Dokument & lagar (1 534 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:769 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

den 25 september Svar på fråga 2012/13:769 Studieförbund Statsrådet Maria Arnholm Carina Hägg harfrågat mig vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra spridandet av antisemitiska yttranden inom studieförbundets ram. Inledningsvis vill jag framhålla att jag instämmer i frågeställarensoro över spridning av

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:768 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 2 oktober Svar på fråga 2012/13:768 FN:s rasdiskrimineringskommitté Statsrådet Erik Ullenhag Carina Hägg har frågat mig om jag har för avsikt att föra förslagen från Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete vidare till beslut. Sverige har ratificerat ett flertal internationella konventioner om mänskliga rättigheter

Svarsdatum: 2013-10-02 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:767 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 2 oktober Svar på fråga 2012/13:767 Politik för mänskliga rättigheter Statsrådet Erik Ullenhag Carina Hägg har frågat demokratiministernom hon initierat en översyn av styrformer och organisation för de mänskliga rättigheterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag

Svarsdatum: 2013-10-02 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:766 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 25 september Svar på fråga 2012/13:766 Behovet av tydliga riktlinjer för vittnesskydd Justitieminister Beatrice Ask Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att säkerställa funktionaliteten i personskyddet samt mottagandet i kommuner. Frågan är ställd mot bakgrund av rättegången mot det så

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:765 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 25 september Svar på fråga 2012/13:765 Malmö Arab Film Festival Justitieminister Beatrice Ask CarinaHägg har frågat kulturministern om hon avser att ta några initiativ till följd av angreppen på yttrandefriheten i samband med Malmö Arab Film Festival. Frågan ställs mot bakgrund av att det uppstod oroligheter

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:764 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 25 september Svar på fråga 2012/13:764 Antifackligt agerande av Posten Statsrådet Peter Norman Josefin Brink har frågat mig om jag avser att agera för att Posten och andra statliga bolag ska respektera fackliga rättigheter och praxis i den svenska kollektivavtalsmodellen. I frågans bakgrundsbeskrivning pekar frågeställaren

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:763 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 25 september Svar på fråga 2012/13:763 Statsministerns förtroende för migrationsminister Tobias Billström Statsrådet Tobias Billström Mikael Damberg har frågat statsministern om han har förtroende för mig. Frågan har överlämnats till mig. Jag har inte uppfattat mig ha någon annan information rörande Northland

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Mikael Damberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:762 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 25 september Svar på fråga 2012/13:762 Gränsöverskridande näringspolitik för Skåne Näringsminister Annie Lööf Anders Karlssonhar frågat mig vilka initiativ jag vill ta för att utveckla skånskt näringsliv och en gränsöverskridande näringspolitik för Skåne. Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik och fattar

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:761 besvarad av Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

den 25 september Svar på fråga 2012/13:761 Den skånska arbetsmarknaden Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Anders Karlsson har frågat tidigare arbetsmarknadsministernHillevi Engström vilka initiativ honavser ta för att bidra till en integration av skånsk och dansk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik.

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:760 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 25 september Svar på fråga 2012/13:760 Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Johan Löfstrand har frågat mig vilka lagstiftningsåtgärder eller andra generella åtgärder jag avser vidta för att undvika den uppkomna situationen kring återkrav av gårdsstöd och miljöersättningar. Till

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:759 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 1 oktober Svar på fråga 2012/13:759 Kungsörn Miljöminister Lena Ek Urban Ahlin har frågat mig om jag avser att införa jakt på kungsörn. Urban Ahlin har vidare frågat mig om kungsörnen kommer att vara en strikt fredad art i Sverige även när den nya rovdjurspolitiken är genom-förd, eller om den nya rovdjurspropositionen

Svarsdatum: 2013-10-01 Frågeställare: Urban Ahlin (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:758 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 18 september Svar på fråga 2012/13:758 Blyfri ammunition Försvarsminister Karin Enström Peter Persson har frågat mig om jag avser att verka för att Försvarsmakten ska använda blyfri ammunition i övningarna över Vättern för att minska den negativa miljöpåverkan. Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:757 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 17 september Svar på fråga 2012/13:757 Effekter av regeringens näringspolitik Näringsminister Annie Lööf Lars Mejern Larsson har frågat mig när de drabbade värmlänningarna kommer att se effekterna av regeringens förda politik. Bakgrunden till frågan är de senaste varslen vid Stora Enso i Skoghall. Låt mig först

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:756 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 18 september Svar på fråga 2012/13:756 Uppehållstillstånd Statsrådet Tobias Billström Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att reglerna inte ska vara så stelbenta. Frågan är ställd mot bakgrund av ett enskilt ärende. Jag är, som Lars Mejern Larsson säkert känner till, förhindrad

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:755 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 25 september Svar på fråga 2012/13:755 Användningen av internet och mobiltelefoni vid rättspsykiatrisk vård Socialminister Göran Hägglund Carina Adolfsson Elgestam s har frågat mig vad jag som minister avser att vidta för åtgärder för att hindra personer dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda mobiltelefon

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:754 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 17 september Svar på fråga 2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Helena Leander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlåtelse att lämna avverkningsanmälan ska kunna sanktioneras i någon form, även i fall där skogsägaren avtalat om att

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Helena Leander (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:753 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 18 september Svar på fråga 2012/13:753 Barn med särskilda behov Utbildningsminister Jan Björklund Richard Jomshof har frågat mig om och hur jag avser att agera i frågan om att tillgodose att barn med särskilda behov får det stöd de behöver. En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i uppdrag att se över

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:752 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 18 september Svar på fråga 2012/13:752 Regeringens arbete med utfasning av kreosot Miljöminister Lena Ek Johan Löfstrand har frågat mig hur jag ser på frågan kring användning av kreosot och hur statliga bolag bör agera för att skapa innovationer på miljöområdet. Det råder ingen tvekan om att träskyddsmedlet kreosot

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:751 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 18 september Svar på fråga 2012/13:751 Diktatur och handel Statsrådet Ewa Björling Peter Persson har frågat mig vilka initiativkring handelsförbindelserna med Kina jag avser ta så länge regimen inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Kina har haft en starkekonomisk tillväxt under flera decennier, miljoner

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:750 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 17 september Svar på fråga 2012/13:750 Kopparstölder Näringsminister Annie Lööf Hans Olsson har frågat justitieministern om ministern avser att göra någon form av snabbinsats, till exempel införande av kontantförbud, för att stoppa de fortsatta kopparstölderna som orsakar stora men för allmänheten och avsevärda

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Hans Olsson (S)