Dokument & lagar (59 766 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:225 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02739/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:225 av Thomas Morell SD Hjälp till åkeriföretag Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en rättssäker kontroll av kör- och vilotider i företagens lokaler. Flera viktiga lagändringar

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:225 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:224 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04390/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:224 av Lina Nordquist L Statens tystnad om materialbrist i sjukvården Lina Nordquist har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa tillgången på sjukvårdsmaterial. Som jag tidigare uttryckt ser jag mycket allvarligt

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lina Nordquist (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:224 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:223 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2019/20:223 av Tobias Andersson SD Växande kommunal låneskuld Tobias Andersson har frågat finansministern Magdalena Andersson vilka åtgärder hon avser att vidta för att kommunernas växande låneskuld inte ska gå ut över den kommunala välfärden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:223 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:222 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:222 av Håkan Svenneling V Situationen i Ecuador Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser vidta några initiativ för att säkerställa att grundläggande fri- och rättigheter respekteras för den politiska oppositionen i Ecuador. Söndagen den 13 oktober meddelade Ecuadors regering att en överenskommelse

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:222 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:221 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 03498/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:221 av Maria Stockhaus M Idrottsutbildningarnas framtid Maria Stockhaus har frågat mig när jag avser att tillsätta en utredning om möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Maria Stockhaus (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:221 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:220 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:220 av Tobias Andersson SD Sanktioner mot Turkiet Tobias Andersson SD har frågat statsrådet Hallberg om hon avser verka för att Sverige och EU ska agera på liknande sätt som USA gör i konflikten i Syrien, med sanktioner av olika slag riktade

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:220 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:219 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04389/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall M Migränvård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:219 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:218 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:218 av Camilla Waltersson Grönvall M En nationell hälsofrämjande strategi Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur jag ställer mig till Moderaternas förslag att ta fram och genomföra en nationell hälsofrämjande strategi i

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:218 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:217 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03444/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:217 av Ingela Nylund Watz S Jordbruks- och bostadsarrendeutredningen Ingela Nylund Watz har frågat mig om och när jag avser att presentera förslag med anledning av betänkandet Jordbruks- och bostadsarrende

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Ingela Nylund Watz (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:217 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:216 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01872/Ke Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:216 av Lars Mejern Larsson S Hushållsnära insamling av tidningspapper Lars Mejern Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att försäkra mig om att beslutet om hushållsnära tidningsinsamling

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:216 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:215 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/ 03463/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:215 av Gudrun Brunegård KD Försäkring för studenter vid enskild utbildningssamordnare Gudrun Brunegård har frågat mig hur snart berörda lärosäten förväntas få svar på om de kan ansluta sina studenter

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Gudrun Brunegård (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:215 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:214 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/ 01935/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:214 av Tobias Andersson SD Stigande ungdomsarbetslöshet Tobias Andersson har frågat Magdalena Andersson vilka åtgärder hon avser att vidta för att motverka den stigande arbetslösheten i allmänhet och bland unga i

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:214 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02833/BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:213 av Tobias Andersson SD Brottslighet riktad mot handeln Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka tryggheten för handlare och då särskilt handlarna i särskilt utsatta områden. Brottsligheten

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:212 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/01910/ARM Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:212 av Patrik Engström S Sanering av byggbranschen Patrik Engström har frågat mig vad jag avser att göra för att ytterligare motverka dålig arbetsmiljö och fusk på byggarbetsplatserna. Det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Det finns omfattande

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Patrik Engström (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:212 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:211 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/04337/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:211 av Boriana Åberg M Handläggningstiderna för bostadstillägg Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att handläggningstiderna för bostadstillägg omgående ska minska. Jag välkomnar att Boriana

Svarsdatum: 2019-10-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:211 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:210 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03456/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:210 av Roger Haddad L Söktrycket till lärarutbildningar Roger Haddad har frågat mig om jag drar slutsatsen att intresset för lärarutbildningen har ökat eller minskat utifrån höstens oroande statistik

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:210 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:209 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03435/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:209 av Katja Nyberg SD Åtgärder mot skjutvapenvåld Katja Nyberg har frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen avser att vidta för att stävja det ökande skjutvapenvåldet. Regeringen ser mycket allvarligt

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Katja Nyberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:209 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03434/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:208 av Katja Nyberg SD Skydd för ytterligare grupper vid blåljussabotage Katja Nyberg har frågat mig om jag och regeringen är villiga att nu ompröva om fler yrkesgrupper bör omfattas av det föreslagna förstärkta

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Katja Nyberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:207 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:207 av Håkan Svenneling V En flygförbudszon över nordöstra Syrien Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att agera för att tillskapa en flygförbudszon över nordöstra Syrien. Jag delar frågeställarens oro över situationen i nordöstra Syrien.

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:207 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:206 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:206 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)