Dokument & lagar (36 träffar)

Omröstning 2010/11:AU10p10 Tvåpersonersundantaget i 22 § LAS

Votering: betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt, förslagspunkt 10 Tvåpersonersundantaget i 22 LAS Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A201 av Christina Oskarsson S2010/11:A203 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin båda S2010/11:A230 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa båda S2010/11:A236 av Carina Adolfsson

2011-06-16

Omröstning 2010/11:AU10p12 Stärkt integritetsskydd i arbetslivet

Votering: betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt, förslagspunkt 12 Stärkt integritetsskydd i arbetslivet Riksdagen avslår motion 2010/11:A253 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 85 1 0

2011-06-16

Omröstning 2010/11:AU10p3 Ytterligare ändringar i utstationeringslagen m.m.

Votering: betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt, förslagspunkt 3 Ytterligare ändringar i utstationeringslagen m.m. Riksdagen avslår motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. S yrkandena 1, 2 och 9. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-16

Omröstning 2010/11:AU10p2 Utredning om lex Laval

Votering: betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt, förslagspunkt 2 Utredning om lex Laval Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska tillsätta en utredning med uppdrag att senast den 1 september 2012 överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska

2011-06-16

Omröstning 2010/11:AU10p11 Företrädesrätt till återanställning och inhyrning av arbetskraft

Votering: betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt, förslagspunkt 11 Företrädesrätt till återanställning och inhyrning av arbetskraft Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A204 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin båda S2010/11:A216 av Phia Andersson och Hans Olsson båda S2010/11:A228 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl.

2011-06-16

Omröstning 2010/11:AU11p1 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Votering: betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin, förslagspunkt 1 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om att stoppa anvisningar till fas 3 och om att regeringen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Datum: 2011-06-09

2011-06-09

Omröstning 2010/11:AU9p9 Arbetslöshetsförsäkringen och förtroendevalda

Votering: betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 9 Arbetslöshetsförsäkringen och förtroendevalda Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A224 av Jörgen Hellman m.fl. S2010/11:A273 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson båda S yrkandena 1 och 2, 2010/11:A281 av Helene Petersson i Stockaryd S

2011-06-01

Omröstning 2010/11:AU9p6 Arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa

Votering: betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 6 Arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ser över arbetslöshetsförsäkringens regelverk i fråga om deltidsbegränsningen så att det inte diskriminerar

2011-06-01

Omröstning 2010/11:AU9p1 Utredning om arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Utredning om arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motion 2010/11:A387 av Josefin Brink m.fl. VDatum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M

2011-06-01

Omröstning 2010/11:AU9p4 Allmänna villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 4 Allmänna villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som ger arbetslösa rätt att begränsa sitt arbetssökande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:AU9p2 Administration av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Votering: betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 2 Administration av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A283 av Phia Andersson och Hans Olsson båda S yrkande 2, 2010/11:A285 av Phia Andersson och Hans Olsson båda S yrkande 2 och 2010/11:A295 av Christina

2011-06-01

Omröstning 2010/11:AU8p1 Ändring i arbetstidslagen

Votering: betänkande 2010/11:AU8 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.förslagspunkt 1 Ändring i arbetstidslagen Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i arbetstidslagen 1982:673Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:89 punkt 1 och avslår motionerna 2010/11:A10 av Josefin

2011-05-18

Omröstning 2010/11:AU8p3 Allmänna arbetstidsfrågor m.m.

Votering: betänkande 2010/11:AU8 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.förslagspunkt 3 Allmänna arbetstidsfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A282 av Catharina Bråkenhielm S2010/11:A346 av Hillevi Larsson S2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. MP yrkande 6 och 2010/11:A408 av Annika Lillemets och Valter

2011-05-18

Omröstning 2010/11:AU8p4 Rätt till föräldraledighet

Votering: betänkande 2010/11:AU8 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.förslagspunkt 4 Rätt till föräldraledighet Riksdagen avslår motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 8. Datum: 2011-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-05-18

Omröstning 2010/11:AU7p1 Behandling av vissa personuppgifter

Votering: betänkande 2010/11:AU7 Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Behandling av vissa personuppgifter Riksdagen antar 9 och 10 i regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen 2002:546 om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska

2011-05-11

Omröstning 2010/11:AU6p1 Regleringar för möten, samråd m.m.

Votering: betänkande 2010/11:AU6 Ny lag om europeiska företagsråd, förslagspunkt 1 Regleringar för möten, samråd m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A7 av Ylva Johansson m.fl. S yrkandena 1-4 och 2010/11:A8 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 1-8. Datum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-04-14

Omröstning 2010/11:AU5p4 Ändringar i diskrimineringslagen m.m.

Votering: betänkande 2010/11:AU5 Jämställdhet, förslagspunkt 4 Ändringar i diskrimineringslagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A304, 2010/11:A402 yrkandena 1-3 och 5 samt 2010/11:A415 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-04-13

Omröstning 2010/11:AU5p3 Unga och ett jämställt arbetsliv

Votering: betänkande 2010/11:AU5 Jämställdhet, förslagspunkt 3 Unga och ett jämställt arbetsliv Riksdagen avslår motion 2010/11:A393 yrkande 3. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20 M 90 0 0 17 MP 0 21 0

2011-04-13

Omröstning 2010/11:AU3p6 Skyddsombud

Votering: betänkande 2010/11:AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 20102015, förslagspunkt 6 Skyddsombud Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A219 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S2010/11:A351 av Hillevi Larsson S yrkandena 1-3 och 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. MP yrkande 3. Datum:

2011-03-10

Omröstning 2010/11:AU3p10 Föreskrifter om ensamarbete

Votering: betänkande 2010/11:AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 20102015, förslagspunkt 10 Föreskrifter om ensamarbete Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. S, V, MP yrkande 6 och 2010/11:A223 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein båda SDatum: 2011-03-10 Omröstning

2011-03-10

Paginering