Dokument & lagar (159 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:16 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Ändring i folkbokföringslagen 1991:481 Initiativärende Fortsatt behandling Remissyttranden bifogas

2007-04-12 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU13 Trossamfund föredr. ÅM justering 2. KU2y En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet föredr. ÅM beredning 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar

2007-04-12 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2007-03-29 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU15 Allmänna helgdagar föredr. ÅM justering 5. KU16 Kommittéberättelsen 2007 föredr. KÖ justering

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Fråga om samansatt utskott 3. Granskning av regeringen 4. Övriga ärenden Bilagor 3. Se särskild

2007-03-22 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. TV-direktivet Statssekreteraren Ingrid Eiken, Kulturdepartementet, lämnar information 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. KU15

2007-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Överläggning angående Rådets rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet Justitieminister Beatrice Ask kommer kl. 8.00. Bilagor tidigare utsänt material kansliPM

2007-03-14 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Radiospektrumpolitiken Statsrådet Åsa Torstensson lämnar information kl. 11.00. 2. EU-bevakning 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. Riksdagens

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:14. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Förslag till betänkande 2006/07:SkU10 föredr. Bergman

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. EU-bevakning Statsrådet Cecilia Malmström kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. KU12 Statlig förvaltning fortsatt beredning

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU6 Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen föredr. ÅM justering 5. KU12 Statlig

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utvärdering av det kommunala partistödet 3. Granskning av regeringen 4. Övriga ärenden Bilagor 1. Ärendeplan 2. KansliPM 3. Se särskild

2007-02-15 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:13. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Kompetteringar till ärendeplanen föredr. Ask 4. Inkomna EU-skrivelser föredr. Bergman 5. Information

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU14 EU-frågor föredr. GL justering 5. KU11 Författningsfrågor föredr. ÅM justering 6. KU6

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. EU Statssekreteraren Nicola Clase, Statsrådsberedningen, lämnar information i fråga om berlindeklarationen. 2. Justering av protokoll 3. Granskning av

2007-02-01 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:12. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Vårens ärendeplan Ask 4. Allmänna motioner om inkomstskatter m.m se motionshäfte som delats

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU 4. KU11 Författningsfrågor föredr. ÅM fortsatt beredning 5. KU14 EU-frågor föredr. GL fortsatt beredning 6. Övriga ärenden Bilagor 1. protokoll 4-5.

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar och besvarar frågor på skatte- och tullområdet

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU 4. KU8 Förenklad hantering av medborgarförslag föredr. PN ev. justering 5. KU14 EU-frågor föredr. GL beredning

2007-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Information om EU-frågor Företrädare för Justitiedepartementet kommer kl.11.00 Magnus G Graner, statssekreterare Kristina Svahn Starrsjö, departementsråd

2007-01-16 11:00:00