Dokument & lagar (6 291 träffar)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 v072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Utgiftsområde Anslag Avvikelse


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition 1 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna presenterar i årets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen riktlinjer för en ekologiskt långsiktigt hållbar ekonomisk politik.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 329 kB)

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag 3 4 Bakgrund 3 5 Förslagens övergripande konsekvenser 4 6 Vänsterpartiets ställningstagande 5 6.1 En mer enhetlig


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 101 kB)

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform mp036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget angående barntid.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön budget för en ny tid mp401 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 6 4 Den ekonomiska politiken 7 4.1 Det ekonomiska läget 7 4.2 Regeringens ekonomiska politik 9 5 Budgetpolitiska mål och förslag till utgiftsramar 15


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:SfU4
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 928 kB)

Motion 2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. v Fler i arbete fler vägar framåt v650 1 Sammanfattning Sverige behöver ett spårbyte för ökad rättvisa, förstärkt välfärd och kloka investeringar för framtiden. Medan regeringen lagt en närsynt och oansvarig budget, som systematiskt ger mer till dem som har mest,


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 906 kB)

Motion 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v680 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 5 3 Regeringens skattepolitik 6 4 Regeringens förslag i budgetpropositionen 6 5 Skatt på inkomster 7 5.1 Regeringens förslag 7 5.1.1 Jobbskatteavdraget 7 5.1.2 Förmånsskatt på


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 374 kB)

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp301 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 8 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 8 4.2 Utbildningar inom polisväsendet 9


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU11 2007/08:CU21 2007/08:CU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU4 2007/08:SfU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU5 2007/08:UbU6 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 183 kB)

Motion 2007/08:Sf267 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf267 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen skall genomföras 2008. Vi avvisar regeringens förslag om jämställdhetsbonus. Vi föreslår


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf267 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Sf266 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf266 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp v451 Sammanfattning Regeringen intensifierar i budgetpropositionen det breda angrepp mot socialförsäkringssystemen man inledde hösten 2006 och presenterar nu ett åtstramningsprogram angående sjukförsäkringen.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf266 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf265 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår kraftfulla satsningar på att förstärka särskilt de fattigaste pensionärernas ekonomi. Vi föreslår därför en stegvis höjning av garantipensionen.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:A345 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A345 av Lars Ohly m.fl. v Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling v704 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringen har sedan sitt tillträde verkställt strategiska och förödande försämringar för löntagarna genom att göra arbetslöshetsförsäkringen sämre, dyrare och mer orättvis. Försämringarna


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:A345 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 161 kB)

Motion 2007/08:C344 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:C344 av Lars Ohly m.fl. v En äktenskapslagstiftning för alla v836 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagstiftning enligt vad som anförs i motionen om att äktenskapslagstiftningen bör göras könsneutral. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:C344 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk arbetsmarknadspolitik v251 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Deltid och heltid 3 5 Arbetsdelning 4 5.1 Översyn av arbetsmiljölagen ur könsperspektiv 5 6 Diskriminering 6 7 Föräldraförsäkringen 6 8 Förkortad


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 74 kB)

Motion 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. v Hälso- och sjukvård för alla v418 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Sjukvården och samhället 3 5 Jämställd vård 4 6 32 000 jobb i hälso- och sjukvården 5 7 Behoven går före vinsten 6 8 En mer


Utskottsberedning: 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 91 kB)