Dokument & lagar (56 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC1D1

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2007/08 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2008-10-14

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

Omröstning 2007/08:SkU32p1 Redovisning av skatteutgifter 2008

Votering: betänkande 2007/08:SkU32 Redovisning av skatteutgifter, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2008 Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk32 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sk33 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2007/08:123 till handlingarna. Datum: 2008-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-06-18

Omröstning 2007/08:KU24p1 Arbetskraftsinvandring m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KU24 Indelning i utgiftsområden, förslagspunkt 1 Arbetskraftsinvandring m.m. Riksdagen a antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelse 4.6.15, b godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas

2008-06-18

Omröstning 2007/08:KU9p1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag

Votering: betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag, förslagspunkt 1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS4 och motionerna 2007/08:K1 yrkande 2 och 2007/08:N1 yrkande 2. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan

2008-06-16

Omröstning 2007/08:SkU27p1 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Votering: betänkande 2007/08:SkU27 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter, förslagspunkt 1 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter Riksdagen dels antar regeringens förslag till

2008-06-12

Omröstning 2007/08:SkU28p1 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Votering: betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål, förslagspunkt 1 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1994:1776 om skatt på energi, 2. lag om lagerskatt på flygbensin. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:122

2008-04-24

Omröstning 2007/08:SkU26p3 Skyddet för personuppgifter inom folkbokföringen

Votering: betänkande 2007/08:SkU26 Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.förslagspunkt 3 Skyddet för personuppgifter inom folkbokföringen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk212 av Hans Hoff s2007/08:Sk224 av Ulf Sjösten m2007/08:Sk320 av Marie Engström m.fl. v2007/08:Ju246 av Carina Hägg s yrkande 11 och 2007/08:Ju297

2008-04-24

Omröstning 2007/08:SkU25p1 Alkoholbeskattning

Votering: betänkande 2007/08:SkU25 Allmänna motioner om alkohol och tobak, förslagspunkt 1 Alkoholbeskattning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk215, 2006/07:Sk243, 2006/07:Sk245 yrkande 1, 2006/07:Sk315, 2006/07:So203 yrkande 2, 2006/07:So376 yrkande 3, 2006/07:So378 yrkande 5, 2006/07:So459 yrkande 3, 2006/07:So461

2008-04-09

Omröstning 2007/08:SkU25p3 Införsel

Votering: betänkande 2007/08:SkU25 Allmänna motioner om alkohol och tobak, förslagspunkt 3 Införsel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So203 yrkande 3, 2006/07:So266 yrkande 1, 2006/07:So376 yrkande 4, 2006/07:So378 yrkande 4, 2006/07:So459 yrkande 1, 2006/07:So461 yrkande 7, 2006/07:So464 yrkande 43, 2007/08:Sk363 yrkande

2008-04-09

Omröstning 2007/08:SkU24p1 Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete

Votering: betänkande 2007/08:SkU24 Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete, förslagspunkt 1 Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 återgivna förslag

2008-04-09

Omröstning 2007/08:SkU23p1 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SkU23 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt, förslagspunkt 1 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1972:435 om överlastavgift, 2. lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt,

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KU18p7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val

Votering: betänkande 2007/08:KU18 Vallagsfrågor, förslagspunkt 7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U232 yrkande 9 och 2006/07:So382 yrkande 10. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 93

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KU13p8 Teckenspråk

Votering: betänkande 2007/08:KU13 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 8 Teckenspråk Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr242 yrkande 1, 2007/08:K220 och 2007/08:Kr280 yrkande 1. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 90 1 0 39 m 77

2008-03-18

Omröstning 2007/08:SkU21p1 Energibeskattning

Votering: betänkande 2007/08:SkU21 Allmänna motioner om energiskatter m.m.förslagspunkt 1 Energibeskattning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk255 av Sten Bergheden m2007/08:Sk291 av Roger Tiefensee c2007/08:Sk375 av Margareta B Kjellin m2007/08:Sk391 av Lars Johansson m.fl. s yrkande 3, 2007/08:U353 av Kenneth G

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU21p5 Kilometerskatt för lastfordon

Votering: betänkande 2007/08:SkU21 Allmänna motioner om energiskatter m.m.förslagspunkt 5 Kilometerskatt för lastfordon Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk201, 2007/08:T327 yrkande 23, 2007/08:T493 yrkande 8 och 2007/08:T546 yrkande 3. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU21p2 Beskattning av drivmedel

Votering: betänkande 2007/08:SkU21 Allmänna motioner om energiskatter m.m.förslagspunkt 2 Beskattning av drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk282 yrkande 1, 2007/08:Sk352, 2007/08:T327 yrkandena 18 och 27, 2007/08:MJ463 yrkande 11, 2007/08:MJ465 yrkande 24 och 2007/08:MJ467 yrkande 4. Datum: 2008-03-12 Omröstning

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU18p13 Skattereduktion för hushållstjänster m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SkU18 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 13 Skattereduktion för hushållstjänster m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk226 av Marie Engström m.fl. v yrkandena 1-6, 2007/08:Sk237 av Jan Ericson m2007/08:Sk259 av Magdalena Andersson m2007/08:Sk309 av Lars Mejern Larsson

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU18p1 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SkU18 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 1 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk258, 2007/08:Sk264, 2007/08:Sk272, 2007/08:Sk350, 2007/08:Sk353, 2007/08:Sk369, 2007/08:Sk370 yrkande 2 och 2007/08:Sk391 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-03-12 Omröstning

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU18p15 Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Votering: betänkande 2007/08:SkU18 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 15 Gåvor och bidrag till ideella ändamål Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk227, 2007/08:Sk248 yrkande 1, 2007/08:Sk277, 2007/08:Sk303 yrkande 2 och 2007/08:Sk366. Datum: 2008-03-12 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot

2008-03-12

Paginering