Dokument & lagar (25 träffar)

Omröstning 2007/08:AU10p1 Ledighet med vårdnadsbidrag

Votering: betänkande 2007/08:AU10 bet 2007/08 AU10 förslagspunkt 1 Ledighet med vårdnadsbidrag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i föräldraledighetslagen 1995:5842. lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:149 punkterna 1 och 2 samt avslår

2008-06-12

Omröstning 2007/08:AU10p2 Ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Votering: betänkande 2007/08:AU10 bet 2007/08 AU10 förslagspunkt 2 Ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:151 och avslår motionerna 2007/08:A15

2008-06-12

Omröstning 2007/08:AU7p2 Informationsinsatser

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 2 Informationsinsatser Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. s yrkande 1 och 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 3. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p19 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 19 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. s yrkande 12, 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 6, 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p12 Positiv särbehandling övergångsvis

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 12 Positiv särbehandling övergångsvis Riksdagen avslår motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 8. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p6 Jämställdhetsplaner och lönekartläggning m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 6 Jämställdhetsplaner och lönekartläggning m.m. Riksdagen antar 3 kap. 10, 11 och 13 i regeringens förslag till diskrimineringslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:95 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2007/08:A7

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p4 Allmänna frågor om aktiva åtgärder

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 4 Allmänna frågor om aktiva åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. s yrkande 7, 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 12 och 13 samt 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 6. Datum:

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p1 Lagens struktur m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 1 Lagens struktur m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. s yrkandena 2, 5, 6 och 11 samt 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p36 Stöd för jämställdhetsarbetet

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 36 Stöd för jämställdhetsarbetet Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkandena 29 och 30. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 36 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p16 Kollektivavtal med åldersgränser m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 16 Kollektivavtal med åldersgränser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. s yrkande 9, 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 9 och 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 17. Datum: 2008-06-04

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p23 Jämställdhetsmyndighet

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 23 Jämställdhetsmyndighet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 17, 2007/08:A226 av Carina Ohlsson s2007/08:A242 av Carina Hägg s yrkande 2 och 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 3. Datum: 2008-06-04

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU7p22 Utformningen av Diskrimineringsombudsmannen m.m.

Votering: betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering, förslagspunkt 22 Utformningen av Diskrimineringsombudsmannen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 16, 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 1, 2007/08:A242 av Carina Hägg s yrkandena 1 och 3, 2007/08:A304

2008-06-04

Omröstning 2007/08:AU6p1 Antagande av lagförslag och avslag på motionen

Votering: betänkande 2007/08:AU6 En effektivare arbetslöshetsförsäkring, förslagspunkt 1 Antagande av lagförslag och avslag på motionen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor, 2. lag om ändring i sekretesslagen 1980:1003. lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring.

2008-05-22

Omröstning 2007/08:AU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. sDatum: 2008-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 1 18

2008-05-20

Omröstning 2007/08:AU9p2 Arbetsdomstolens sammansättning vid tillståndsprövning

Votering: betänkande 2007/08:AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.förslagspunkt 2 Arbetsdomstolens sammansättning vid tillståndsprövning Riksdagen antar 3 kap. 6 regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse

2008-05-20

Omröstning 2007/08:AU8p1 Ny instansordning i arbetsmiljöärenden

Votering: betänkande 2007/08:AU8 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden, förslagspunkt 1 Ny instansordning i arbetsmiljöärenden Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till 1. lag om ändring i arbetsmiljölagen 1977:11602. lag om ändring i arbetstidslagen 1982:6733. lag om ändring i lagen 2005:395 om arbetstid

2008-05-20

Omröstning 2007/08:AU1p9 Kollektivavtal som villkor för samhällsstöd vid anställning

Votering: betänkande 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 9 Kollektivavtal som villkor för samhällsstöd vid anställning Riksdagen avslår motion 2007/08:A237 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist båda sDatum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-13

Omröstning 2007/08:AU1p29 Trendrapport om utveckling i arbetslivet

Votering: betänkande 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 29 Trendrapport om utveckling i arbetslivet Riksdagen avslår motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 1. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 v Parti Ja Nej Avstående

2007-12-13

Omröstning 2007/08:AU1p31 Arbetslivsforskning

Votering: betänkande 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 31 Arbetslivsforskning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 68, 2007/08:A323 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa båda s2007/08:A336 av Berit Högman och Lars Mejern

2007-12-13

Omröstning 2007/08:AU1p2 Ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Votering: betänkande 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 2 Ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-12-13

Paginering