Dokument & lagar (59 394 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02706/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:204 av Mikael Larsson C Lokal infrastrukturplanering Mikael Larsson har ställt en fråga till mig som handlar om hur Trafikverket lyssnar till lokala intressenter vid planeringen av infrastrukturåtgärder. Regeringen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03439/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:203 av Roger Haddad L Mer tid för historieämnet i skolan Roger Haddad har frågat mig när regeringen kommer att initiera en översyn eller en större revidering av timplanen i syfte att långsiktigt lösa problemet med exempelvis

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02700/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:199 av Mattias Karlsson i Luleå M Tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar Mattias Karlsson i Luleå har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mattias Karlsson i Luleå (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:192 Eget utträde av Dennis Dioukarev SD Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att eliminera avgiften för att anmäla egen avgång ur aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels- eller kommanditbolag, eller om vi anser att denna struktur skapar goda incitament

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:190 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:190 av Magnus Persson SD Snabbare processer för skyddsjakt Magnus Persson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att skapa ett snabbare regelverk gällande skyddsjakt på varg. Enligt bestämmelserna i jaktlagstiftningen, genom vilka rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer

Svarsdatum: 2019-10-22 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:190 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:174 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/03466/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:174 av Lars Mejern Larsson S Finansiell infrastruktur i hela landet Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag säkerställer att den finansiella infrastrukturen upprätthålls i hela

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:174 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:171 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2019/20:171 av Lars Beckman M Högskoleplatser i Gävleborg Lars Beckman har frågat mig varför statsrådet Ygeman anger att det har gjorts en satsning om 761 nya utbildningsplatser när Högskolan i Gävle hävdar att det inte är i närheten av den mängden nya utbildningsplatser. Regeringen inledde 2015 ett långsiktigt

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:171 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:165 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03374/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:165 av Fredrik Christensson C Studentbostäder Fredrik Christensson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att underlätta informationshanteringen för studentbostadsföretagen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:165 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:161 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2019/20:126 av Lawen Redar S Turkiets militära upprustning mot Rojava 2019/20:134 av Markus Wiechel SD Turkisk invasion av Rojava 2019/20:139 av Mats Nordberg SD Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien 2019/20:148 av Sara Gille SD Turkiets anfall

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:161 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:160 Dansk gränskontroll mot Sverige av Hans Wallmark M Hans Wallmark har frågat mig vad jag avser göra med anledning av det danska beskedet om gränskontroller mot Sverige. Jag välkomnar att den danska regeringen tar nya initiativ för att bekämpa brottsligheten i Öresundsregionen. Hur de initiativen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:157 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku 2019/ 01734/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:157 av Ebba Hermansson SD Ridsportens förutsättningar Ebba Hermansson har frågat mig om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att främja svensk ridsport. Den statliga idrottspolitiken bygger på den grundläggande

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:157 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:153 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03243 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:153 Åtgärder för att stärka attraktiviteten i polisyrket av Magdalena Schröder M Magdalena Schröder har frågat vilka åtgärder som jag kommer att vidta för att stärka attraktiviteten i polisyrket. Sverige är ett i grunden säkert

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:153 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:148 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2019/20:126 av Lawen Redar S Turkiets militära upprustning mot Rojava 2019/20:134 av Markus Wiechel SD Turkisk invasion av Rojava 2019/20:139 av Mats Nordberg SD Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien 2019/20:148 av Sara Gille SD Turkiets anfall

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:148 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:146 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019 02788/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:146 av Hans Wallmark M Risk för statsstöd eller snedvriden konkurrens Hans Wallmark M har frågat mig om jag och regeringen anser att det kan föreligga risk för statsstöd, snedvriden konkurrens eller andra intressen när statliga

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:146 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:145 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/033 61 UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:145 av Fredrik Christensson C Karriärvägar för kliniska forskare Fredrik Christensson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att skapa fler karriärtjänster för kliniska

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:145 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:144 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:144 av Mattias Bäckström Johansson SD Avskaffat krav på danstillstånd Mattias Bäckström Johansson har frågat mig när jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen med anledning av riksdagens tillkännagivande om att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:144 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:143 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02638/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:143 av Angelica Lundberg SD Konsumentinformation om solcellers miljöpåverkan Angelica Lundberg har frågat mig om jag anser att informationen på Solelportalen om solceller i Sveriges negativa miljöpåverkan

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:143 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:142 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/0 3310 POL Ju2019/03311/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:141 Brottslighet mot företagare och 2019/20:142 Resurser till polisen av Lotta Olsson M Lotta Olsson har frågat mig hur jag avser att säkra tryggheten för våra företagare och på vilket sätt budgeten kommer

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:142 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/0 3310 POL Ju2019/03311/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:141 Brottslighet mot företagare och 2019/20:142 Resurser till polisen av Lotta Olsson M Lotta Olsson har frågat mig hur jag avser att säkra tryggheten för våra företagare och på vilket sätt budgeten kommer

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:140 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/01726/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:140 av Jonas Andersson i Linköping SD om produktionsincitament för film Jonas Andersson i Linköping har frågat mig om skälen till att förslag om produktionsincitament för film inte återfinns i regeringens budgetproposition

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Jonas Andersson i Linköping (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:140 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)