Dokument & lagar (69 691 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:143 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02638/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:143 av Angelica Lundberg SD Konsumentinformation om solcellers miljöpåverkan Angelica Lundberg har frågat mig om jag anser att informationen på Solelportalen om solceller i Sveriges negativa miljöpåverkan

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:143 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:140 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/01726/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:140 av Jonas Andersson i Linköping SD om produktionsincitament för film Jonas Andersson i Linköping har frågat mig om skälen till att förslag om produktionsincitament för film inte återfinns i regeringens budgetproposition

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Jonas Andersson i Linköping (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:140 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:136 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:136 av Markus Wiechel SD Abortanklagad fängelsedömd journalist i Marocko Markus Wiechel har frågat mig om jag avser lyfta fallet Hajar Raissouni med Marockos regering och därmed bidra till såväl ökad pressfrihet som att landet förändrar sin lagstiftning

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:136 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:132 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/03425/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:132 av Dennis Dioukarev SD Regeringens nya position om flytträtten Dennis Dioukarev har frågat mig varför regeringen i propositionen om effektivare flytträtt går emot sitt ursprungliga

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:132 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:131 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:131 av Tobias Andersson SD ang. Regelförenklingar Tobias Andersson har frågat mig vilken min reaktion är så här långt på den så kallade regelförenklingsresan, och om den föranleder i så fall någon åtgärd inom kort, eller om näringslivet får vänta. Förenklingspolitiken är en central del av näringspolitiken

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:131 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:128 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03301/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:128 av Lars Beckman M Bärplockningsläger Lars Beckman har frågat inrikesministern vilken uppföljning han avser att göra för att säkerställa att den lagstiftning som finns rörande avhysning av bl.a. bärplockningsläger

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:128 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:127 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02633/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:127 av Sofia Westergren M Trafiksäkerheten vid järnvägen Sofia Westergren har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas, givet att Trafikverket har arbetat med frågan, i Stenungsund för stärkt säkerhetsarbete

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:127 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:124 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:124 av Anders Österberg S om stora demonstrationer i Irak Anders Österberg har frågat mig om hur Sverige kan påverka Iraks regering att respektera mänskliga rättigheter. Sveriges regering följer utvecklingen i Irak nära och för en dialog med

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:124 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:123 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04212/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:123 av Clara Aranda SD Apatiska flyktingbarn Clara Aranda har frågat mig hur jag avser att agera för att förhindra att barn utsätts för den typ av övergrepp som beskrivs i frågan. Varje barn som behöver få vård ska få det. Det

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:123 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:122 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:122 av Clara Aranda SD Nollvision för självmord Clara Aranda har frågat mig hur jag ser på möjligheten att tillsätta en nationell samordnare med samlat ansvar för det nationella arbetet med suicidprevention. Regeringen har genomfört stora satsningar på suicidprevention under de senaste åren. Regeringen

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:122 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:119 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04207/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:119 av Mikael Eskilandersson SD Konsumentskydd vid kirurgiska ingrepp Mikael Eskilandersson har frågat civilministern om regeringen avser att agera för att förhindra att barn i Sverige utsätts för onödiga och riskfulla kirurgiska

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:119 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:116 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02621/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:116 av Sten Bergheden M Förstörda fordon på grund av brister vid vägarbete på väg 40 Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att göra något för att skärpa upp kraven för att minimera riskerna med att fordonsägare

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:116 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:113 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02615/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:113 av Roza Güclü Hedin S Neddragning på järnvägsunderhållet Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att försäkra mig om att järnvägsunderhållet sker på ett långsiktigt sätt som garanterar goda villkor

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:113 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02614/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:112 av Lars Hjälmered M Nya elmätare Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Sverige i det kommande bytet av elmätare ska använda teknik som är i absolut framkant och

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:111 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:111 av Håkan Svenneling V Hemförande av barn från nordöstra Syrien Håkan Svenneling har frågat mig om Sverige har fått ett erbjudande av USA att ta hem kvinnor och barn från nordöstra Syrien. Regeringen prioriterar arbetet med att försöka hjälpa

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:111 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:110 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:110 av Håkan Svenneling V Brott mot FN:s vapenembargo Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser ta initiativ för att utreda om Sverige har begått brott mot FN:s vapenembargo gentemot Eritrea. Sanktioner är ett viktigt instrument för

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:110 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:108 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02756/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:108 av Jens Holm V Situationen på SAS Jens Holm har frågat mig om jag delar bilden av att SAS AB:s behandling av de anställda inte är acceptabel, och vilka åtgärder jag i så fall tänker vidta. SAS AB och övriga bolag med statligt

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:108 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:107 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04133/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:107 av Magdalena Schröder M Farliga familjehemsplaceringar Magdalena Schröder har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att det inte ska vara möjligt att barn placeras i ett familjehem tillsammans med en brottsmisstänkt

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:107 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:106 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:106 av Lars Mejern Larsson S Engångsartiklar av plast inom försvaret Lars Mejern Larsson har frågat mig hur det ser ut inom det svenska försvaret och hur jag ser på användningen av engångsartiklar av plast inom försvaret. Försvarsmakten är en av de 26 nationella myndigheter som har ett utpekat ansvar

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:106 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:105 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/01381/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:105 av Hans Wallmark M Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att förankra beslutet om att delta i European Intervention Initiative

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:105 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 85 kB)