Dokument & lagar (384 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC24F

Finansutskottets verksamhet 2007/08 DOCPROPERTY BetänkandeNr DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 F inansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet.

2008-11-26

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister v081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister. Motivering Enligt lagen 2006:378 om lägenhetsregister ska fastighetsägare för


Utskottsberedning: 2008/09:FiU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 50 miljoner kronor.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 v072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Utgiftsområde Anslag Avvikelse


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition 1 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna presenterar i årets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen riktlinjer för en ekologiskt långsiktigt hållbar ekonomisk politik.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 329 kB)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet s33101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en förlängning av införandebidraget i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I januari 2006 tillsatte


Utskottsberedning: 2007/08:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av framst. 2007/08:RB3 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens IMF Nya lånearrangemang NAB v036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksbanken som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2007/08:FiU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens redovisning av utgiftstaket m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K261 av Laila Bjurling s Begravningsavgift s3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begravningsavgiftens storlek. Motivering Trots att kyrkan är skild från staten numera är Svenska kyrkan fortfarande huvudman för


Utskottsberedning: 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:8 Tv tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd tv s16203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i radio- och TV-lagen


Utskottsberedning: 2007/08:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K6 av Lars Wegendal s med anledning av prop. 2007/08:8 TV tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sändningarna av finsk tv i Norrbotten. Motivering I norra

2007-10-16

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. s Mellanöstern s64017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet för Sveriges politik i Mellanöstern måste vara fria, stabila och demokratiska stater där respekten för mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 96 kB)

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. v Kollektivtrafiken v207 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Fastställ en styrande transporthierarki 3 5 Ansvar och finansiering 4 6 Transporter och regionalpolitik 6 7 Förbättrad samordning 7 8 Öka funktionshindrades


Utskottsberedning: 2007/08:SkU18 2007/08:TU1 2007/08:TU7 2008/09:KU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 76 kB)