Dokument & lagar (214 träffar)

Riksdagens protokoll 1916:utdr

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Riksdagens protokoll 1916:utdr (pdf, 14725 kB)

Riksdagens protokoll 1916:99

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Första kammaren. Nr 99. Lördagen den ltt december. Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. m. Upplästes och lades till handlingarna följande från justitiedepartementet ankomna Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 13 december 1916. Till justitiedepartementet

1916-12-07

Riksdagens protokoll 1916:99 (pdf, 237 kB)

Riksdagens protokoll 1916:97

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 97. Fredagen den 17 november. Kammaren sammanträdde kl. 1,30 e. m. Upplästes och lades till handlingarna följande från justitiedepartementet ankomna Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 14 oktober 1916. Till justitiedepartementet hade

1916-10-31

Riksdagens protokoll 1916:97 (pdf, 181 kB)

Riksdagens protokoll 1916:101

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Andra kammaren. Nr 101. Tisdagen den 10 oktober. Kl. 10,30 f. m. 1. Herr talmannen öppnade sammanträdet med följande ord: Mina herrar Anledningen till att vi i dag äro samlade på detta rum är, såsom redan i kallelsen antytts, det förhållande, att kretsen av kamrater inom andra kammaren drabbats

1916-10-06

Riksdagens protokoll 1916:101 (pdf, 217 kB)

Riksdagens protokoll 1916:96

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Andra kammaren. Nr 96. Fredagen den 9 juni. Kl. 11 f. m. I Justerades de vid kammarens sammanträde den 2 innevarande juni förda protokollen. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens

1916-06-08

Riksdagens protokoll 1916:96 (pdf, 424 kB)

Riksdagens protokoll 1916:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1916. Andra kammaren. Nr 84. Torsdagen den 1 juni. Kl. 10 f. m. I Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Med anledning av en akut åkomma i innerörah vilken fordrar sängläge, är riksdagsmannen, herr W. Hellberg urståndssatt bevista riksdagens sammanträden, intygas. Stockholm den 31

1916-05-31

Riksdagens protokoll 1916:84 (pdf, 192 kB)

Riksdagens protokoll 1916:79

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 79. Onsdagen den 31 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtande nr 23, i anledning av väckta motioner om ändring av 111 regeringsformen statsutskottets utlåtanden: nr 133, i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående

1916-05-30

Riksdagens protokoll 1916:79 (pdf, 3593 kB)

Riksdagens protokoll 1916:73

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Justerades protokollet för den 17 i denna månad. Upplästes följande ingivna läkarintyg: Att ledamoten av riksdagens första kammare major Aaby Ericsson, som lider av eksem, är på grund av denna sjukdom tillsvidare i befyov av ledighet från riksdagsarbetet intygas

1916-05-20

Riksdagens protokoll 1916:73 (pdf, 228 kB)

Riksdagens protokoll 1916:70

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Ändra kammaren. Nr 70. Fredagen den 12 maj. Kl. 3,30 e. in. 1 Justerades protokollen för den 5 och den 6 innevarande mai. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att brukspatron Axel Ekman, som lider av strup- och svalgkatarr, ej kan deltaga i riksdagsarbetet och är i behov av

1916-05-12

Riksdagens protokoll 1916:70 (pdf, 233 kB)

Riksdagens protokoll 1916:67

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 67. Fredagen den 12 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade Kungd. Maj:ts nådiga propositioner och skrivelser: nr 245, angående beredande av medel till bestridande av kostnader. som avses i 63 regeringsformen nr 246, med överlämnande

1916-05-12

Riksdagens protokoll 1916:67 (pdf, 189 kB)

Riksdagens protokoll 1916:85

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 30 nästlidne mai. Föredrogs bevillningsutskottets under gårdagen bordlagda memorial nr 36, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut rörande utskottets betänkande nr 33 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till

1916-05-09

Riksdagens protokoll 1916:85 (pdf, 3700 kB)

Riksdagens protokoll 1916:65

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Första kammaren. Nr 65. Tisdagen den 9 maj. Kammaren sammanträdde kl. 3,SO e. m. Herr statsrådet Hasselrot avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 242, angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal av lägre grad vid statens järnvägar. Justerades protokollen för den 3 och 5 i denna

1916-05-07

Riksdagens protokoll 1916:65 (pdf, 218 kB)

Riksdagens protokoll 1916:63

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Andra kammaren. Nr 63. Lördagen den 29 april. Kl. 11 f. m. I Herr statsrådet Vennersten avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner nr 210, angående tilläggspension åt konstruktören och ritaren kos lotsstyrelsen L. F. Lindberg nr 218, angående anordnande av en örlogsdepå vid Göteborg nr 219, angående

1916-04-29

Riksdagens protokoll 1916:63 (pdf, 5462 kB)

Riksdagens protokoll 1916:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 60. Lördagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet von Sydon avlämnade följande nådiga propositioner: nr 170, med förslag till lag om ändrad lydelse av sista stycket i övergångsbestämmelserna till lagen den 16 oktober 1914 om tillsyn å fartyg

1916-04-28

Riksdagens protokoll 1916:60 (pdf, 2801 kB)

Riksdagens protokoll 1916:59

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade nedannämnda kungl. propositioner: nr 159, angående särskild ersättning till vissa flottan tilldelade värnpliktiga under mobiliseringstjänstgöring nr 176, angående byggnad för en statens provningsanstalt m. m.nr 178,

1916-04-26

Riksdagens protokoll 1916:59 (pdf, 793 kB)

Riksdagens protokoll 1916:56

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Andra kammaren. Nr 56. Tisdagen den 11 april. Kl. 3,30 e. m. I Justerades de vid kammarens sammanträde den 5 innevarande april förda protokollen. 2. Herr statsrådet Vennersten avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 150, med förslag till ändrad lydelse av 8 mom. 2 i nådiga förordningen

1916-04-11

Riksdagens protokoll 1916:56 (pdf, 425 kB)

Riksdagens protokoll 1916:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 53. Måndagen den 10 april. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet von Sydow avlämnade KungMaj:ts nådiga proposition nr 111, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete, till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 handelsbalken, till lag om ändrad

1916-04-08

Riksdagens protokoll 1916:53 (pdf, 267 kB)

Riksdagens protokoll 1916:77

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1916. Första kammaren. Nr 77. Lördagen den 27 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7,30 e. m. Anmäldes ock bordlädes: konstitutionsutskottets utlåtande nr 18, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om ändrad lydelse av 18 1, 2, 8, 9, 31, 44 och 52 punkterna i lagen om val till riksdagen statsutskottets

1916-04-07

Riksdagens protokoll 1916:77 (pdf, 1171 kB)

Riksdagens protokoll 1916:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 41. Tisdagen den 21 mars. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m.och dess förhandlingar leddes av herr vice talmannen. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 94, med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 juni 1913

1916-03-20

Riksdagens protokoll 1916:41 (pdf, 283 kB)

Riksdagens protokoll 1916:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1916. Första kammaren. Nr 40. Lördagen den 18 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade följande nådiga propositioner: nr 89, angående årliga understöd åt postvaktmästaren Karl Herman Lundbäcks änka och barn nr 90, angående anvisande av anslag till ångkraftstationen

1916-03-18

Riksdagens protokoll 1916:40 (pdf, 3882 kB)