Dokument & lagar (6 träffar)

Statens offentliga utredningar 1871:6

Underdånigt Betänkande, med Förslag till Förordning angående fattigvården i riket m. m.afgifvet den 5 December 1870 af dertill i Nåder förordnade Komiterade. Stockholm, tryckt hos Å. L. Norman, 1871. Stormäktigste, Allernådigste Konung Uti underdånig skrifvelse af den 13 Maj 1869 har Riksdagen anmält, att inom densamma

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:6 (pdf, 5273 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIEVET DEN 21 JANUARI 1870 KONGL. THEATERKOMITÉN. STOCKHOLM. ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI, 1870. Stormägtigste Allernådigste Konung Genom Nådigt Bref af den 7 Maj nästlidne år har Eders Kongl. Maj:t behagat uppdraga åt undertecknade att såsom särskilda komiterade sammanträda för att, efter utredning

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:5 (pdf, 3045 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:4

BETÄNKANDE ANGÅENDE SVERIGES ÖFVERGÅNG TILL ETT NYTT MYNTSYSTEM MED GULD SÅSOM VÄRDEMÄTARE AFGIFVET AF DERTILL I NÅDER FÖRORDNADE KOM m/g TTERADE DEN 13 AUGUSTI 1870. STOCKHOLM, 1870. P. A. NORSTEDT SONER KONGL. BOKTRYCKARE. Innehåll. 1- 41. A. Betänkande: Redogörelse för den internationell Myntfrågans utveckling

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:4 (pdf, 19087 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:3

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE PLAN FÖR ENSKILDA JERNVÄG8BYGGNADER AEGIEVET DEN 29 AUGUSTI 1870 AF DEN DERTILL I NA DKR FÖRORDNADE KOMITÉ. STOCKHOLM, tryckt hos isaac maecus, 1870. Storma k tigs te, Allernådigste Konung Sedan Riksdagen, uti skrifvelse af den 12 Maj 1869, under anförande att, med afseende å behofvet

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:3 (pdf, 11158 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE angående förändrad organisation af sjöförsva rots ekonomiska förvaltning m. m.afgifvet af dertill i nåder utsedde komiterade jemte deröfver inkomna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM, TRYCKT HOS BERGSTRÖM LINDROTH 1870. innehållsförteckning. 1. Komiterades betänkande sidd. 145. 2. Reservationer:

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:2 (pdf, 11568 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:1

te i Underdånigt Betänkande, aigifvet af de för utredning af frågan om lindring i Båtsmansliållef den. 4 December 1868 i nåder förordnade Komiterade, STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1871. Innehåll. Sid. Inledning 1. Historisk öfversigt 3. Tiden före Konung Carl XI:s anträde till regeringen år 1672 Tiden efter

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:1 (pdf, 14112 kB)