Dokument & lagar (1 688 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:704 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4260 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:704 av Richard Jomshof SD Förbud mot hitrest tiggeri Richard Jomshof har frågat mig om jag är villig att utreda möjligheten att införa ett svenskt förbud mot det hitresta tiggeriet. Tiggeri som sådant är inte olagligt i Sverige.

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:704 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:703 besvarad av Markus Wiechel (SD)

Dnr Ju 2014/4274 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:703 av Marcus Wiechel SD Avskaffande av EBO-lagen Marcus Wiechel har frågat civil- och bostadsministern om regeringen kan tänka sig att avskaffa den så kallade EBO-lagen, och om inte, vad ska då minska risken för ökad bostadssegregation

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:703 besvarad av Markus Wiechel (SD) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S)

Dnr A2014/2449/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:700 av Pia Nilsson S Ungdomsarbetslösheten i Sala Pia Nilsson har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Sala. Jag har nyligen svarat på snarlika frågor om ungdomsarbetslösheten

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:698 besvarad av Olle Thorell (S)

Dnr A2014/2429/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:698 av Olle Thorell S Ungdomsarbetslösheten i västra Mälardalen Olle Thorell har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Köping, Arboga och Kungsör. Ungdomsarbetslösheten har sedan

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:698 besvarad av Olle Thorell (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S)

Dnr S2014/5104/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman S Brister om lagstiftningen om sjukpenning Jörgen Hellman har frågat mig om vissa regler om sjukpenning kommer att ses över. Den dom som frågeställaren hänvisar till gäller en person anställd

Svarsdatum: 2014-06-30 Frågeställare: Jörgen Hellman (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:699 besvarad av Olle Thorell (S)

Dnr N2014/2897/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:699 av Olle Thorell S E18 mellan Köping och Västerås Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att transporterna på E18 mellan Köping och Västerås sker på ett säkert sätt, i stället

Svarsdatum: 2014-06-30 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:699 besvarad av Olle Thorell (S) (docx, 40 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:133

Riksdagens protokoll 2013/14:133 Fredagen den 27 juni Kl. 09:00 11:23 1 Ansökan om fortsatt ledighet Förste vice talmannen meddelade att Josefin Brink V ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 3 juli28 augusti. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice talmannen anmälde att Ali Esbati V skulle fortsätta att

2014-06-27

Riksdagens protokoll 2013/14:133 (pdf, 592 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund (V)

Fråga 2013/14:718 Situationen i Palestina av Torbjörn Björlund V till Utrikesminister Carl Bildt M Under de senaste dagarna och veckorna har Israel trappat upp sin aggression och sina trakasserier mot palestinier på Västbanken och i Gaza. Skälet sägs vara kidnappning av israeliska bosättarungdomar. Som vanligt tar Israel

Inlämnad: 2014-06-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund (V) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson (V)

Fråga 2013/14:717 Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen av Jacob Johnson V till Utrikesminister Carl Bildt M Ett svenskt förlag Apec som har specialiserat sig på barnböcker som har översatts från svenska till kurdiska har de tre senaste åren medverkat vid en bokmässa i Diyarbakır i sydöstra Turkiet. Förlaget

Inlämnad: 2014-06-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson (V) (pdf, 70 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:132

Riksdagens protokoll 2013/14:132 Torsdagen den 26 juni Kl. 09:00 18:56 1 Ansökan om fortsatt ledighet Andre vice talmannen meddelade att Anders Flanking C ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 18 september29 september. Kammaren biföll denna ansökan. Andre vice talmannen anmälde att Rickard Nordin C skulle

2014-06-26

Riksdagens protokoll 2013/14:132 (pdf, 1395 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP)

Dnr Ju/2014/4119/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:693 av Roger Haddad FP Närpolisens verksamhet Roger Haddad har frågat mig om vad jag och regeringen kan göra för att förtydliga polisens brottsförebyggande uppdrag. Ett av de mest effektiva sätten att öka tryggheten

Svarsdatum: 2014-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP) (doc, 59 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:687 besvarad av Carina Hägg (S)

Dnr Ju2014/4030/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:687 av Carina Hägg S Stridande till Syrien Carina Hägg har frågat utrikesministern vilka åtgärder ministern och regeringen har vidtagit med anledning av resande till Syrien. Som ansvaret är fördelat inom regeringen

Svarsdatum: 2014-06-26 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:687 besvarad av Carina Hägg (S) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson (S)

Fråga 2013/14:716 Lokala polisstationer av Pia Nilsson S till Justitieminister Beatrice Ask M Polisen genomför just nu en stor omorganisation, som ska vara klar till årsskiftet. Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter slås ihop till en myndighet med sju polisregioner och 99 lokalpolisområden. Västmanland ska tillhöra

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson (S) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:715 av Hans Hoff (S)

Fråga 2013/14:715 Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter av Hans Hoff S till Statsrådet Ulf Kristersson M Försäkringskassan har beslutat att i augusti införa ett nytt system för kontroll av arbetstid för personliga assistenter. Syftet är att få bättre överblick av verksamheten och att förhindra fusk, vilket

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:715 av Hans Hoff (S) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson (S)

Fråga 2013/14:714 Inledda prov med ryskt kärnbränsle av Lars Eriksson S till Statsrådet Anna-Karin Hatt C I EU:s energisäkerhetsstrategi framgår att kärnsäkerhet är en absolut prioritet för EU. Där står att EU bör förbli en pionjär och arkitekt för kärnsäkerhet på internationell nivå. Där framgår även att EU ser Ryssland

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:713 av Robert Halef (KD)

Fråga 2013/14:713 Humanitärt stöd till behövande i Irak av Robert Halef KD till Statsrådet Hillevi Engström M Inbördeskriget i Syrien har börjat att sprida sig till angränsande länder och den islamistiska terror- organisationen Isis Islamiska staten i Irak och Syrien har invaderat flera städer i Irak, och tusentals människor

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:713 av Robert Halef (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:712 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Fråga 2013/14:712 Regelförenklingar för att starta och driva företag av Carina Adolfsson Elgestam S till Näringsminister Annie Lööf C Att starta, driva och äga företag i Sverige ska vara enkelt. Det skapar förutsättningar för fler jobb och ökad välfärd. I dag upplever dock många företagare att den administrativa bördan

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Annie Lööf (C)

Skriftlig fråga 2013/14:712 av Carina Adolfsson Elgestam (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:711 av Louise Malmström (S)

Fråga 2013/14:711 Detaljstyrning av betygssystemet i delar av lärarutbildningen av Louise Malmström S till Utbildningsminister Jan Björklund FP Från och med den 1 juli i år träder en förändring i högskoleförordningens 18 i kraft. Den nya formuleringen lyder: Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:711 av Louise Malmström (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:708 av Anna Wallén (S)

Fråga 2013/14:708 Översyn av våldtäktslagstiftningen av Anna Wallén S till Justitieminister Beatrice Ask M I vintras tog vi socialdemokrater ett riksdagsinitiativ där vi begärde en parlamentarisk utredning för att granska varför det är så få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande dom. Vi ville se över hur

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:708 av Anna Wallén (S) (pdf, 77 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:131

Riksdagens protokoll 2013/14:131 Onsdagen den 25 juni Kl. 09:00 23:06 1 Justering av protokoll Protokollet för den 18 juni justerades. 2 Anmälan om uteblivna svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2013/14:429 Till riksdagen  Interpellation 2013/14:429 Tullstation Kapellskär och

2014-06-25

Riksdagens protokoll 2013/14:131 (pdf, 1843 kB)