Dokument & lagar (3 627 träffar)

Statens offentliga utredningar 2015:4

sou 2015 4 Ett svenskt tonnageskattesystem Betänkande av Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen Stockholm 2015 SOU 2015:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-02-06

Statens offentliga utredningar 2015:4 (pdf, 3615 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:2

sou 2015 2 d1 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-01-29

Statens offentliga utredningar 2015:2 (pdf, 3743 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:5

sou 2015 5 En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-02-06

Statens offentliga utredningar 2015:5 (pdf, 1657 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:47

sou 2015 47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet Betänkande av Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet Stockholm 2015 SOU 2015:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-05-18

Statens offentliga utredningar 2015:47 (pdf, 2824 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:37

Översyn av lagen om skiljeförfarande Betänkande av Skiljeförfarandeutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:37 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-04-21

Statens offentliga utredningar 2015:37 (pdf, 1130 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:45

sou 2015 45 SÖK statsbidrag för ökad kvalitet Delbetänkande av Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Stockholm 2015 SOU 2015:45 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-04-15

Statens offentliga utredningar 2015:45 (pdf, 2349 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:44

sou 2015 44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Betänkande av Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd Stockholm 2015 SOU 2015:44 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-04-15

Statens offentliga utredningar 2015:44 (pdf, 2416 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:42

Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-04-16

Statens offentliga utredningar 2015:42 (pdf, 1737 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:196 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:196 Biståndsbudgeten av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP Inom OECD/Dac har det länge pågått en debatt om den del av biståndsmedlen som verkligen når mottagarländerna. År 2007 introducerades begreppet CPA, country programmable aidMer information om detta finns här: http:www.oecd.org/development/effectiveness/countryprogrammableaidcpafrequentlyaskedquestions.htm

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:196 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:195 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:195 Principer för regeringens ökade avräkningar av biståndet för flyktingmottagning av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP Miljöpartiet var i opposition mycket kritiskt till att biståndsmedel används till mottagning av flyktingar. Åsa Romson sa bland annat i SVT den 9 september 2015 att avräkningarna

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:195 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:194 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:194 Regeringens kommunikation kring ökade avräkningar av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP Diskussionen om avräkningar av biståndet för flyktingmottagning pågår och fick ny fart efter medieuppgifter om att Finansdepartementet ställt frågan till Utrikesdepartementet om effekterna ifall 60

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:194 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:193 av Per Åsling (C)

Fråga 2015/16:193 Lokala skattekontor av Per Åsling C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Skatteverket har haft för avsikt avveckla nio skattekontor trots flera politiska beslut om att myndigheten ska beakta möjligheter till decentralisering. Under en offentlig utfrågning den 1 oktober 2015 i Sveriges riksdag framförde

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:193 av Per Åsling (C) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:192 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:192 Kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd och statsrådens resor av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Jag vill ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström: Hur många resor har utrikesministern och andra statsråd företagit i samband med den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd

Inlämnad: 2015-10-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:192 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:191 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:191 Kostnad för kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Jag vill ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström: Hur mycket har den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd kostat hittills

Inlämnad: 2015-10-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:191 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:190 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:190 Besöksländer i kampanjen för en svensk plats i säkerhetsrådet av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Jag vill ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström: Till vilka länder har utrikesministern och andra statsråd rest i samband med den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd

Inlämnad: 2015-10-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:190 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:189 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2015/16:189 Reformering av FN:s råd för mänskliga rättigheter av Birgitta Ohlsson FP till Utrikesminister Margot Wallström S En av de mest prioriterade frågorna i svensk utrikespolitik är främjandet av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. I det arbetet är FN en mycket viktig arena. Inom ramen för FN:s

Inlämnad: 2015-10-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:189 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:188 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2015/16:188 Sveriges relation till Kuba av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S I maj i år besökte kabinettssekreterare Annika Söder Havanna. Det var det första bilaterala politiska mötet på 18 år mellan Sverige och Kuba. I samband med FN-toppmötet i september höll statsministern ett möte med Kubas

Inlämnad: 2015-10-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:188 av Sofia Damm (KD) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:187 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2015/16:187 Georgien av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S I Georgien har de senaste dagarna temperaturen skruvats upp åtskilligt runt Rustavi 2, landets populäraste tevekanal som, efter vad som förefaller vara en orkestrerad ägarkonflikt, hotas av stängning eller konfiskering. Då

Inlämnad: 2015-10-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:187 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:186 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:186 Flygskatt och fler interkontinentala flyglinjer av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har uttalat en ambition att öka antalet flyg med internationella destinationer från Sverige. I en alltmer globaliserad värld är detta en god målsättning då vi behöver arbeta aktivt för

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:186 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:185 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:185 Konsumenterna och bredden i den svenska bankmarknaden av Cecilia Widegren M till Statsrådet Per Bolund MP Utredningen för att stärka och förbättra för konsumenten vid finansiell rådgivning har presenterat förslag som bereds i Regeringskansliet. Under remisstiden har tydligt framkommit att trots utredningens

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:185 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)