Dokument & lagar (71 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2007/08:27

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-06-03 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:26. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som

2008-06-03

Skatteutskottets protokoll 2007/08:26

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-05-22 TID 10.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:25. 2 Inkomna skrivelser m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att en skrivelse från Riksdagens Veteranförening inkommit

2008-05-22

Skatteutskottets protokoll 2007/08:25

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-05-15 TID 10.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:24. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Vårpropositionen Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet

2008-05-15

Skatteutskottets protokoll 2007/08:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-05-13 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:23. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Anmäldes inkomna EU-dokument, se bilaga 3. 3 Vårpropositionen Föredrogs

2008-05-13

Skatteutskottets protokoll 2007/08:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-24 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:22. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att numera sex ledamöter från trafikutskottet

2008-04-24

Skatteutskottets protokoll 2007/08:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-15 TID 12.3012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Sten Nordin m särskilt välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:21. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2008-04-15

Skatteutskottets protokoll 2007/08:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-04-08 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:20. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att inte avge yttrande till utrikesutskottet över

2008-04-08

Skatteutskottets protokoll 2007/08:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-25 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom

2008-03-25

Skatteutskottets protokoll 2007/08:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-13 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades, efter en rättelse i 6, protokoll 2007/08:18. Ordföranden hälsade Staffan Danielsson c särskilt välkommen som ersättare för Åke Sandström c vid sammanträdet. 2

2008-03-13

Skatteutskottets protokoll 2007/08:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-03-11 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Beslutades att utskottet skall ha ett seminarium om skyddad identitet

2008-03-11

Skatteutskottets protokoll 2007/08:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-02-19 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades, efter en ändring i 4, protokoll 2007/08:16. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Allmänna motioner om mervärdesskatt Fortsattes behandlingen

2008-02-19

Skatteutskottets protokoll 2007/08:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-01-29 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansminister Anders Borg Finansminister Anders Borg informerade och besvarade frågor om bekämpning av skattebedrägerier. Med från finansdepartementet var också kanslirådet Nils-Fredrik Carlsson

2008-01-29

Skatteutskottets protokoll 2007/08:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM 2008-01-22 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:13 och 2007/08:14. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital

2008-01-22

Skatteutskottets protokoll 2007/08:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-01-15 TID 12.30 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från finansministern om innehållet i vårpropositionen Finansminister Anders Borg informerade finansutskottet och skatte-utskottet om de kommande förändringarna av innehållet i vårpropo-sitionen

2008-01-15

Skatteutskottets protokoll 2007/08:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2007-12-13 TID 09.00 09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:12. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkommen skrivelse, se bilaga 2. 3 Planering inför våren 2008 Kanslichefen föredrog vårens preliminära

2007-12-13

Skatteutskottets protokoll 2007/08:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2007-12-06 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, lämnade information och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2007-12-06

Skatteutskottets protokoll 2007/08:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2007-11-27 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:10. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet sammanträder ytterligare två gånger i höst, nämligen torsdagarna den

2007-11-27

Skatteutskottets protokoll 2007/08:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-11-22 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Mats Sjöstrand och enhetscheferna Jan-Erik Bäckman och Tomas Algotsson informerade och besvarade frågor om skattekontroll och skattefusk. 2 Justering av protokoll

2007-11-22

Skatteutskottets protokoll 2007/08:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 I frånvaro av ordföranden och vice ordföranden tog Laila Bjurling s ledningen av sammanträdet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:8 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna

2007-11-20

Skatteutskottets protokoll 2007/08:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM 2007-11-15 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Göran Montan m särskilt välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet och även Lars Tysklind fp hälsades särskilt välkommen. 1 Protokollsjustering Justerades protokoll

2007-11-15

Paginering