Dokument & lagar (3 träffar)

kadep 1914:1 - b

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Yid sammanträde denna dag hava, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, till tjänstemän i riksdagens kansli antagits: å kansliavdelningen:en sekreterare och en registrator,

1914-05-23

kadep 1914:1 - a

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hava, i den ordning SO riksdags ordningen föreskriver, till tjänstemän i Riksdagens kansli antagits. en sekreterare och en registrator, vilken sis nämnde

1914-01-19

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01