Dokument & lagar (57 träffar)

Civilutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-06-16 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23 2 Kommissionens förslag till ny förordning om konsumentsskyddsamarbete CU26 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2016-06-16

Civilutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-06-09 TID 08.30-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21 och protokoll 2015/16:22. 2 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen CU23 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-06-09

Civilutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-05-26 TID 11.4512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20 2 Vårändringsbudget för 2016 CU6y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2016-05-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-05-26 TID 9.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om familjerätten är i takt med tiden. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 9 juni 2016

2016-05-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-05-19 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet över 2016 års ekonomiska vårproposition CU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga

2016-05-19

Civilutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-05-12 TID 9.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18 2 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt CU19 Utskottet fortsatte behandlingen av

2016-05-12

Civilutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-04-26 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17 2 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning CU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:85.

2016-04-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-04-14 TID 9.309.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2016-04-14

Civilutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-04-07 TID 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning CU18 Utskottet behandlade proposition 2015/16:85. Ärendet bordlades.

2016-04-07

Civilutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-03-17 TID 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Susanne Primér från IT-enheten får närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll

2016-03-17

Civilutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-02-25 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdes- bestämmelser CU16 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-02-25

Civilutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-02-09 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11 och 2015/16:12. 2 Genomförande av hissdirektivet CU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:59. Utskottet

2016-02-09

Civilutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2016-02-02 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av rapport om miljömärkning av produkter Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningssekretariatet, presenterade rapporten 2015/16:RFR9 Miljömärkning av produkter En översikt

2016-02-02

Civilutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2016-01-26 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från miljö- och jordbruksutskottet ta emot motion 2015/16:1973 yrkande

2016-01-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2016-01-19 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Genomförande av hissdirektivet CU12 Utskottet behandlade proposition 2015/16:59. Ärendet bordlades. 2 Hushållningen med mark- och vattenområden CU13 Utskottet behandlade motioner. Ärendet

2016-01-19

Civilutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-12-10 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar CU10 Utskottet behandlade proposition 2015/16:4 och motion. Ärendet bordlades.

2015-12-10

Civilutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-12-01 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner.

2015-12-01

Civilutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-26 TID 9.30-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Tommy Forsell från justitieutskottets kansli får närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering

2015-11-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID 9.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg CU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:12. Utskottet

2015-11-05

Civilutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:128. Utskottet

2015-11-03

Paginering