Dokument & lagar (159 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-01-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-01-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av justitieombudsman Beslut Föredragande: PN 4. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande

2016-01-21 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön Gemensamt med justitieutskottet

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-01-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-01-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om utlämnande av handling Ev. beslut Föredragande: ACB 4. Hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande

2016-01-14 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2016-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-01-12 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Inför Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 Underlag kommer senare 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 11.00

2016-01-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända KU5y Justering Prop. 2015/16:54 och motion Föredragande: KD

2016-01-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2015-12-17 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Allmänna uppgiftsskyddsförordningen och direktiv om skydd av företagshemligheter Information Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet 2. Granskning

2015-12-17 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. BEPS och andra aktuella skattefrågor Information Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa

2015-12-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2015-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU7 Fortsatt beredning Redog. 2015/16:JO1 Föredragande: CB

2015-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Justering Föredragande: KÖ 5. Nya regler

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: Pyka 4. Avskaffande av skattenämnder

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Fortsatt beredning Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Utkast 4. Se särskild

2015-12-03 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-01 10:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism KU4 Fortsatt beredning Skr.

2015-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Utkast till rådsslutsatser angående skattebaserosion och vinstöverföring BEPS i ett EU-sammanhang

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-11-26 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Redog. 2014/15:RS2 Föredragande: ACB 4. Uppföljning

2015-11-26 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-11-24 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-11-24 10:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Redog. 2014/15:RS2 Föredragande:

2015-11-24 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt SkU7 Justering Prop. 2015/16:14

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Fortsatt beredning Föredragande: KÖ 4. Kommissionens arbetsprogram

2015-11-19 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Fortsatt beredning Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare samt företrädare för Sveriges

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-12 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om Riksdagsförvaltningens årsredovisning 2014 m.m. Riksdagsdirektören m.fl. kommer kl. 09.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Utgiftsområde 1 Rikets

2015-11-12 09:00:00