Dokument & lagar (533 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC1D1

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2007/08 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2008-10-14

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

EU

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. s EU s64013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU-samarbetets innehåll och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:JuU10 2007/08:MJU15 2007/08:MJU7 2007/08:NU9 2007/08:SfU6 2007/08:SkU21 2007/08:SkU25 2007/08:SoU17 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. s Mellanöstern s64017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet för Sveriges politik i Mellanöstern måste vara fria, stabila och demokratiska stater där respekten för mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 96 kB)

Motion 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. s Östersjön s64021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Östersjöområdets roll i det nya Europa och vad som anförs om vikten av ett ökat samarbete i Östersjöregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2008/09:MJU3 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2007/08:U321 av Nils Oskar Nilsson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:U321 av Nils Oskar Nilsson m Sveriges representation för Libanon m1264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att flytta Sveriges representation avseende Libanon från Damaskus till Nicosia. Motivering För ett antal


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U321 av Nils Oskar Nilsson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén kd Resultatredovisning av svenskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ställa tydliga krav på resultat när bistånd ges.


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU2 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén (kd) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:U305 av Fredrik Malm (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U305 av Fredrik Malm fp Sveriges ambassad i Bagdad fp1200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska ambassaden i Bagdad så snart som möjligt ska öppnas på nytt. Motivering Sverige har i dag ingen diplomatisk


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U305 av Fredrik Malm (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:U301 av Hans Wallmark och Mats Johansson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:U301 av Hans Wallmark och Mats Johansson m Nordiskt ambassadsamarbete m1528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökat samarbete de nordiska länderna emellan, både i form av lokaler och ansvarsområden, vad


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U301 av Hans Wallmark och Mats Johansson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U275 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U275 av Annelie Enochson kd Svenska kyrkan i Sankt Petersburg Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige låter svenska kyrkan i Sankt Petersburg bli en gudstjänstlokal igen och därmed


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U275 av Annelie Enochson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U267 av Anne Ludvigsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U267 av Anne Ludvigsson s Genderhandläggare på våra ambassader s67005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genderhandläggare på våra ambassader. Motivering Det faktum att jämställdhet måste integreras i allt utvecklingsarbete


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U267 av Anne Ludvigsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:U258 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U258 av Lennart Sacrédeus kd Inrättandet av en svensk ambassadör för religionsfrihet kd586 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättandet av en ambassadör med ansvar för internationell religionsfrihet. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U258 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:U253 av Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U253 av Luciano Astudillo s Samhällsanpassad utrikesrepresentation s67034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga om sin strategi för utlandsrepresentation i syfte att anpassa den till en förändrad


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U253 av Luciano Astudillo (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk utrikespolitik v608 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Jämställdhetsarbetet på ambassader och biståndskontor 4 5 De internationella finansinstitutionerna 4 6 Handel och genus 5 7 Fackliga rättigheter och


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:U240 av Lars Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U240 av Lars Johansson s Svensk representation i Somalia s67010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk representation i Somalia. Motivering Efter flera misslyckade försök att bilda en laglig regering i Somalia


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U240 av Lars Johansson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U239 av Lars Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U239 av Lars Johansson s Svensk representation i Irak s67042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna för en svensk representation i Erbil i Irak. Motivering Genom århundraden har det kurdiska folket förvägrats


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U239 av Lars Johansson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U234 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U234 av Bodil Ceballos m.fl. mp Kommunal utrikespolitik mp905 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges lagstiftning bör anpassas för att i ökad utsträckning möjliggöra interkommunala och interregionala


Utskottsberedning: 2007/08:UU2 2008/09:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U234 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 63 kB)

Motion 2007/08:U215 av Marie Engström (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U215 av Marie Engström v Gränshinder v677 Förslag till beslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Grensetjänsten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatteavtalet mellan Sverige och Danmark.1


Utskottsberedning: 2007/08:SkU18 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U215 av Marie Engström (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:U211 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U211 av Hillevi Larsson s Riktlinjer angående trafficking s97018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer till svenska ambassader om hur man ska arbeta i förebyggande syfte mot trafficking. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U211 av Hillevi Larsson (s) (doc, 37 kB)