Dokument & lagar (80 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:40

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:40 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID 09.4509.50 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 juni 2008 justerades. 2 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

2008-06-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:39

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:39 DATUM Tisdagen den 3 juni 2008 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 maj 2008 justerades. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser bilaga 23 Utrikes studieresa

2008-06-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:38

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:38 DATUM Torsdagen den 22 maj 2008 TID 09.2709.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS4 angående

2008-05-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:37

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:37 DATUM Tisdagen den 20 maj 2008 TID 11.00-11.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 maj 2008 justerades. 2 Val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Utskottet beslutade

2008-05-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:36

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:36 DATUM Torsdagen den 15 maj 2008 TID 09.0209.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 maj 2008 justerades. 2 Fråga om yttrande till FiU över skrivelse om årsredovisning för staten 2007 Föredraganden

2008-05-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:35

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM Tisdagen den 13 maj 2008 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 6 maj 2008 justerades. 2 KU4y Tilläggsbudget för år 2008 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Utskottet behandlade yttrande

2008-05-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:34

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM Tisdagen den 6 maj 2008 TID 11.0011.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 24 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att Gunnar Grenfors avsagt sig uppdraget som ordförande

2008-05-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:34

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 14.00 14.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om tillämpning av 2 kap. 12 tredje stycket regeringsformen i visst fall Utskottet beslutar att inhämta Lagrådets yttrande i fråga om 2 kap. 12 tredje stycket regeringsformen

2007-06-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att Morgan Johanssons praktikant Frans Persson får närvara

2008-04-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:32

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM Tisdagen den 22 april 2008 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att Morgan Johanssons praktikant Frans Persson får närvara

2008-04-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:31

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM Torsdagen den 17 april 2008 TID 09.0009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 april 2008 justerades. 2 Ny medarbetare på kansliet Ordföranden hälsade utskottsassistenten Tony Holmstedt välkommen

2008-04-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:30

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att utskottsassistenten Emelie Nilsson Jernberg från finansutskottet fick vara närvarande under sammanträdet. 2 Justering av protokoll

2008-04-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:29

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM Tisdagen den 8 april 2008 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 april 2008 justerades. 2 Remiss från UU över skrivelse om Årsboken om EU Kanslichefen anmälde att utrikesutskottet

2008-04-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:28

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM Torsdagen den 3 april 2008 TID 09.0009-06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av en riksrevisor Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att till riksrevisor välja nuvarande generaldirektören Claes Norgren fr.o.m. den 1 juli 2008. Utskottet

2008-04-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM Tisdagen den 1 april 2008 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 mars 2008 justerades. 2 Ny medarbetare Ordföranden hälsade utskottsassistent Britt-Marie Henriksson välkommen

2008-04-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:26

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM Torsdagen den 27 mars 2008 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 mars 2008 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

2008-03-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:25

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM Tisdagen den 11 mars 2008 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Jakob Sjölander får vara närvarande vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 4 och

2008-03-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:24

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM Torsdagen den 6 mars 2008 TID 09.0209.10 09.1309.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återupptagande av KU15 Tryck- och yttrandefrihet Utskottet beslutade att återuppta det tidigare justerade betänkandet 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet för

2008-03-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:23

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM Tisdagen den 4 mars 2008 TID 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Utskottet hälsade Amineh Kakabaveh v välkommen som suppleant i utskottet under Pernilla Zethraeus v ledighet. 2 Information om mobil-tv Expeditions- och rättschefen

2008-03-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:23

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM Tisdagen den 4 mars 2008 TID 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Utskottet hälsade Amineh Kakabaveh v välkommen som suppleant i utskottet under Pernilla Zethraeus v ledighet. 2 Information om mobil-tv Expeditions- och rättschefen

2008-03-04

Paginering