Dokument & lagar (369 träffar)

Skrivelse 1942:366 - höst

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 366. 1 Nr 306. Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj:ts beslut om avslutande av innevarande års lagtima riksdag given Stockholms slott den 18 december 1942. Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen till känna, att Kungl. Majit


Utskottsberedning:

Skrivelse 1942:366 - höst (pdf, 105 kB)

Proposition 1942:150

Kungl. Maj:ts proposition Nr 150. 1 Nr 150. Kungl. Marits proposition till riksdagen angående anslag ur kyrkofonden till särskild prästerlig verksamhet utom riket given Stockholms slott den 6 mars 191$. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för

1942-07-01

Proposition 1942:150 (pdf, 293 kB)

Skrivelse 1942:364

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 364. 1 iv. taftbh Uy 364. vnioVf-V teffer:tota. i oX nott tuni, ii rist Itota Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen given Stockholms slott den 12 juni 19A2. iilré~K1 iij.mn Ht n-jha-j-i. öi a leuiua v- Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen


Utskottsberedning:

Skrivelse 1942:364 (pdf, 211 kB)

Proposition 1942:363

Kungl. Maj.ts proposition nr 363. 1 Nr 363. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära verk given Stockholms slott den 12 juni 1912. viik i inne sfi tornö m.n Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t

1942-06-12

Proposition 1942:363 (pdf, 799 kB)

Proposition 1942:362

Kungl. Marits proposition nr 362. 1 Nr 362. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall given Stockholms slott den 5 juni 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå

1942-06-05

Proposition 1942:362 (pdf, 425 kB)

Proposition 1942:361

Kungl. Majas proposition nr 361. 1 Nr 361. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående beredande av sjukhusvård, i Sverige dt krigsinvalider från Finland m. in.given Stockholms slott den 5 juni 1942. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna

1942-06-05

Proposition 1942:361 (pdf, 353 kB)

Proposition 1942:360

Kungl. Maj:ts proposition nr 360. 1 Nr 360. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lantarbetstidslag given Stockholms slott den 5 juni 1942. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Majit härmed, jämlikt 87 regeringsformen, föreslå riksdagen att antaga härvid

1942-06-05

Proposition 1942:360 (pdf, 1543 kB)

Proposition 1942:349

Kungl. Maj:ts proposition nr 349. 1 Nr 349. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.given Stockholms slott den 5 juni 1942. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Majit härmed, jämlikt 87 regeringsformen, föreslå riksdagen

1942-06-05

Proposition 1942:349 (pdf, 5582 kB)

Proposition 1942:359

Kungl. Maj.ts proposition nr 359. 1 Nr 359. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 2 förordningen den 17 juni 1938 nr 370 om särskild skatt d förmögenhet, m. m.given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag

1942-05-29

Proposition 1942:359 (pdf, 1238 kB)

Proposition 1942:358

Kungl. Maj:ts proposition nr 358. 7 Hr 358. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående anslag till särskild ersättning för debitering av värnskatt för budgetåret 194243 given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1942-05-29

Proposition 1942:358 (pdf, 204 kB)

Proposition 1942:357

Kungl. Maj:ts proposition nr 357. 1 Nr 357. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om värnskatt för budgetåret 1942/43 given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1942-05-29

Proposition 1942:357 (pdf, 420 kB)

Proposition 1942:356

Kungl. Majus proposition nr 356. 1 Nr 356. Kungl. Majus proposition till riksdagen angående beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1942/43 given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå

1942-05-29

Proposition 1942:356 (pdf, 436 kB)

Proposition 1942:355

Kungl. Maj:ts proposition nr 355. 1 Nr 355. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående grunderna för uttagande av statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för dr 1942 m. m.given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1942-05-29

Proposition 1942:355 (pdf, 807 kB)

Proposition 1942:352

Kungl. Maj:ts proposition nr 352. 1 Nr 352. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående vissa anslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1942/43 given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1942-05-29

Proposition 1942:352 (pdf, 447 kB)

Proposition 1942:351

Kungl. Maj-ts proposition nr 351. 1 Nr 351. Kungl. Maj-ts proposition till riksdagen angående försäljning av en statens järnvägar tillhörig fastighet i Kristinehamn given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden

1942-05-29

Proposition 1942:351 (pdf, 184 kB)

Proposition 1942:350

Kungl. Majda proposition nr 350. 1 Nr 350. Kungl. Majda proposition till riksdagen angående ändring av vissa bestämmelser i krigsavlöningsreglementet given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå

1942-05-29

Proposition 1942:350 (pdf, 549 kB)

Proposition 1942:348

Kungl. Maj:ts proposition nr 348. 1 Nr 348. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bidrag till ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under orina awén Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna

1942-05-29

Proposition 1942:348 (pdf, 244 kB)

Proposition 1942:347

Kungl. Maj:ts proposition nr 347. 1 Nr 347. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till kristillägg för budgetåret 1942/43 given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Maj:t får härmed under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

1942-05-29

Proposition 1942:347 (pdf, 275 kB)

Proposition 1942:345

Kungl. Maj:ts proposition nr 345. 1 Nr 345. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående gäldande av vissa ersättningar för vid jagarolyckan ä Hårsfjärden förlorade enskilda tillhörigheter given Stockholms slott den 29 maj 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1942-05-29

Proposition 1942:345 (pdf, 413 kB)

Proposition 1942:342

Kungl. Maj:ts proposition nr 342. 1 Nr 342. Kungl. Majlis proposition till riksdagen angående inrättande av statlig poliskår i Boden given Stockholms slott den 29 maj 1942. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Majit härmed föreslå riksdagen att dels, jämlikt 87 regeringsformen,

1942-05-29

Proposition 1942:342 (pdf, 2816 kB)