Dokument & lagar (144 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:27

Riksdagsskrivelse 2014/15:27 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU5 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:27 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:27 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:340

Riksdagsskrivelse 2013/14:340 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:340 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:340 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:339

Riksdagsskrivelse 2013/14:339 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU22 Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:339 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:339 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:338

Riksdagsskrivelse 2013/14:338 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU19 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:338 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:338 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:337

Riksdagsskrivelse 2013/14:337 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU13 Cirkulär migration och utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:337 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:337 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:297

Riksdagsskrivelse 2013/14:297 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU16 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:297 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:297 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:296

Riksdagsskrivelse 2013/14:296 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU10 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:296 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:296 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:295

Riksdagsskrivelse 2013/14:295 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU21 Särskilt ömmande omständigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:295 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:295 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:279

Riksdagsskrivelse 2013/14:279 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU18 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 maj 2014 Per Westerberg Annalena

2014-05-28

Riksdagsskrivelse 2013/14:279 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:279 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:278

Riksdagsskrivelse 2013/14:278 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU15 Vissa socialförsäkringsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 maj 2014 Per Westerberg Annalena

2014-05-28

Riksdagsskrivelse 2013/14:278 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:278 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:277

Riksdagsskrivelse 2013/14:277 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU17 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 maj 2014 Per Westerberg Annalena

2014-05-28

Riksdagsskrivelse 2013/14:277 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:277 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:216

Riksdagsskrivelse 2013/14:216 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU14 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2014 Per Westerberg Annalena

2014-04-16

Riksdagsskrivelse 2013/14:216 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:216 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:215

Riksdagsskrivelse 2013/14:215 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2014 Per Westerberg Annalena

2014-04-16

Riksdagsskrivelse 2013/14:215 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:215 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:193

Riksdagsskrivelse 2013/14:193 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU12 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:193 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:193 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:192

Riksdagsskrivelse 2013/14:192 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU11 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:192 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:192 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:191

Riksdagsskrivelse 2013/14:191 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU9 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:191 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:191 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:153

Riksdagsskrivelse 2013/14:153 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU8 ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:153 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:153 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:152

Riksdagsskrivelse 2013/14:152 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU7 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:152 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:152 (pdf, 45 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:100

Riksdagsskrivelse 2013/14:100 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:100 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:100 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:77

Riksdagsskrivelse 2013/14:77 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:77 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:77 (pdf, 46 kB)