Dokument & lagar (267 träffar)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. v Alkoholpolitik v408 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Alkoholskatter 4 5 Privatinförsel 4 6 Vård och behandlingsgaranti till alkoholmissbrukare 5 7 Alkoholrådgivning i kommunen 6 8 Kvinnor med missbruksproblem 6 9 Information


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:NU4 2007/08:SkU25 2008/09:KU13 2008/09:SoU12 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:K314 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:K314 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 1 Rikets styrelse v550 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Förändring tkr


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K314 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. v Transpersoners rättigheter Inledning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hälso- och sjukvård 4 5 Könstillhörighetslagen 5 6 Åldersgränsen för rätt till behandling 5 7 Kravet på sterilisering 6 8 Kravet på att sökanden


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU6 2007/08:JuU12 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2007/08:K234 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:K234 av Lars Ohly m.fl. v Folkomröstning om maktöverföringen till EU v501 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Vad är skillnaden mellan reformfördraget och det konstitutionella fördraget 3 5 Varför ska vi folkomrösta om EU:s reformfördrag 6 5.1 Formellt


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K234 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk utrikespolitik v608 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Jämställdhetsarbetet på ambassader och biståndskontor 4 5 De internationella finansinstitutionerna 4 6 Handel och genus 5 7 Fackliga rättigheter och


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk politik för jämställdhet v252 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga mål för jämställdhetspolitiken ska syfta till att ändra maktförhållandena mellan könen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

Motion 2007/08:Ju210 av Jan Lindholm och Bodil Ceballos (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju210 av Jan Lindholm och Bodil Ceballos mp Insatser mot sexualbrott mot barn utomlands mp807 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att anmälningsmöjligheter, t.ex. hotlines, inrättas vid samtliga svenska


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7 2007/08:JuU1 2007/08:KU1 2007/08:UbU8 2007/08:UU9 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:Ju210 av Jan Lindholm och Bodil Ceballos (mp) (doc, 58 kB)

Motion 2007/08:N1 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N1 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande s81003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återta utförsäljningsbemyndigandet gällande Telia


Utskottsberedning: 2007/08:KU9 2007/08:NU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:N1 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:K201 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K201 av Hillevi Larsson s Elektroniska signaturer s3010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta elektroniska signaturer som ett alternativ till nuvarande system med handskrivna namnteckningar för motioner,


Utskottsberedning: 2008/09:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K201 av Hillevi Larsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. v Kollektivtrafiken v207 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Fastställ en styrande transporthierarki 3 5 Ansvar och finansiering 4 6 Transporter och regionalpolitik 6 7 Förbättrad samordning 7 8 Öka funktionshindrades


Utskottsberedning: 2007/08:SkU18 2007/08:TU1 2007/08:TU7 2008/09:KU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:K389 av Hans Backman och Christer Nylander (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K389 av Hans Backman och Christer Nylander fp Direktupphandling mellan kommunala bolag fp1452 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra kontrollen av kommunalt ägda bolagsupphandlingsprocedurer och överväga


Utskottsberedning: 2008/09:KU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K389 av Hans Backman och Christer Nylander (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:K387 av Gunnar Andrén (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K387 av Gunnar Andrén fp Utjämningsmandat i kommunalval fp1365 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra 4 kap. 14 vallagen 2005:837 så att uppdelning av kommuner i valkretsar också kräver utjämningsmandat. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K387 av Gunnar Andrén (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:K386 av Gunnar Andrén (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K386 av Gunnar Andrén fp Region Gotland fp1342 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Gotlands kommun med sin särart som ö med 16 mil vattenväg till övriga Sverige bör bilda egen region. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K386 av Gunnar Andrén (fp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:K385 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K385 av Karin Pilsäter fp Bättre konkurrens med färre kommunala bolag fp1570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avveckling av den kommunala bolagssektorn. Motivering En grundläggande demokratisk princip är att


Utskottsberedning: 2008/09:KU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K385 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 43 kB)