Dokument & lagar (59 691 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:319 av Angelica Lundberg (SD)

Fråga 2019/20:319 Reklam och annan marknadsföring av tobak på internet av Angelica Lundberg SD till Socialminister Lena Hallengren S I december 2018 avslog riksdagen delar av regeringens förslag på nya marknadsföringsregler för tobak eftersom de bland annat stred mot EU:s regelverk i avseendet att göra skillnad på fysiska

Inlämnad: 2019-11-06 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:319 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:318 av Eric Palmqvist (SD)

Fråga 2019/20:318 Effektivare tillståndsprocesser av Eric Palmqvist SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S I mina möten med företagsföreträdare diskuteras alltid synen på Sverige som industrination och hur de upplever hur det är att verka här. Såväl nuläge som eventuella framtida satsningar brukar genomlysas. I dessa

Inlämnad: 2019-11-06 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:318 av Eric Palmqvist (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:317 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2019/20:317 Assistansersättning vid dödsfall av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Assistansersättning är ett statligt bidrag för att täcka kostnader för personlig assistans. I dag betalas inte assistansersättning ut efter dödsfall för den assistansanvändare som har valt en privat eller

Inlämnad: 2019-11-06 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:317 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:316 av Maria Nilsson (L)

Fråga 2019/20:316 Användandet av namnet Belarus av Maria Nilsson L till Utrikesminister Ann Linde S Den 15 oktober demonstrerade föreningen Sveriges Belarusier på Mynttorget i Stockholm mot att Utrikesdepartementet fortsätter att använda begreppet vitryssar ett begrepp som många belarusier i Sverige upplever som mycket

Inlämnad: 2019-11-06 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:316 av Maria Nilsson (L) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:315 av Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Fråga 2019/20:315 Korruption inom Europeiska unionens medlemsstater av Andreas Lennkvist Manriquez V till Statsrådet Hans Dahlgren S Varje år betalar Europeiska unionen ut mer än 62 miljarder euro i jordbruksstöd. Detta gör jordbruket till unionens enskilt största utgiftsområde, motsvarande 40 procent av unionens totala

Inlämnad: 2019-11-06 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:315 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:306 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:282 av Hans Wallmark M Marknadsföringen av Sverige som ett bidrags- och välfärdsparadis samt svar på fråga 2019/20:306 av Maria Malmer Stenergard M Marknadsföring av Sverige Hans Wallmark och Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:306 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:297 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03641 S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:297 av Lars Hjälmered M Ersättning till styrelseledamöter Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att styrelseledamöter ska kunna fakturera sitt arvode i enlighet med vad som gällde före Högsta förvaltningsdomstolens

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:297 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03559/POL Justitiedepartementet Ju s titie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:296 av Katarina Brännström M Utvisning på grund av brott Katarina Brännström har frågat mig vilka åtgärder som Sverige ensidigt förfogar över som jag avser att vidta för att förhindra att personer som dömts

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:295 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02835/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:295 av Jessika Roswall M Infrastrukturpropositionen och nationell plan Jessika Roswall har frågat mig om jag avser att återkomma med en infrastrukturproposition och ny nationell plan under innevarande mandatperiod.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:295 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:294 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

2019-11-06 Ju2019/03560/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:294 av Johan Forssell M Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Johan Forssell har frågat justitie- och migrationsministern när riksdagen kan förvänta sig att ministern och regeringen presenterar

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:294 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03566/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:293 av Johan Forssell M Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller Johan Forssell har frågat mig varför jag inte har presenterat utredningens SOU 2017:93 Klarlagd identitet förslag i en proposition till

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:292 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03630/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:292 av Roger Haddad L Studenter som begått allvarliga brott Roger Haddad har frågat mig när jag och regeringen kommer att ta initiativ för att förstärka Högskolans avskiljandenämnds befogenheter.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:292 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03554/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:291 av Lars Beckman M Handläggningstider för samfällighetsföreningsregistret Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund när elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:290 av Margareta Cederfelt M Sidenvägen och EU Margareta Cederfelt har frågat mig vilka initiativ jag har tagit i EU för att stå upp för den europeiska ordningen med demokrati och marknadsekonomi när Sidenvägen tas i bruk. Det är viktigt att

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:288 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03627/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:288 av Sten Bergheden M Skarp kritik mot ny avfallsförbränningsskatt Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen inte har lyssnat på kritiken från remissinstanserna, utredningen och Lagrådet. Förslaget om att införa avfallsförbränningsskatten

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:288 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:287 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03544 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:287 av Lars-Arne Staxäng M Prioriteringar hos polisen Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att brottslighet med lägre än tre månaders fängelse inte regelmässigt prioriteras

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:287 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:286 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-11-06 I2019/02822/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2019/20:286 av Jessika Roswall M Bredbandsutbyggnaden Jessika Roswall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose en likvärdig bredbandsutbyggnad i hela landet. Regeringens vision är ett

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:286 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:285 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02821/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:285 av Sten Bergheden M Bristande vägunderhåll Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder på våra vägar så att hastigheterna kan höjas i stället för att sänkas. Regeringens arbete med trafiksäkerhet

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:285 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:284 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:284 av Ludvig Aspling SD Medlemskapsperspektiv Ludvig Aspling har frågat statsrådet Hans Dahlgren om regeringen anser att Ukraina kan bli ett kandidatland och hur långt i framtiden ett ukrainskt medlemskap i så fall ligger. Ludvig Aspling har

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:284 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:283 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04498/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall M Budgetmedel till barncancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur mycket resurser i statsbudgeten för 2020 regeringen specifikt riktat till barncancervården i Sverige. Som jag

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:283 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)