Dokument & lagar (1 688 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:719 besvarad av Helena Leander (MP)

Dnr L2014/1920/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:719 av Helena Leander MP Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk Helena Leander har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att skapa likvärdiga villkor för berikning av komjölk och växtbaserad

Svarsdatum: 2014-07-15 Frågeställare: Helena Leander (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:719 besvarad av Helena Leander (MP) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:727 av Hans Olsson (S)

Fråga 2013/14:727 Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M Den grova, organiserade brottsligheten är givetvis intresserad av brott som kan ge stora brottsvinster. Manipulationer av skatteupplag är därför attraktiva. Vad brottslingen då gör är att utnyttja

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:727 av Hans Olsson (S) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt (S)

Fråga 2013/14:726 Bankerna och besöksnäringen av Hannah Bergstedt S till Statsrådet Peter Norman M Bankerna och då främst de fyra storbankerna visar inte det intresse för näringslivsutveckling och jobbskapande som man kunde önska. De fyra storbankerna har tillgodogjort sig en stor del av bolagsskattesänkningen men tycks

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:725 av Hans Olsson (S)

Fråga 2013/14:725 Säkerhet för skatteskulder av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M Skatteintäkterna för alkohol- och tobaksskatterna uppgick år 2012 till tolv miljarder. Uteblivna skatter för alkohol och tobak lär enligt Skatteverket uppgå till minst en miljard, samtidigt som verket konstaterar att osäkerheten

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:725 av Hans Olsson (S) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:724 av Hans Olsson (S)

Fråga 2013/14:724 Skatteupplagsinnehavare av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M En upplagshavare är en fysisk eller juridisk person som har godkänts av Skatteverket för att i sin näringsverksamhet tillverka, bearbeta, lagra, ta emot och sända i väg punktskattepliktiga varor med uppskov för beskattningen.

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:724 av Hans Olsson (S) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:723 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:723 Östersjön av Peter Persson S till Miljöminister Lena Ek C Boston Consulting Group har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF lämnat en intressant rapport om Östersjön. Enligt rapporten kan ett återställande av havsmiljön i Östersjön till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2013/14:723 av Peter Persson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:722 av Hans Olsson (S)

Fråga 2013/14:722 Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M Sveriges arbetsgivare lämnar årligen cirka 17 miljoner kontrolluppgifter KU för inkomster av tjänst. Dessa ska vara inlämnade senast den 31 januari året efter kalenderåret till Skatteverket. Skatteverket har

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:722 av Hans Olsson (S) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:721 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:721 Situationen i Palestina av Peter Persson S till Utrikesminister Carl Bildt M Åter har den pressade situationen i Palestina blivit ännu värre. Det som händer i Israel, på Västbanken och i Gaza tycks endast vara frågan om en nedgående spiral, som bara tillfälligt stannar upp i ett uselt läge innan det

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:721 av Peter Persson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:720 av Christina Oskarsson (S)

Fråga 2013/14:720 Barnrättsprinciper och semesterledighet av Christina Oskarsson S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Unicef uppmanar företag att använda barnrättsprinciperna som ett verktyg för att implementera ett barnrättsperspektiv i sitt hållbarhetsarbete. Att skapa rimliga arbetsförhållanden för

Inlämnad: 2014-07-11 Besvarare: Elisabeth Svantesson (M)

Skriftlig fråga 2013/14:720 av Christina Oskarsson (S) (pdf, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:715 besvarad av Hans Hoff (S)

Dnr S2014/5183/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:715 av Hans Hoff S Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter Hans Hoff har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bättre kontroll av assistansersättningen inte leder till sämre arbetsvillkor

Svarsdatum: 2014-07-09 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:715 besvarad av Hans Hoff (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:709 besvarad av Hillevi Larsson (S)

Dnr S2014/5182/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:709 av Hillevi Larsson S Stöd till svenska familjer i andra länder Hillevi Larsson har frågat mig om regeringen kan tänka sig att ta initiativ till en nordisk överenskommelse som går ut på att omhändertagna barn som

Svarsdatum: 2014-07-09 Frågeställare: Hillevi Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:709 besvarad av Hillevi Larsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:690 besvarad av Jennie Nilsson (S)

Dnr S2014/4942/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:690 av Jennie Nilsson S Nationell handlingsplan för de mest utsatta barnen Jennie Nilsson har frågat mig om jag avser ta fram en nationell handlingsplan för att få en tydlig bild av vad som behöver göras för att motverka

Svarsdatum: 2014-07-09 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:690 besvarad av Jennie Nilsson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S)

Dnr Ju/2014/4318/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson S Lokala polisstationer Pia Nilsson har frågat mig om vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att omorganisationen till en nationell polismyndighet inte ska leda till färre lokala polisstationer.

Svarsdatum: 2014-07-08 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:708 besvarad av Anna Wallén (S)

Dnr Ju2014/4317 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:708 av Anna Wallén S Översyn av våldtäktslagstiftningen Anna Wallén har, mot bakgrund av ett riksdagsinitiativ rörande bl.a. en översyn av våldtäktslagstiftningen, frågat mig när utredningsdirektivet kommer. Det är viktigt

Svarsdatum: 2014-07-08 Frågeställare: Anna Wallén (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:708 besvarad av Anna Wallén (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S)

Dnr N2014/2973/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson S Inledda prov med ryskt kärnbränsle Lars Eriksson har frågat mig om jag anser att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:712 besvarad av Carina Adolfsson Elgestam (S)

N2014/2971/ENT Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:712 av Carina Adolfsson Elgestam S Regelförenklingar för att starta och driva företag Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag och regeringen tänker vidta för åtgärder för att regelförenklingsarbetet utvecklas och blir

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:712 besvarad av Carina Adolfsson Elgestam (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP)

Fråga 2013/14:719 Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk av Helena Leander MP till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I slutet av år 2007 kom en ändring av en EG-förordning om ekologisk produktion som skapade ett enhetligt europeiskt regelverk för ekologisk märkning. Enligt denna får ekologiska produkter

Inlämnad: 2014-07-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:710 besvarad av Markus Wiechel (SD)

Dnr 2014/5196/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:710 av Markus Wiechel SD Könsstympning Markus Wiechel har frågat justitieministern om denna inte anser att det är dags att stärka lagstiftningen kring könsstympning ytterligare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2014-07-03 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:710 besvarad av Markus Wiechel (SD) (docx, 62 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:706 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4262/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:706 av Richard Jomshof SD Terrorresor Richard Jomshof har frågat mig om jag delar Sverigedemokraternas uppfattning att den som trots avrådan och varning väljer att lämna Sverige för att strida för exempelvis al-Qaida

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:706 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:705 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4261 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:705 av Richard Jomshof SD Att införa brottsrubriceringen grovt sexköpsbrott Richard Jomshof har frågat mig om jag är nöjd med dagens situation vad gäller sexköp i allmänhet och sexköp av barn i synnerhet. Han undrar dessutom

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:705 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 39 kB)