Dokument & lagar (50 träffar)

Omröstning 2007/08:KU24p1 Arbetskraftsinvandring m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KU24 Indelning i utgiftsområden, förslagspunkt 1 Arbetskraftsinvandring m.m. Riksdagen a antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelse 4.6.15, b godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas

2008-06-18

Omröstning 2007/08:KU18p7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val

Votering: betänkande 2007/08:KU18 Vallagsfrågor, förslagspunkt 7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U232 yrkande 9 och 2006/07:So382 yrkande 10. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 93

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KU17p2 Lagstiftningens heteronormativitet

Votering: betänkande 2007/08:KU17 Lagstiftningsprocessen, förslagspunkt 2 Lagstiftningens heteronormativitet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K209 yrkandena 1 och 2, 2006/07:K293, 2006/07:K312 yrkande 10 och 2007/08:So335 yrkandena 7 och 8. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU15p2 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 2 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K228 yrkandena 2 och 3, 2006/07:K347, 2006/07:K368 yrkande 14, 2007/08:K334, 2007/08:K347 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:Fi216 yrkande 2. Datum: 2008-03-12

2008-03-12

Omröstning 2007/08:KU15p14 Stöd till kulturtidningar

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 14 Stöd till kulturtidningar Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 42. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 85 3 0 42 m 84 0 0 13 c 21 0

2008-03-12

Omröstning 2007/08:KU15p10 Mediekoncentration

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 10 Mediekoncentration Riksdagen avslår motion 2007/08:K267. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0 24 m 82 0 0 15 c 18 0 0 11 fp

2008-03-12

Omröstning 2007/08:KU14p3 Det offentligas äganderätt

Votering: betänkande 2007/08:KU14 Författningsfrågor, förslagspunkt 3 Det offentligas äganderätt Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K268 och 2007/08:K404 yrkande 9. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 83 0

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU14p4 Utnämningar och förtroendeuppdrag

Votering: betänkande 2007/08:KU14 Författningsfrågor, förslagspunkt 4 Utnämningar och förtroendeuppdrag Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K311, 2007/08:K405 och 2007/08:Fi277 yrkande 26. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU13p8 Teckenspråk

Votering: betänkande 2007/08:KU13 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 8 Teckenspråk Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr242 yrkande 1, 2007/08:K220 och 2007/08:Kr280 yrkande 1. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 90 1 0 39 m 77

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KU11p14 Förbud mot diskriminering av HBT-personer

Votering: betänkande 2007/08:KU11 Fri- och rättighetsskyddsfrågor, förslagspunkt 14 Förbud mot diskriminering av HBT-personer Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 3 och 2007/08:So335 yrkande 2. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU11p7 Integritetsskyddskommitténs betänkande

Votering: betänkande 2007/08:KU11 Fri- och rättighetsskyddsfrågor, förslagspunkt 7 Integritetsskyddskommitténs betänkande Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju446 yrkande 5. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 83

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU9p1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag

Votering: betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag, förslagspunkt 1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS4 och motionerna 2007/08:K1 yrkande 2 och 2007/08:N1 yrkande 2. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan

2008-06-16

Omröstning 2007/08:KU5p1 Ändringar i sekretesslagen

Votering: betänkande 2007/08:KU5 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden, förslagspunkt 1 Ändringar i sekretesslagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i sekretesslagen 1980:1002. lag om ändring i sekretesslagen 1980:100Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:38. Datum: 2007-12-13 Omröstning

2007-12-13

Omröstning 2007/08:KU4p1 Tillstånd för digital marksänd tv

Votering: betänkande 2007/08:KU4 Tillstånd för digital marksänd tv, förslagspunkt 1 Tillstånd för digital marksänd tv Riksdagen upphäver sitt beslut med anledning av utskottets betänkande 2007/08:KU3 såvitt avser antagande av 6 kap. 8 och 7 kap. 1 radio- och TV-lagen 1996:844 och antar regeringens i proposition 2007/08:8

2007-11-28

Omröstning 2007/08:KU3p1 Regeringens förslag till ändring i radio- och TV-lagen

Votering: betänkande 2007/08:KU3 Annonstid i radio och TV, förslagspunkt 1 Regeringens förslag till ändring i radio- och TV-lagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och TV-lagen 1996:844Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:4 och avslår motionerna 2007/08:K3, 2007/08:K4 och 2007/08:K5.

2007-11-28

Omröstning 2007/08:KU1p11 Debatt kring EU-frågor

Votering: betänkande 2007/08:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 11 Debatt kring EU-frågor Riksdagen avslår motion 2007/08:K404 yrkande 8. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 108 0 22 m 82 0 0 15 c 23 0

2007-12-13

Omröstning 2007/08:KU1p2 Mål för politikområde Demokrati

Votering: betänkande 2007/08:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Mål för politikområde Demokrati Riksdagen godkänner det mål för politikområde Demokrati som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 1 punkt 1 och avslår

2007-12-13

Omröstning 2007/08:KU1p3 Dialog om presstödet

Votering: betänkande 2007/08:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 3 Dialog om presstödet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K324 och 2007/08:K404 yrkande 10. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 108 0 22

2007-12-13

Omröstning 2007/08:FiU31p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet

Votering: betänkande 2007/08:FiU31 Krisberedskap i betalningssystemet, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS24. Datum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2008-06-09

Omröstning 2007/08:FiU26p1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Votering: betänkande 2007/08:FiU26 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet, förslagspunkt 1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade, 2. lag om ändring i lagen 1965:269

2008-05-14

Paginering