Dokument & lagar (1 688 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2581 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:725 av Hans Olsson S Säkerhet för skatteskulder Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att införa en minsta säkerhet för skattekrav för att minska fusket kring alkohol- och tobaksskatterna. Nya bestämmelser

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2580 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:724 av Hans Olsson S Skatteupplagsinnehavare Hans Olsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förändringar av lagstiftningen om skatteupplag genom att göra tillståndet till upplagshavare personligt, varigenom ingen

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2579 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:722 av Hans Olsson S Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ett krav införs på att kontrolluppgifter undertecknas av behörig firmatecknare, detta för att bekämpa

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 35 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:749 av Jens Holm (V)

Fråga 2013/14:749 Klimatanpassning av Jens Holm V till Miljöminister Lena Ek C I ljuset av den omfattande branden i Västmanland framstår det som allt viktigare att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat. Behov av att klimatanpassa Sverige uppmärksammades redan 2007 i slutbetänkandet från Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Inlämnad: 2014-08-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2013/14:749 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:748 av Ulf Holm (MP)

Fråga 2013/14:748 Ekonomiska förutsättningar för spetsutbildningar i teoretiska ämnen av Ulf Holm MP till Utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan en tid tillbaka finns nationella spetsutbildningar i teoretiska ämnen vid ett antal olika gymnasier i landet, bland annat genom historieprogrammet vid Katedralskolan i Lund.

Inlämnad: 2014-08-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:748 av Ulf Holm (MP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP)

Fråga 2013/14:747 Lagen om medling av Per-Johan Emtell MP till Justitieminister Beatrice Ask M Lagen om medling vid brott tillkom 2002 och BRÅ fick i uppdrag att under en femårsperiod svara för att underlätta implementeringen av lagen. Kommunerna fick det huvudsakliga ansvaret för att tillämpa lagen. Andra berörda myndigheter

Inlämnad: 2014-08-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:746 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2013/14:746 Isis krig mot civila i Syrien och Irak av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Carl Bildt M Våldet och kriget eskalerar för var dag i Mellanöstern. Detta till följd av bl.a. inbördeskriget i Syrien samt det sekteristiska kriget mellan olika religiösa och etniska grupper i Irak sedan USA:s invasion

Inlämnad: 2014-08-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:746 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:739 besvarad av Tina Ehn (MP)

Dnr Ku2014/1310/MFI Kulturdepartementet Kultur- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:739 av Tina Ehn MP Framtiden för tidningen 8 SIDOR Tina Ehn har frågat mig om jag avser att utreda frågan vidare om tidningen 8 SIDOR kan bli en del av public service-uppdraget, och om inte, på vilket sätt jag

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:739 besvarad av Tina Ehn (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:738 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr S2014/5630/PBB Socialdepartementet Civil- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:738 av Peter Persson S Bostadsbrist Peter Persson har frågat mig vilka direkt bostads- och hyresrättsproducerande åtgärder jag avser att vidta. Under alliansregeringens första mandatperiod avvecklades de kostnadsdrivande

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:738 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr S2014/5629/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson S Växande sjuktal Anders Karlsson har frågat mig hur jag avser att hantera de växande sjuktalen. En viktig fråga för regeringen är att minska det omfattande utanförskapet från arbetsmarknaden.

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr M2014/1741/Nm Miljödepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:735 av Hans Olsson S Plasthotet mot haven och människan Hans Olsson har frågat mig vilka lagstiftningsinitiativ jag avser att ta i Sverige och inom EU mot den plast och de partiklar av plast som utgör ett växande problem för havsmiljön

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr Ju/2014/4759,4760/ Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:733 EU-stopp för legoknektar och fråga 2013/14:734 Svenska legosoldater av Anders Karlsson S Anders Karlsson har frågat genom vilka åtgärder och initiativ inom EU utrikesministern vill få till stånd ett EU-

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr Ju/2014/4759,4760/ Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:733 EU-stopp för legoknektar och fråga 2013/14:734 Svenska legosoldater av Anders Karlsson S Anders Karlsson har frågat genom vilka åtgärder och initiativ inom EU utrikesministern vill få till stånd ett EU-

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP)

Dnr Ju/2014/4670/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:729 av Jabar Amin MP Antagning av folkhögskolestuderande till Polisprogrammet Jabar Amin har frågat utbildningsministern hur han avser att agera för att de som läst polisförberedande allmän kurs ska ha samma möjlighet

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Jabar Amin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:741 besvarad av Anders Karlsson (S)

Svarsdatum: 2014-08-06 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:741 besvarad av Anders Karlsson (S) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:723 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr M2014/1701/Nm Miljödepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:723 av Peter Persson S Östersjön Peter Persson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för Östersjön som kan knytas samman med tänkesättet i den rapport som Boston Consulting Group har skrivit på uppdrag av Världsnaturfonden.

Svarsdatum: 2014-08-06 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:723 besvarad av Peter Persson (S) (doc, 57 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:723 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP)

Dnr N2014/3215/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:728 av Jonas Eriksson MP Elnät för 100 förnybar el Jonas Eriksson har frågat om jag anser att underlaget är tillräckligt för att regeringen ska kunna ta beslut om en ny förordning och att underlaget ger det incitament

Svarsdatum: 2014-08-05 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:745 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2013/14:745 De kristnas situation i främst Irak av Roger Haddad FP till Utrikesminister Carl Bildt M Situationen för de kristna minoriteterna i Mellanöstern är alarmerande. Vid sidan av Syrien, är det bara i Libanon de kristna har kunnat leva utan direkta hot och trakasserier. I Syrien drabbas alla med tanke på

Inlämnad: 2014-08-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:745 av Roger Haddad (FP) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:730 besvarad av Björn von Sydow (S)

Svarsdatum: 2014-08-01 Frågeställare: Björn von Sydow (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:730 besvarad av Björn von Sydow (S) (pdf, 116 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson (MP)

Fråga 2013/14:744 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter CESCR av Gunvor G Ericson MP till Socialminister Göran Hägglund KD Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976. Ett tilläggsprotokoll som ger enskilda personer möjlighet att vända sig till kommittén med individuella

Inlämnad: 2014-07-31 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson (MP) (pdf, 88 kB)