Dokument & lagar (44 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC24F

Finansutskottets verksamhet 2007/08 DOCPROPERTY BetänkandeNr DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 F inansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet.

2008-11-26

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

utskottsdokument 2007/08:75EDF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:42 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID 09:50-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 juni justerades. 2 Anmälningar Stommen för granskningsdebatten godkändes. 3 Allmän granskning hösten

2008-06-05

utskottsdokument 2007/08:17072

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:41 DATUM Tisdagen den 3 juni 2008 TID 11.1511.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 maj 2008 justerades. 2 Höstens granskning Kanslichefen föredrog ett förslag till arbetsplan för höstens

2008-06-03

utskottsdokument 2007/08:17071

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:40 DATUM Torsdagen den 22 maj 2008 TID 09:00-09:27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet tisdagen den 20 maj 2008 justerades 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan inkommit:

2008-05-22

utskottsdokument 2007/08:17070

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:39 DATUM Tisdagen den 20 maj 2008 TID 11:06-11:42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet torsdagen den 15 maj 2008 justerades. 2 KU20 Granskningsbetänkande Utskottet behandlade betänkande 2007/07:KU20,

2008-05-20

utskottsdokument 2007/08:1706F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:38 DATUM Torsdagen den 15 maj 2008 TID 09:07-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet tisdagen den 13 maj 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att nedanstående granskningsanmälan

2008-05-15

utskottsdokument 2007/08:1706E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:37 DATUM Tisdagen den 13 maj 2008 TID 11.10-13.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena 6, 8 och 9 maj justerades 2 Granskningsärende 10 Regleringsbrev från Statens kulturråd Utskottet behandlade

2008-05-13

utskottsdokument 2007/08:B151

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:36 DATUM Fredagen den 9 maj 2008 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt i granskningsärende 14 m.fl. Försäljning

2008-05-09

utskottsdokument 2007/08:B150

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM Torsdagen den 8 maj 2008 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Mats Odell Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Mats Odell i granskningsärende 14 m.fl. Försäljning av vissa

2008-05-08

utskottsdokument 2007/08:B14F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM Tisdagen den 2008-05-06 TID 11.08-13.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen gick igenom dispositionsförslaget för betänkandet

2008-05-06

utskottsdokument 2007/08:B14E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID 09.07-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att han sökt Ulrica Schenström i frågan

2008-04-24

utskottsdokument 2007/08:B14D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08: 32 DATUM Tisdagen den 22 april 2008 TID 11.05-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde en plan för vårens utfrågningar och meddelade

2008-04-22

utskottsdokument 2007/08:B123

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM Torsdagen den 17 april 2008 TID 09.2609.53 10.00-10.52 11.00-11.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 8 och 10 april 2008 justerades. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande

2008-04-17

utskottsdokument 2007/08:B122

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID 09:10-10:52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 16 Regeringens hantering av de tre svenskar som suttit fängslade i Etiopien Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av

2008-04-10

utskottsdokument 2007/08:B121

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM Tisdagen den 8 april 2008 TID 11:10 12:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 april 2008 justerades. 2 Granskningsärende 30 Socialminister Göran Hägglunds styrning av Apoteket AB

2008-04-08

utskottsdokument 2007/08:B120

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM Torsdagen den 3 april 2008 TID 09.0610.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 1 april 2008 justerades. 2 Granskningsärende 32 Socialminister Göran Hägglunds uttalande om Regeringskansliets

2008-04-03

utskottsdokument 2007/08:B11F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM Tisdagen den 1 april 2008 TID 11.0512.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 mars 2008 justerades. 2 Granskningsärende 13 Regeringens handläggning av merkostnadsersättning i avtal

2008-04-01

utskottsdokument 2007/08:B11E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM Torsdagen den 27 mars 2008 TID 09:07 10:08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 mars 2008 justerades. 2 Granskningsärende 12 Regeringens handläggning av anslaget till Verket för innovationssystem

2008-03-27

utskottsdokument 2007/08:3FDF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM Torsdagen den 13 mars 2008 TID 09:00 11:06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att prao-eleverna Lisa Carlsson, Anna Ericson, Elin Karlsson och Jakob Sjölander fick närvara under sammanträdet vid behandlingen

2008-03-13

Paginering