Dokument & lagar (345 träffar)

Proposition 1914:156 - b

Kungl, Majds Nåd. Proposition Nr 156. 1 Nr 156. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående vissa engångskostnader för sjöförsvarets ordnande given Stockholms slott den 20 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärendon för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1914-06-20

Proposition 1914:156 - b (pdf, 1525 kB)

Proposition 1914:152 - b

KlingMaj:ts Nåd. Proposition Nr 152. 1 Nr 152. Kungl. Maj:ls nådiga proposition till riksdagen angående Södertälje samskolas ombildning till realskola för gossar given Stockholms slott den 20 juni 1914. Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1914-06-20

Proposition 1914:152 - b (pdf, 1278 kB)

Proposition 1914:150 - b

Kungl. Maj ds Kålt. Proposition Kr 150. 1 Nr 150. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående försäljning av förutvarande Västgöta-Dals regementes mötesplats Grunnebohed given Stockholms slott den 20 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av jstatsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna

1914-06-20

Proposition 1914:150 - b (pdf, 452 kB)

Proposition 1914:189 - b

KungMaj:ts Nåd. proposition Nr 189. 1 Nr 189. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens vatten/allsverk den 29 augusti 1913 given Stockholms slott den 19 juni 1914. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden

1914-06-19

Proposition 1914:189 - b (pdf, 1468 kB)

Proposition 1914:161 - b

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 161. 1 Nr 161. Kungl. Maj:ts nåcliga proposition till riksdagen angående ökning av fonden för att underlätta åstadkommaet av bibanor inom vissa delar av riket given Stockholms slott den 19 juii 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1914-06-19

Proposition 1914:161 - b (pdf, 352 kB)

Proposition 1914:154 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 154. 1 Nr 154. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ökat anslag för befrämjande och organiserande av den offentliga arbetsförmedlingen i riket given Stockholms slott den 19 juni 1914. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden

1914-06-19

Proposition 1914:154 - b (pdf, 1372 kB)

Proposition 1914:131 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 131. 13 Nr 131. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående upplåtande av en lägenhet från förra militiebostållet Tofta nr 1 och 2 Söder- och Västergård i Kronobergs län given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1914-06-13

Proposition 1914:131 - b (pdf, 282 kB)

Proposition 1914:217 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 217. I Nr 217. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag dels till lag om ändrad lydelse av 67, 9, 14, 15, 23, 26, 31 och 37 i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring, dels ock till lag om tillägg till 37 i samma lag given Stockholms slott den 12 juni 1914.

1914-06-12

Proposition 1914:217 - b (pdf, 2607 kB)

Proposition 1914:163 - b

Kungl. Maj tis nåd. proposition nr 163. 1 Nr 163. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar samt angående tiden för avgång ur tjänst given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilaga utdrag av statsrådsprotokollet

1914-06-12

Proposition 1914:163 - b (pdf, 1223 kB)

Proposition 1914:159 - b

Kungi. Maj:t8 nåd. proposition nr 159. 1 Nr 159. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående upprättande av reservstater vid armén given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av närlagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1914-06-12

Proposition 1914:159 - b (pdf, 2024 kB)

Proposition 1914:158 - b

Kungl. Ma,j:ts Nåd. Proposition Nr 158. 1 Nr 158. Kungl. Maj:t$ nådiga proposition till riksdagen angående anslag till främjande av nykterhet och motarbetande av dryckenskap ens följder given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag

1914-06-12

Proposition 1914:158 - b (pdf, 3995 kB)

Proposition 1914:155 - b

KungMajrts Nåd. Proposition Nr 155. 1 Nl 155. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående anordnande av en statens vårdanstalt för alkoholister given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1914-06-12

Proposition 1914:155 - b (pdf, 6107 kB)

Proposition 1914:149 - b

Kungl. Maj:ls nåd. proposition nr 149. 1 Nr 149. Kungl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående särskild ersättning till personal tillhörande infanteriregementes reserv och till viss övertalig personal vid infanteriregemente samt angående tillägg för vicekorpralsheställning eller särskilda befälsarvoden till

1914-06-12

Proposition 1914:149 - b (pdf, 708 kB)

Proposition 1914:148 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 148. 1 Nr 148. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anvisande av extra rekryteringsbidrag för fyllande av 1915 års stater given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill

1914-06-12

Proposition 1914:148 - b (pdf, 555 kB)

Proposition 1914:147 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 147. 7 Nr 147. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående rätt för tyghantverkaren 0. F. Eriksson att för åtnjutande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1914-06-12

Proposition 1914:147 - b (pdf, 354 kB)

Proposition 1914:146 - b

Kungl. Maj-ts Nåd. Proposition Nr 14G. 1 Nr 146. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående upplåtelse till lantförsvaret av mark från förra häradsskrivarbostället Störa Vänsberg nr 1 i Värmlands län given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av närlagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1914-06-12

Proposition 1914:146 - b (pdf, 413 kB)

Proposition 1914:138 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 138. 1 Nr 138. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående vissa engångskostnader för lantförsvarets ordnande given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden vill Kungl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1914-06-12

Proposition 1914:138 - b (pdf, 1909 kB)

Proposition 1914:133 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 133. 21 Nr 133. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående upplåtande av en lägenhet från förra militiéhostället Väster Bitterna nr 2 Kartegården i Skaraborgs län given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1914-06-12

Proposition 1914:133 - b (pdf, 299 kB)

Proposition 1914:132 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 132. 17 Nr 132. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående upplåtande av lägenheter från förra militiébostället Sålshög nr 7, 11 och 14 med Sälshög nr 12 i Kristianstads län given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1914-06-12

Proposition 1914:132 - b (pdf, 302 kB)

Proposition 1914:130 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 130. 9 Nr 130. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående upplåtande av lägenheter från Hunnelundstorp under Visborgs kungsladugård i Gottlands län given Stockholms slott den 12 juni 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1914-06-12

Proposition 1914:130 - b (pdf, 288 kB)