Dokument & lagar (78 träffar)

Omröstning 2007/08:JuU31p2 Prövningstillstånd i familjemål

Votering: betänkande 2007/08:JuU31 En modernare rättegång några ytterligare frågor, förslagspunkt 2 Prövningstillstånd i familjemål Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i äktenskapsbalken, b lag om ändring i föräldrabalken, c lag om ändring i lagen 2005:683 om ändring i rättegångsbalken, d lag om

2008-06-16

Omröstning 2007/08:JuU31p3 Utvärdering av vårdnadsreformen

Votering: betänkande 2007/08:JuU31 En modernare rättegång några ytterligare frågor, förslagspunkt 3 Utvärdering av vårdnadsreformen Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju36 yrkande 2. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102

2008-06-16

Omröstning 2007/08:JuU27p1 Godkännande av utkastet till rådsbeslut

Votering: betänkande 2007/08:JuU27 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 1 Godkännande av utkastet till rådsbeslut Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rådsbeslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar VIS för sökningar

2008-06-16

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 och den 29 maj 2008. 2. Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål justering

2008-06-05 10:00:00

Omröstning 2007/08:JuU23p2 Dömda som riskerar förföljelse

Votering: betänkande 2007/08:JuU23 Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska Unionen, förslagspunkt 2 Dömda som riskerar förföljelse Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju23 yrkande 1 och 2007/08:Ju24. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2008-06-04

Omröstning 2007/08:JuU22p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:JuU22 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju34. Datum: 2008-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 1

2008-06-04

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 5-6 juni 2008. 2.

2008-05-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 maj 2008. 2. Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder justering Utskottet fortsätter

2008-05-22 10:00:00

Omröstning 2007/08:JuU25p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:JuU25 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju31. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 15 m 87 0 0 10

2008-05-21

Omröstning 2007/08:JuU25p5 Kostnader

Votering: betänkande 2007/08:JuU25 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, förslagspunkt 5 Kostnader Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju32 yrkande 1. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 87 0 0 10 c 26

2008-05-21

Omröstning 2007/08:JuU25p2 Kvarstående vårdbehov

Votering: betänkande 2007/08:JuU25 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, förslagspunkt 2 Kvarstående vårdbehov Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju32 yrkande 3. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 114 0 16 m 87 0 0

2008-05-21

Omröstning 2007/08:JuU18p1 Förverkande mot annan än gärningsmannen

Votering: betänkande 2007/08:JuU18 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, förslagspunkt 1 Förverkande mot annan än gärningsmannen Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i brottsbalken, såvitt avser förslaget till 36 kap. 5 a b lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet

2008-05-21

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 maj 2008. 2. Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Utskottet fortsätter

2008-05-20 10:00:00

Omröstning 2007/08:JuU20p1 Godkännande av Prümrådsbeslutet

Votering: betänkande 2007/08:JuU20 Godkännande av Prümrådsbeslutet, förslagspunkt 1 Godkännande av Prümrådsbeslutet Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

2008-05-20

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Tilläggsbudget för år 2008 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet justering Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över 2008 års ekonomiska vårproposition

2008-05-15 10:00:00

Omröstning 2007/08:JuU30p7 Rättighetsinskränkande EU-förslag mot terrorism

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 7 Rättighetsinskränkande EU-förslag mot terrorism Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju18 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p2 Prümrådsbeslutet

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 2 Prümrådsbeslutet Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 4. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p9 Strategi för internationella insatser

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 9 Strategi för internationella insatser Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 9. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p8 Terrorismens grunder m.m.

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 8 Terrorismens grunder m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkandena 1 och 13. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p4 Signalspaning och integritetsskydd

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 4 Signalspaning och integritetsskydd Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 7. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109

2008-05-14

Paginering