Dokument & lagar (287 träffar)

Riksdagsskrivelse 1916:276

Riksdagens skrivelse Nr 276. 35 Nr 276. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av ny riksstat. Statsutskottets memorial nr 153 punkt 13.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1917 och intill dess ny statsreglering

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:276 (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:275

Riksdagens skrivelse Nr 275. 1 Nr 275. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1917. Statsutskottets memorial nr 153, Bankoutskottets memorial nr 49.Till Konungen. I. Statsverkets inkomster. I den till

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:275 (pdf, 2300 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:274

12 Riksdagens skrivelse Nr 274. Kr 2U. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om användande av statsverkets fond av rusdrycksmedel för av kristiden föranledda utgifter för sociala ändamål m. in. Statsutskottets

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:274 (pdf, 225 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:273

4 Riksdagens skrivelse nr 273. Nr 273. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av bevillningarna för år 1917. Bevillningsutskottets betänkande nr 49.Till Konungen. I den till riksdagen den 14 januari 1916 avlåtna propositionen

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:273 (pdf, 509 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:272

2 Riksdagens skrivelse Nr 272. Nr 272. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 192 och 193 för maltdrycker och mjöd i gällande tulltaxa. Bevillningsutskottets

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:272 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:271

Riksdagens skrivelse Nr 271. 1 Nr 21. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 26 1, 3 och 4 mom. och om tillägg till 42 i förordningen den 9 juni

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:271 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:270

Riksdagens skrivelse nr 270. 23 Nr 270. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Iiungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående skattefrihet för ersättning eller understöd, som av staten utgives enligt

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:270 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:269

Riksdagens skrivelse Nr 269. 21 Nr 269. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om krigsmaterielskatt m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 42.Till Konungen. Genom

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:269 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:268

Riksdagens skrivelse Nr 268. 1 Nr 268. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt. Bevillningsutskottets betänkande nr 40 och memorial nr 41.Till

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:268 (pdf, 1088 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:267

8 Riksdagens skrivelse Nr 267. Nr 267. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 1 mom.3 1 mom.8 och 23 samt 25 2 mom. i förordningen den 7 augusti

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:267 (pdf, 143 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:266

6 Riksdag em skrivelse Nr 266. Nr 266. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändring 4 mom. 1 i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning. Bevillningsutskottets betänkande

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:266 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:265

Riksdagens skrivelse Nr 265. 3 Nr 265. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till förordning om spirituosaaccis m. m.dels ock en i ämnet väckt motion. Bevillingsutskottets betänkande

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:265 (pdf, 250 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:264

Riksdagens skrivelse Nr 264. 1 Nr 264. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften. Bevillningsutskottets betänkande nr 32.Till Konungen. Genom en den 12

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:264 (pdf, 203 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:263

4 Riksdagens skrivelse Nr 268. Nr 263. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående villkoren för postbefordran av tidningar och andra periodiska skrifter,

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:263 (pdf, 333 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:262

Riksdagens skrivelse Nr 262. 1 Nr 262. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 13, 14 och 19 i förordningen om frihamn den 15 november 1907 och

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:262 (pdf, 236 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:261

Riksdagens skrivelse Nr 261. 15 JSr 261. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående kostnadsfri ledighet åt förste kontrollörerna vid sockerraffinaderierna i riket. Bevillningsutskottets

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:261 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:260

13 Riksdagens skrivelse Nr 260. anförts, anhålla, att Eders Kungl. Maj:t ville låta verkställa utredning av frågan, på vilket sätt den svenska tillverkningen av trålar, som användas i svenska fiskefartyg, må kunna beredas utväg att komma i åtnjutande av tullfrihet för vid tillverkningen använt grovt trålgarn, ävensom

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:260 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:259

12 Riksdagens skrivelse Nr 259. eget förvållande från anställningen skild, med hela det fastställda beloppet och, därest han inom fem år från nämnda tid bliver utan eget förvållande skild från anställningen, med tre fjärdedelar av samma belopp skolande understöd, varom nu är sagt, utgå av medel som i paragrafen omnämnas

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:259 (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:258

Riksdagens skrivelse Nr 258. 11 Nr 258. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av väckt motion angående tillägg till bestämmelserna om ersättning till följd av statsmonopol å tobakstillverkningen. Bevillningsutskottets betänkande

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:258 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1916:257

10 Riksdagens skrivelse Nr 257. 257. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1916. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1916. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om utvidgad rätt till ersättning i vissa fall i anledning av införandet av statsmonopol

1916-06-15

Riksdagsskrivelse 1916:257 (pdf, 121 kB)