Dokument & lagar (267 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K261 av Laila Bjurling s Begravningsavgift s3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begravningsavgiftens storlek. Motivering Trots att kyrkan är skild från staten numera är Svenska kyrkan fortfarande huvudman för


Utskottsberedning: 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:8 Tv tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd tv s16203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i radio- och TV-lagen


Utskottsberedning: 2007/08:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K6 av Lars Wegendal s med anledning av prop. 2007/08:8 TV tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sändningarna av finsk tv i Norrbotten. Motivering I norra

2007-10-16

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. s Mellanöstern s64017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet för Sveriges politik i Mellanöstern måste vara fria, stabila och demokratiska stater där respekten för mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 96 kB)

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. v Kollektivtrafiken v207 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Fastställ en styrande transporthierarki 3 5 Ansvar och finansiering 4 6 Transporter och regionalpolitik 6 7 Förbättrad samordning 7 8 Öka funktionshindrades


Utskottsberedning: 2007/08:SkU18 2007/08:TU1 2007/08:TU7 2008/09:KU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. mp Ett öppnare Sverige mp830 1 Sammanfattning De svenska utvandrarna på 1800-talet hade förmodligen kallats olagliga om de migrerat idag, liksom de personer som nu i skrangliga båtar försöker ta sig till Europa. Vissa är skyddsbehövande av politiska skäl och


Utskottsberedning: 2007/08:JuU1 2007/08:JuU28 2007/08:KU11 2007/08:KU16 2007/08:SfU2 2007/08:SfU6 2007/08:UbU5 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 117 kB)

Motion 2007/08:K418 av Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K418 av Karla López mp Sänkt riksdagsarvode mp90001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka arvoden för riksdagsledamöter till samma nivå som medelinkomsten bland förvärvsarbetare i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:K418 av Karla López (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt m Ökad säkerhet och trygghet för myndighetspersonal m1546 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka säkerheten och tryggheten för tjänstemän vid myndighetsutövning. Motivering För åtskilliga


Utskottsberedning: 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson m Användandet av EU-flaggan m1335 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-flaggan ska användas på alla offentliga byggnader jämte den svenska flaggan.


Utskottsberedning: 2008/09:KU13 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith mp Införskaffande av ett regeringståg mp858 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tågsätt ska införskaffas för transporter av statsledningen. Dags för ett regeringståg Förr fanns


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:K414 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K414 av Ulf Holm mp Statsråds och riksdagsledamöters avgångsvederlag mp722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen om arvoden till statsråden så att man inte ska kunna lägga inkomst i bolag och ta ut avgångsvederlag samtidigt.


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K414 av Ulf Holm (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K405 av Pär Nuder m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K405 av Pär Nuder m.fl. s Utnämningspolitiken s16101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utnämningspolitiken. Utnämningspolitiken De statliga utnämningarna ska utgå från regeringsformens skrivningar om förtjänst


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K405 av Pär Nuder m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. s Utgiftsområde 1 Rikets styrelse s16202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:K403 av Anti Avsan (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K403 av Anti Avsan m Kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner m1789 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner. Motivering Vår möjlighet att som enskilda riksdagsledamöter


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K403 av Anti Avsan (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:K395 av Anti Avsan (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K395 av Anti Avsan m Utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet m1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet. Motivering I olika stater finns olika system för normprövning, det vill


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K395 av Anti Avsan (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, mp, c, v Vissa grundlagsfrågor rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 1 kap. 2 regeringsformen om


Utskottsberedning: 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Republik fp1437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att så länge som monarkin


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 46 kB)