Dokument & lagar (159 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-03-10 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-03-10 08:30 Plats: Se bilaga under p.1. 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Fri- och rättigheter KU15 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CB 4. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet

2016-03-10 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Skolväsendet Fråga om yttrande till utbildningsutskottet Föredragande: HH 5. Granskning av regeringen 6. Övriga

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-03-03 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och departementsrådet Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet

2016-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-03-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-03-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. KU11 Beredning KOM2015 315 och 316 Föredragande:

2016-03-03 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Punktskatter SkU18 Justering Motioner Föredragande: Winter 4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Förordning om veterinärmedicinska läkemedel Överläggning Statssekreterare Elisabeth Backteman m.fl. vid Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Uppvaktning Lantbrukarnas Riksförbund LRF representerat av Urban Rydin, skatteansvarig angående skattefrågor som påverkar jord- och skogsbruk 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-02-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-02-25 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Trossamfund KU12 Fortsatt beredning Föredragande: LW 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Utkast 4. Se särskild

2016-02-25 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. En ny tullag SkU21 Justering Prop. 2015/16:79 och motioner Föredragande: Åkerrén 4. Överlämnande av motion Fråga om överlämnande

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Direktiv om bekämpande av terrorism Överläggning Statssekreterare Catharina Espmark

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Punktskatter SkU18 Beredning Motioner Föredragande: Winter 4. Mervärdesskatt SkU19 Beredning Motioner Föredragande: Wallin 5.

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-02-11 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-02-11 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fri- och rättigheter KU15 Beredning Föredragande: CB 4. Granskning av regering 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Utkast och motioner 4. Se särskild

2016-02-11 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Claes Lundgren, Finansdepartementet 2. Meddelande från kommissionen

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Trossamfund KU12 Beredning Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Inkomna skrivelser 3. KansliPM 4. Utkast 5. Se särskild

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Justering Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-02-04 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-02-04 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Forskning och framtid Föredragande: HH 5. Övriga frågor PLATS: Skandiasalen, N3-04 Kl. 10.00 6.

2016-02-04 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte KU6y Justering Prop. 2015/16:78 och motioner Föredragande: CB 2. Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Beredning Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin 4. Punktskattehöjningar

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-01-28 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-01-28 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Direktiv om bekämpande av terrorism Information Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet 2. EU:s valrättsakt Information Statssekreterare Catharina

2016-01-28 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Justering Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ 4. Åtgärder för att göra samhället mer

2016-01-26 11:00:00