Dokument & lagar (10 träffar)

Framställning / redogörelse 1961:KMB161

Kungsl. Maj:ts öppna brev nr 161 år 1961 1 Nr 161 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående viss grundlagsfråga givet Stockholms slott den 21 april 1961. I skrivelse den 12 april 1961, nr 148, har riksdagen anmält, att riksdagen vid slutlig prövning antagit av 1960 års riksdag i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1961-04-21

Framställning / redogörelse 1961:KMB161 (pdf, 106 kB)

Framställning / redogörelse 1961:KMB58

2 Kungl. Maj:ts öppna brev nr 58 år 1961 Nr 58 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 17 februari 1961. I skrivelse den 15 februari 1961, nr 49, 50 och 51, har riksdagen anmält, att riksdagen vid slutlig prövning antagit vissa vid 1960 års riksdag såsom vilande

1961-02-17

Framställning / redogörelse 1961:KMB58 (pdf, 117 kB)

Framställning / redogörelse 1961:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1960 av dem verkställda granskningen av STATSVERKET DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET STOCKHOLM 1960 601376 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riksdagens revisorers skrivelse Sid. 1 Justitiedepartementet 1. IakttagelservidungdomsanstaltenRoxtunam.m

1961-01-28

Framställning / redogörelse 1961:SV (pdf, 17700 kB)

Framställning / redogörelse 1961:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1961 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Det allmänna internationella läget kännetecknas alltjämt

1961-01-11

Framställning / redogörelse 1961:Kmtal (pdf, 184 kB)

Framställning / redogörelse 1961:Mo

MILITIEOMBUD SMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1961 STOCKHOLM 1961 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 3.8lI3. r IhÉ. y it 8 T d c tf L Kl, 1 r,IP i I f d i H 4 Q tf A i f i i j:i h i o g j tc j v j Innehållsförteckning Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse

1961-01-10

Framställning / redogörelse 1961:Mo (pdf, 11979 kB)

Framställning / redogörelse 1961:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1960 av dem verkställda granskningen av RIKSGÄLDSKONTORET STOCKHOLM 1960 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 2 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskriften i 6 av den för riksdagens revisorer gällande instruktionen innevarande

1961-01-04

Framställning / redogörelse 1961:RGK (pdf, 581 kB)

Kommittéberättelse Ju 1961:51

Svensk sakkunnig Ju 1961:51 i Nordiska straffrättskommittén Beteckning Ju 1961:51 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2006-08-17 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Högsta domstolen, Box 2066, 103 12 Stockholm, tel. växel 23 67 20 Särskilda direktiv

1961-01-01

Framställning / redogörelse 1961:Rber

BERÄTTELSE till 1961 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1961. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas vid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1961 års statsverksproposition, till vilken torde

1961-01-01

Framställning / redogörelse 1961:Rber (pdf, 15750 kB)

Framställning / redogörelse 1961:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1960 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN STOCKHOLM 1960 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 2 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, få härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning som i 6

1961-01-01

Framställning / redogörelse 1961:RB (pdf, 521 kB)

Framställning / redogörelse 1961:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1961 STOCKHOLM 1961 IVAR HvEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI AB fi r h s I I JL 1 4 INNEHALL Justitie ombudsmannens ämbetsberättelse Inledning Sid. 9 I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- och exekutionsväsendet samt fångvården A. Åtal och

1961-01-01

Framställning / redogörelse 1961:Jo (pdf, 15390 kB)