Dokument & lagar (37 träffar)

Omröstning 2006/07:AU14p3 Information till föräldralediga

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 3 Information till föräldralediga Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p2 Beräkning av anställningstid

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 2 Beräkning av anställningstid Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd såvitt avser 3 och 39 Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 1 i denna del och

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2006:440 om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen proposition

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU13p3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1 i denna del, 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s i

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 1976:157 om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 2-4, 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 7, 2006/07:A275 av Maryam Yazdanfar s och

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m. Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229b lag om ändring i lagen 2000:625 om arbetsmarknadspolitiska program såvitt avser 7 dels godkänner

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring, såvitt avser 48 a, 48 b, 48 g och 48 h b lag om ändring i lagen 2000:625

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p16 Pendlingsstöd

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 16 Pendlingsstöd Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1, 2006/07:A284 av Fredrik Olovsson s och 2006/07:A344 av Ameer Sachet m.fl. sDatum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU11p8 Rättegångskostnader i diskrimineringsmål

Votering: betänkande 2006/07:AU11 Diskriminering, förslagspunkt 8 Rättegångskostnader i diskrimineringsmål Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 24. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26 m 82 0 0 15 c 24

2007-04-25

Omröstning 2006/07:AU11p7 Frågor om rekrytering m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU11 Diskriminering, förslagspunkt 7 Frågor om rekrytering m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So201 yrkande 6, 2006/07:A225 och 2006/07:A270 yrkandena 14-16. Datum: 2007-04-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Omröstning 2006/07:AU11p3 Diskriminering av transpersoner

Votering: betänkande 2006/07:AU11 Diskriminering, förslagspunkt 3 Diskriminering av transpersoner Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 32, 2006/07:So463 yrkande 27, 2006/07:A306 och 2006/07:A340. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-04-25

Omröstning 2006/07:AU10p4 Jämställdhet och ändrade ägarformer

Votering: betänkande 2006/07:AU10 Jämställdhet, förslagspunkt 4 Jämställdhet och ändrade ägarformer Riksdagen avslår motion 2006/07:N215. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 113 0 17 m 90 0 0 7 c 25 0 0 4 fp 22 0

2007-04-11

Omröstning 2006/07:AU10p1 Frågor om mål och organisering m.m. på jämställdhetsområdet

Votering: betänkande 2006/07:AU10 Jämställdhet, förslagspunkt 1 Frågor om mål och organisering m.m. på jämställdhetsområdet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A238 yrkandena 1 och 4-7 samt 2006/07:A263 yrkandena 1 och 3. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej

2007-04-11

Omröstning 2006/07:AU10p5 Frågor med anledning av återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU10 Jämställdhet, förslagspunkt 5 Frågor med anledning av återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A22, 2006/07:A23, 2006/07:A24 yrkandena 1 och 3-8, 2006/07:A260 och 2006/07:A267 yrkande 4 i denna del. Datum: 2007-04-11

2007-04-11

Omröstning 2006/07:AU9p8 Upphävande av turordningsundantaget

Votering: betänkande 2006/07:AU9 Arbetsrätt, förslagspunkt 8 Upphävande av turordningsundantaget Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K228 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 4 i denna del, 2006/07:A206 av Christin Hagberg s2006/07:A209 av Agneta Gille s2006/07:A212 av Inger Jarl Beck s2006/07:A253 av Eva-Lena Jansson m.fl.

2007-04-11

Omröstning 2006/07:AU9p11 Heltid

Votering: betänkande 2006/07:AU9 Arbetsrätt, förslagspunkt 11 Heltid Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s yrkande 26, 2006/07:A24 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp yrkande 2, 2006/07:A217 av Carina Hägg s2006/07:A230 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s2006/07:A267 av Lars Ohly

2007-04-11

Omröstning 2006/07:AU9p10 Skadestånd m.m. enligt LAS

Votering: betänkande 2006/07:AU9 Arbetsrätt, förslagspunkt 10 Skadestånd m.m. enligt LAS Riksdagen avslår motion 2006/07:K228 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 4 i denna del. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 1 1 17 m 90

2007-04-11

Omröstning 2006/07:AU9p3 Kollektivavtal

Votering: betänkande 2006/07:AU9 Arbetsrätt, förslagspunkt 3 Kollektivavtal Riksdagen avslår motion 2006/07:A318 av Lennart Axelsson m.fl. sDatum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 113 0 17 m 89 0 0 8 c 25 0 0 4 fp 22

2007-04-11

Omröstning 2006/07:AU7p6 Skyddsombudsverksamheten m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU7 Arbetsmiljöfrågor, förslagspunkt 6 Skyddsombudsverksamheten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A256 av Hillevi Larsson och Ronny Olander båda s yrkandena 1-4, 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 2 och 3, 2006/07:A303 av Nikos Papadopoulos och Veronica Palm båda s i denna

2007-02-21

Paginering