Dokument & lagar (74 träffar)

Riksdagens protokoll 1961:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1961 1422 december Debatter m. m. Torsdagen den 14 december fm. Sid. Skattereform m. m. Forts.3 Fredagen den 15 december Svar på fråga av herr Helén ang. tillhandahållande av visst material i samband med svar på interpellationer och enkla frågor 59 Svar på interpellationer

1961-12-22

Riksdagens protokoll 1961:36 (pdf, 5748 kB)

Riksdagens protokoll 1961:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 36 FÖRSTA KAMMAREN 1961 14 december Debatter m. m. Torsdagen den 14 december fm. Sid. Svar på fråga av herr Jacobsson, Gösta, ang. en fredlig uppgörelse mellan Katanga och den kongolesiska regeringen 3 En reform av skattesystemet, m. m. Forts.5 Beskattningen av motorbrännolja 45 Ändrade

1961-12-14

Riksdagens protokoll 1961:36 (pdf, 3223 kB)

Riksdagens protokoll 1961:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 35 ANDRA KAMMAREN 1961 13 december Debatter m. m. Onsdagen den 13 december fm. Sid. Verksamheten vid Svenska skifferoljeaktiebolaget.3 Kampanj för allmänt lönsparande.Utredning rörande en mera ändamålsenlig försvarsorganisation med successiv minskning av försvarskostnaderna.20 Utbildningen

1961-12-13

Riksdagens protokoll 1961:35 (pdf, 10428 kB)

Riksdagens protokoll 1961:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 35 FÖRSTA KAMMAREN 1961 13 december Debatter m. m. Onsdagen den 13 december Sid. Svar på interpellation av herr Lundström ang. behandlingen av ärenden rörande enskilds skadeståndsanspråk mot kronan.3 Verksamheten vid Svenska skifferoljeaktiebolaget 6 Nytt undervisningssjukhus i Stockholm

1961-12-13

Riksdagens protokoll 1961:35 (pdf, 7859 kB)

Riksdagens protokoll 1961:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 ANDRA KAMMAREN 1961 812 december Debatter m. m. Fredagen den 8 december Sid. Svar på frågor av: herr Haglund ang. åtgärder med anledning av den aktuella krisen inom pappersmasse- och cellulosaindustrien.3 herr Hagberg ang. nedskärningen av cellulosaproduktionen.5 Svar på interpellation

1961-12-12

Riksdagens protokoll 1961:34 (pdf, 6105 kB)

Riksdagens protokoll 1961:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 33 FÖRSTA KAMMAREN 1961 16 december Debatter m. m. Fredagen den 1 december Sid. Svar på interpellation av herr Hilding ang. bristen på studentbostäder 3 Tisdagen den 5 december Svar på interpellation av herr Elofsson, Gustaf, om ersättning för skador å 1961 års skörd av tobak Onsdagen

1961-12-06

Riksdagens protokoll 1961:33 (pdf, 1836 kB)

Riksdagens protokoll 1961:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 32 ANDRA KAMMAREN 1961 2429 november Debatter m. m. Fredagen den 24 november Sid. Svar på interpellationer av: herr Kellgren ang. Storstockholms arbetsmarknad, m. m.3 herr Wiklund i Stockholm ang. personalrekryteringen inom den statliga sektorn av arbetsmarknaden.6 Svar på fråga av herr

1961-11-29

Riksdagens protokoll 1961:32 (pdf, 3080 kB)

Riksdagens protokoll 1961:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 ANDRA KAMMAREN 1961 1722 november Debatter m. m. Fredagen den 17 november Sid. Interpellation av herr Jönsson i Ingemarsgården ang. godstransporterna på den s.k. Trondheimsleden.3 Tisdagen den 21 november Svar på interpellation av herr Helén ang. fortsatt utredning rörande flygkatastrofen

1961-11-22

Riksdagens protokoll 1961:31 (pdf, 3026 kB)

Riksdagens protokoll 1961:31

RIKSDAGENS BHEB!PROTOKOLL Nr 31 F Ö R S TA K A M M A K E N 1961 1722 november Debatter m. in. Fredagen den 17 november Sid. Svar på frågor: av herr Nilsson, Ferdinand, ang. effektiviserad förhandsgranskning av ritningar för nybyggnad vid sjukvårdsinrättning-3 av herr Nilsson, Ferdinand, om viss sänkning av kvalitetskravet

1961-11-19

Riksdagens protokoll 1961:31 (pdf, 2243 kB)

Riksdagens protokoll 1961:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 30 ANDRA KAMMAREN 1961 1015 november Debatter m. m. Fredagen den 10 november Sid. Svar på frågor av: herr Magnusson i Borås ang. vissa prognoser som legat till grund för framlagda skatteförslag.5 fröken Karlsson ang. publicering av yttrandena över 1957 års skol berednings betänkande.7

1961-11-14

Riksdagens protokoll 1961:30 (pdf, 6613 kB)

Riksdagens protokoll 1961:29

RIKSDAGENS Nr 29 PROTOKOLL FÖRSTA KAMMAREN 1961 38 november Debatter m. m. Fredagen den 3 november Sid. Svar på fråga av herr Larsson, Thorsten, ang. möjligheterna att övergå till gengasdrift vid en avspärrning av drivmedelsimporten 3 Tisdagen den 7 november Utsträckt motionstid i vissa ärenden 6 Interpellation

1961-11-08

Riksdagens protokoll 1961:29 (pdf, 781 kB)

Riksdagens protokoll 1961:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 28 FÖRSTA KAMMAREN 1961 27 oktober1 november Debatter m. m. Tisdagen den 31 oktober Sid. Svar på interpellationer: av herr Osvald ang. farledsdjupet i den allmänna farleden genom Liljeholmsviken 4 av herr Sjönell ang. säkerhetsbestämmelser för fritidsbåtar.5 Svar på fråga av herr Hanson,

1961-11-01

Riksdagens protokoll 1961:28 (pdf, 1352 kB)

Riksdagens protokoll 1961:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 28 ANDRA KAMMAREN 1961 27 oktober1 november Debatter m. m. Tisdagen den Bl oktober SUU Interpellationer av: herr Carlsson i Huskvarna ang. den utvidgade rätten till folktandvård för 1619-åringar 4 herr Lundberg ang. vissa spörsmål rörande äganderätten till vattenområden 5 Onsdagen den

1961-11-01

Riksdagens protokoll 1961:28 (pdf, 1485 kB)

Riksdagens protokoll 1961:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 27 FÖRSTA KAMMAREN 2425 oktober Debatter m. m. Onsdagen den 25 oktober De västeuropeiska integrationssträvandena, m. m. 1961 Sid. 4 1 Första kammarens protokoll 1961. Nr 27 tf- K U fri k v. h. b a r r o i-tf ti i 11 i fiflojfti iSitoii UfifMtejDO i l- in i J Tisdagen den 24 oktober

1961-10-25

Riksdagens protokoll 1961:27 (pdf, 5039 kB)

Riksdagens protokoll 1961:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 27 ANDRA KAMMAREN 1961 2426 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 24 oktober Sid. Svar på frågor av: herr Löfroth ang. vädjan om inställande av aviserat prov med kärnladdning 3 herr Vigelsbo ang. ersättning till efterlevande till offren vid flygolyckan i Vikbo 10 herr Christenson i Malmö

1961-10-21

Riksdagens protokoll 1961:27 (pdf, 11100 kB)

Riksdagens protokoll 1961:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 26 FÖRSTA KAMMAREN 1961 1618 oktober Debatter m. m. Måndagen den 16 oktober Sid. Hälsningstal av talmannen 3 Minnesord över herr Gezelius.3 Interpellationer: av fru Svenson ang. åtgärder mot det ökade alkoholmissbruket 4 av herr Sveningsson om utredning angående verkningarna från nykterhetssynpunkt

1961-10-07

Riksdagens protokoll 1961:26 (pdf, 533 kB)

Riksdagens protokoll 1961:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 26 ANDRA KAMMAREN 1961 1618 oktober Debatter m. m. Måndagen den 16 oktober Sid. Hälsningsanförande 3 Interpellationer av: herr Ohlin ang. ungdomens alkoholmissbruk.4 fru Nettelbrandt ang. åtgärder mot sjuksköterskebristen.7 herr Carlsson i Huskvarna ang. rabatterade järnvägsresor för folkpensionärer

1961-09-11

Riksdagens protokoll 1961:26 (pdf, 1153 kB)

Riksdagens protokoll 1961:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 25 ANDRA KAMMAREN 29 maj22 juni Debatter m. m. Måndagen den 29 maj fm. Den ekonomiska politiken m. in.Måndagen den 29 maj em. Den ekonomiska politiken m. m. Forts.Tisdagen den 30 maj 1961 Std. 3 84 Svar på interpellationer av: herr Gustafsson i Borås ang. djurskyddslagstiftningens tillämpning

1961-06-22

Riksdagens protokoll 1961:25 (pdf, 9888 kB)

Riksdagens protokoll 1961:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 24 ANDRA KAMMAREN 1961 2527 maj 1 Debatter m. m. Torsdagen den 25 maj Sid. Svar på fråga av herr östlund ang. bidrag av regleringsmedel till kostnader för mjölkavkastningskontroll.Svar på interpellationer av: herr Jönsson i Ingemarsgården ang. fördelningen av medel som influtit enligt 2

1961-05-26

Riksdagens protokoll 1961:24 (pdf, 12311 kB)

Riksdagens protokoll 1961:22

RIKSDAGENS aå PROTOKOLL Nr 22 FÖRSTA KAMMAREN 1961 23 maj bu,vuj fri-t åAiDebatter m. m. Tisdagen den 28 maj Sid. Svar på interpellation av fru Segerstedt Wiberg ang. skattefrihet för stiftelser och föreningar med ändamål att främja nordiskt samarbete 1 Svar på fråga av herr Hedblom ang. tidpunkten för förslag

1961-05-23

Riksdagens protokoll 1961:22 (pdf, 6840 kB)
Paginering