelse nr 367. 1 Nr 367. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen om avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 18 december 1942. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1942. GUSTAF. K. G. Westman. Bihang lill riksdagens protokoll 19A2. 1 sami. Nr 367-

1942-12-18

Framställning / redogörelse 1942:KMB367 - höst (pdf, 99 kB)

Framställning / redogörelse 1942:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1941 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STATSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1940-30 JUNI 1941 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1942 CASLON PRESS BOKTRYCKER r.H HS!f- Or A i 3 fp't V I jr~äf r s il V

1942-01-17

Framställning / redogörelse 1942:SV (pdf, 17631 kB)

kadep 1942:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 16 januari 1942 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 16 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1942-01-16

Framställning / redogörelse 1942:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 12 januari 1942. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till arbetet vid 1942 års riksdag. Det är alltjämt Min strävan att fullfölja en utrikespolitik, som åsyftar att bevara freden för vårt

1942-01-12

Framställning / redogörelse 1942:Kmtal (pdf, 132 kB)

Framställning / redogörelse 1942:Rber

BERÄTTELSE till 1942 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1942. J ustitiedepartementet. Viseringsfriheten för finska medborgare har under år 1941 upphävts, varefter visering för inresa till och vistelse i riket erfordras för utlänningar av alla nationaliteter.

1942-01-03

Framställning / redogörelse 1942:Rber (pdf, 15484 kB)

Framställning / redogörelse 1942:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1941 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKONTORETS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1940 30 JUNI 1941 M. M. STOCKHOLM 1942 CASLON PRESS BOKTRYCKERI Innehållsförteckning. Ingress 3 Riksgäldskontorets balansräkning 4 Statsregleringsfonden 6 Specifikation

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:RGK (pdf, 966 kB)

Framställning / redogörelse 1942:RB

BERÄTTELSE TILL 1942 ÅRS LAGTIMÅ RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1941. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1941. Till 1942 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1941 påbörjat och denna

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:RB (pdf, 806 kB)

Framställning / redogörelse 1942:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1942 STOCKHOLM 1942 ISAAC M ARGUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 118761 w A x i i i f i r V it p i i v’f j T HAt i i: v i:id f s Innehållsförteckning. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning.Redogörelse för anhängiggjorda

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:Mo (pdf, 12635 kB)

Framställning / redogörelse 1942:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBEBÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1942 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTENS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1942 IVAR HAGGGSTRÖM8 BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 414318 f J v fc. v T 1 r i l j i j i J. i i.f C i I t L M T m f rr vf. V r i L J i f t 3-INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse.

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:Jo (pdf, 15984 kB)