Dokument & lagar (142 träffar)

utskottsdokument 2016/17:verk

Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom Sveriges Domstolar åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket,

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2017-10-01

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 7 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 4 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 15 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 12 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 11 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-01-25

Omröstning 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 7 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2016-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 70 0

2016-12-08

Omröstning 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 6 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2016-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 70 0

2016-12-08

Omröstning 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2016-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 70 0

2016-12-08

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 62 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 38 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 76 0 8 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 50 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 M, C, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 8 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 48 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 76 0 0 8 SD 40 0 0 8 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 43 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 1 0 8 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 21 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 101 0 11 M 75 0 0 9 SD 40 0 0 8 MP 0 23 0 2 C 19 0

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 20 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 76 0 0 8 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 8 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 19

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 18 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 8 SD 39 0 0 9 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3

2016-12-07

Omröstning 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 13 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2016-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 0 0 9 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V

2016-12-07