Dokument & lagar (109 träffar)

Riksdagens protokoll 1967:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 ANDRA KAMMAREN 1967 27 november Debatter in. in. Torsdagen den 2 november c Sid. var pa frågor av: herr Wiklund i Stockholm fp ang. den framtida utformningen av svenska u-landsarbetares verksamhet.3 herr Hammarberg s ang. förläggning av annan verksamhet till flygets verkstäder i Västerås.4

1967-11-03

Riksdagens protokoll 1967:40 (pdf, 6956 kB)

Riksdagens protokoll 1967:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 ANDRA KAMMAREN 1967 31 oktober1 november Debatter m. m. Tisdagen den 31 oktober Sid. Meddelande ang. plan för behandling i kamrarna av utskottsutlåtanden 5 Interpellationer av: herr Nilsson i Tvärålund ep ang. de statliga garantierna för lån till jord- och skogsbruksföretag 5 herr Hermansson

1967-11-01

Riksdagens protokoll 1967:39 (pdf, 5895 kB)

Riksdagens protokoll 1967:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 FÖRSTA KAMMAREN 1967 31 oktober1 november Debatter m. m. Tisdagen den 31 oktober Sid. Interpellation av herr Eriksson, Karl-Erik, fp ang. kontrollen av att gällande hastighetsbegränsningar iakttages 3 Meddelande ang. enkla frågor: av herr Eriksson, Karl-Erik, fp ang. dispositionen av

1967-10-31

Riksdagens protokoll 1967:39 (pdf, 3475 kB)

Riksdagens protokoll 1967:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 FÖRSTA KAMMAREN 1967 2627 oktober Debatter m. m. Torsdagen den 26 oktober sjcj Svar på enkla frågor: av herr Lidgard h om åtgärder för att begränsa disciplinproblemen vid skolorna 3 av herr Hubinette h ang. ersättning till kommuner för utgifter i samband med inrättande av vissa arvodestjänster

1967-10-27

Riksdagens protokoll 1967:38 (pdf, 1223 kB)

Riksdagens protokoll 1967:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 ANDRA KAMMAREN 1967 2627 oktober Debatter m. m. Torsdagen den 26 oktober Sid. Meddelande ang. tidsbegränsning av anföranden i frågedebatter.3 Svar på frågor av: herr Hermansson vpk ang. åtgärder med anledning av uppgifter om att utländsk säkerhetspolis är verksam i Sverige.3 herr Andersson

1967-10-26

Riksdagens protokoll 1967:38 (pdf, 2144 kB)

Riksdagens protokoll 1967:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 FÖRSTA KAMMAREN 1967 2025 oktober Debatter m. m. Fredagen den 20 oktober Sid. Interpellation av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. skyldighet för företag att varsla om driftsnedläggning in. m.3 Meddelande ang. enkla frågor: av herr Hiibinette h ang. ersättning till kommuner för utgifter

1967-10-25

Riksdagens protokoll 1967:37 (pdf, 662 kB)

Riksdagens protokoll 1967:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 ANDRA KAMMAREN 1967 2025 oktober Debatter m. m. Fredagen den 20 oktober Sid. Svar på interpellation av herr Hamrin i Jönköping fp ang. diarieföringen i statsdepartementen.5 Interpellationer av: fröken Sandell s ang. kompensation till fiskare för inkomstförluster till följd av vattenföroreningar.8

1967-10-24

Riksdagens protokoll 1967:37 (pdf, 1630 kB)

Riksdagens protokoll 1967:36

Nr 36 FÖRSTA KAMMAREN 1967 1718 oktober Debatter m. in. Tisdagen den 17 oktober Sid. Hälsningsord av talmannen 3 Interpellationer: av herr Dahlberg s om försöksverksamhet med vissa serviceåtgärder i glesbygder 4 av herr Lundberg h ang. villkoren för landstingens övertagande av mentalsjukvården 5 av herr Nilsson,

1967-10-17

Riksdagens protokoll 1967:36 (pdf, 1140 kB)

Riksdagens protokoll 1967:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1967 1718 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 17 oktober Sid. Hälsningsanförande samt meddelande ang. sammanträdestider m. m. 5 Interpellationer av: herr Gustafsson i Borås fp ang. väntetiderna vid rättspsykiatriska undersökningar i brottmål.6 herr Börjesson i Falköping

1967-10-17

Riksdagens protokoll 1967:36 (pdf, 2391 kB)

Riksdagens protokoll 1967:35

RIKSDAGENS ijjj PROTOKOLL Nr 35 ANDRA KAMMAREN 1967 30 maj21 juni Debatter m. m. Tisdagen den 30 maj fm. Sid. Svar på interpellationer av: herr Gustafsson i Borås ang. sambandet mellan trafikolyckor och läkemedelskonsumtion.3 herr Lundberg ang. viss ändring av bestämmelserna om reseersättning från sjukkassa.5

1967-06-21

Riksdagens protokoll 1967:35 (pdf, 10374 kB)

Riksdagens protokoll 1967:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL SastiÉiSSXI Nr 35 FÖRSTA KAMMAREN 1967 3031 maj Debatter m. in. Tisdagen den 30 maj Sid. Riktlinjer för jordbrukspolitiken m. m.3 Överenskommelse med Danmark rörande import av nötkött till Sverige 144 Om ändrade bestämmelser för beskattning av skördeskadeersättning 145 Stiftelsen Riksbankens

1967-05-31

Riksdagens protokoll 1967:35 (pdf, 9186 kB)

Riksdagens protokoll 1967:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 FÖRSTA KAMMAREN 29 maj 1967 Debatter in. m. Måndagen den 29 maj Sid. Svar på interpellationer: av herr Gustavsson, Bengt, ang. åtgärder med anledning av kompetensutredningens betänkande rörande tillträde till postgymnasiala studier 3 av herr Werner om kompensation för reducering i tilläggspension

1967-05-29

Riksdagens protokoll 1967:34 (pdf, 7418 kB)

Riksdagens protokoll 1967:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 ANDRA KAMMAREN 1967 29 maj Debatter m. m. Måndagen den 29 maj fm. Sid. Svar på interpellation av herr Ohlin ang. sysselsättningsproblemen m. 3 Ekonomisk debatt.15 Måndagen den 29 maj em. Ekonomisk debatt forts.tillika svar på interpellation av herr Björkman ang. meddelande till riksdagen

1967-05-29

Riksdagens protokoll 1967:34 (pdf, 8663 kB)

Riksdagens protokoll 1967:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 33 FORSTA KAMMAREN 1967 26 maj Debatter m. m. Fredagen den 26 maj Sid. Granskning av statsrådsprotokoll 3 Om utredning angående kriminologisk och rättssociologisk forskning, m. 22 Om anläggande av pipe-lines 26 Planering av bebyggelseområden 29 Samtliga avgjorda ärenden Fredagen den 26

1967-05-26

Riksdagens protokoll 1967:33 (pdf, 1915 kB)

Riksdagens protokoll 1967:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL fif Nr 32 FÖRSTA KAMMAREN 1967 25 maj Debatter m. m. Torsdagen den 25 maj Sid. Svar på enkla frågor: av herr Fälldin ang. restitution av fordonsskatt för lastbil, som på grund av myndighets beslut om vägavstängning ej kan användas 3 av herr Olsson, Johan, ang. översvämningsskador i vissa

1967-05-25

Riksdagens protokoll 1967:32 (pdf, 3538 kB)

Riksdagens protokoll 1967:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 FÖRSTA KAMMAREN 1967 24 maj Debatter m. m. Onsdagen den 24 maj Sid. Svar på interpellation av herr Sveningsson ang. övergången till och övningskörning i högertrafik 3 Vuxenutbildningen 8 Studiehjälp vid lokal vuxenutbildning 58 Luftfartsverkets organisation 60 Delning av byggnadsstyrelseorganisationen

1967-05-24

Riksdagens protokoll 1967:31 (pdf, 5662 kB)

Riksdagens protokoll 1967:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 30 FÖRSTA KAMMAREN 1967 2223 maj Debatter m. m. Måndagen den 22 maj Sid. Svar på interpellationer: av fru Segerstedt Wiberg om åtgärder för uppföljande av Nordiska rådets rekommendationer 3 av herr Jansson, Erik, ang. användningen av viss kronan tillhörig mark i Solna och angränsande områden

1967-05-22

Riksdagens protokoll 1967:30 (pdf, 7484 kB)

Riksdagens protokoll 1967:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 30 ANDRA KAMMAREN 1967 2223 maj Debatter m. m. Måndagen den 22 maj Sid. Svar på interpellationer av: herr Rask ang. ökade möjligheter att fullgöra den första värnpliktstjänstgöringen vid förband nära hemorten, m. m.herr Franzén i Träkumla ang. planerna beträffande militära övningsområden

1967-05-22

Riksdagens protokoll 1967:30 (pdf, 12287 kB)

Riksdagens protokoll 1967:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL V Nr 29 FÖRSTA KAMMAREN 1967 1920 maj Debatter m. m. Fredagen den 19 maj Sid. Svar på interpellation av herr Larsson, Lars, om vissa åtgärder för undvikande av fel i röstlängd 3 Inrättande av en statlig investeringsbank Forts.5 Rätt för företagare att skattefritt avsätta medel till särskilda

1967-05-20

Riksdagens protokoll 1967:29 (pdf, 7096 kB)

Riksdagens protokoll 1967:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 29 ANDRA KAMMAREN 1967 1920 maj Debatter m. m. Fredagen den 19 maj fm. Sid. Investeringsbanken m. m. forts.3 Interpellation av herr Wedén ang. regeringens syn på läget i Främre Orienten.91 Fredagen den 19 maj em. Riktlinjerna för lokaliseringspolitiken, m. m.tillika svar på interpellation

1967-05-20

Riksdagens protokoll 1967:29 (pdf, 8594 kB)