Dokument & lagar (4 träffar)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 10 september 1914, gällande från och med år 1915. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda

1914-09-10

Svensk författningssamling (pdf, 2808 kB)

Svensk författningssamling 1914:45

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat vid slutet af 1914 års senare riksdag. Bihang till senare riksdagens protokoll 1914. 15 samt. I avd. 4 haft. RiksgHIdskontoreta reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. j lånerörelse 1219. D fonder 2024. befattning med

1914-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5302 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01